(+32) 800 26 735 Neem contact met ons op Verzoek om terug te bellen

Ongediertebestrijding voor retail

Rentokil investeert in een ervaren en deskundig team om een absolute nultolerantie voor ongediertebestrijding in retailhandelszaken te handhaven.

Wij begrijpen dat er geen plaats is voor ongedierte in uw winkel.

Meerdere ingangen en dichtbevolkte winkelgebieden maken retailhandelaars inherent kwetsbaar voor ongedierte, een probleem dat nog verergerd wordt door vaak openstaande deuren of continue leveringen en opslagruimtes vol schuilplaatsen voor ongedierte.

Ongedierte in en rond een winkel kan uw zuurverdiende reputatie schaden. Ze kunnen ook schade toebrengen aan uw voorraad, winkelinrichting en displays, waarbij computerapparatuur en -kabels in het bijzonder gevaar lopen door muizen en ratten.

Ondersteuning van bedrijven om mensen te beschermen en levens te verbeteren

Rentokil investeert veel in een zeer ervaren en deskundig team om een nultolerantie voor uw winkel te handhaven. Wees gerust, Rentokil begrijpt dat ongedierte paniek kan veroorzaken in winkels en begrijpt de noodzaak aan een snelle reactie en effectieve oplossingen.

Onze landelijke dekking betekent dat een expert nooit te ver weg is. Of u nu behoefte heeft aan betrouwbare onderhoudsdiensten, een snelle reactie op noodsituaties of training in ongediertepreventie voor uw medewerkers, wij kunnen u alle hulp bieden die u nodig heeft.

Geavanceerde, 24/7-oplossingen voor ongediertebestrijding

Digitale ongediertebestrijding biedt nieuwe inzichten in efficiëntie en controle die u in staat stellen ongedierte proactief te monitoren, te beheersen en te voorkomen.

Geïntegreerde ongediertebestrijding

Rentokil implementeert uitgebreide geïntegreerde ongediertebestrijdingsprogramma's om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van de klant, om potentiële infestaties te beperken en uiteindelijk op lange termijn bedrijfskosten te besparen.

Eenvoudige controle en naleving

Wij begrijpen dat onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week controle moeten hebben. myRentokil, ons online monitoringsysteem, biedt traceerbaarheid, transparantie en analytische hulpmiddelen ter ondersteuning van audits en naleving op al uw wereldwijde locaties.

Vraag nu uw GRATIS offerte aan

Download this report

Integrated pest management

Rentokil hanteert een aanpak in vijf fasen voor ongediertebestrijding, waarbij de nadruk ligt op strategische preventieve maatregelen in plaats van een tactisch reactief programma:

Ontwerp en opbouw

Ongediertebestrijding begint bij het ontwerp en de constructie van het gebouw; de interne en externe lay-out en de bouwmaterialen. Het ontwerp en de constructie zelf moeten voorkomen dat ongedierte zich schuilhoudt - door deuren, ramen, ventilatieopeningen, leidingen, afvoerkanalen enz. af te sluiten en het risico van toegang tijdens de bedrijfsuitoefening tot een minimum te leiden.

Ongediertebestrijdingspraktijken en opleiding

Rentokil plant de acties die nodig zijn om een plaag te voorkomen, met inbegrip van fysieke, culturele en chemische methoden en zal actief aanbevelingen doen:

 • Fysieke controles: onderhoud van gebouwen om het binnendringen van ongedierte te voorkomen
 • Culturele controles: wijziging van de operationele procedures om besmettingen te voorkomen, specificatie van de controlefrequentie, de verantwoordelijke personen, de controleactiviteiten, de herevaluatie en de documentatie van de activiteiten 
 • Sanitaire controles: verwijdering van voedselbronnen zoals afval, gemorste en onjuist opgeslagen levensmiddelen; verwijdering van nestplaatsen
 • Chemische controles: hoe ongedierte uit te roeien met veilige en goedgekeurde bestrijdingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik rond bedrijven die verse en verpakte levensmiddelen opslaan, bereiden en uitstallen en waar leden van het publiek aanwezig zijn
 • Een inspectieregeling om ongedierte zo vroeg mogelijk op te sporen, in en rond gebouwen, in installaties, materiaal, opgeslagen en uitgestalde producten en inkomende voorraden
 • Opleiding van het personeel;
 • Het documenteren van de gespecificeerde bestrijdingsmaatregelen; het ter beschikking stellen aan een evaluatieteam en aan auditors/inspecteurs

Ongediertebestrijding en onderhoud

De controlemaatregelen toepassen die de meest doeltreffende resultaten opleveren en de veiligheid waarborgen:

 • Het aanduiden van opgeleid personeel dat verantwoordelijk is voor elk gebied van de bestrijdingsmaatregelen. Dit kan de aanstelling inhouden van interne of externe deskundigen voor het toezicht op schadelijke organismen
 • Wijs voldoende middelen toe om de maatregelen uit te voeren
 • Voer de bestrijdingsmaatregelen en inspectieregeling uit volgens de plannen
 • Registreer de maatregelen en resultaten in overeenstemming met de normen en wettelijke vereisten

Reageer op ongedierte-uitbraken

Bij het uitbreken van een ongedierte-infestatie is een duidelijke identificatie van het type ongedierte van essentieel belang om te bepalen welke bestrijdingsmethoden en preventieve maatregelen het meest geschikt zijn om een nieuwe besmetting te voorkomen. 

 • Ongediertediersoort - Verschillende soorten van nauw verwante ongediertes hebben een verschillend gedrag en een verschillende biologie, zodat voor de beste resultaten een behandeling op maat nodig is
 • Herkomst - Is het ongedierte binnengedrongen in geleverde goederen of is het binnengedrongen als gevolg van structurele defecten, slecht onderhoud, slechte hygiëne, rottende goederen enz.
 • Mogelijke schade - Vormt het ongedierte een risico voor de voedselveiligheid van verse, bereide of verpakte goederen; kan het ongedierte schade toebrengen aan apparatuur, materiaal of de structuur van het gebouw?
 • Potentiële schuilplaatsen - Voer een inspectie van het gebouw en de omgeving uit om schuilplaatsen op te sporen
 • Kwantiteit - Een schatting van het aantal geeft niet alleen een indicatie van de omvang van het probleem, maar ook van hoe lang ze al in het gebouw aanwezig zijn
 • Beïnvloedende omstandigheden - Ongedierte kan aanwezig zijn door problemen met leveranciers of transport, of door omgevingsomstandigheden die besmetting met ongedierte aanmoedigen of uitlokken

Evaluatie van het bestrijdingsprogramma

Evalueren van de effectiviteit van het ongediertebestrijdingsprogramma, dit kan inhouden:

 • Het onderzoeken van ongediertebestrijdingsprocedures
 • Het herzien van de operationele procedures om voedselbronnen, nestplaatsen en besmetting te verminderen
 • Evaluatie van preventieve onderhoudsprocedures
 • Documentatie van de evaluatie
 • Aanbevelen van wijzigingen en verbeteringen in het IPM-programma
 • Implementeren van de aanbevolen wijzigingen in het IPM-programma

Digitale ongediertebestrijding

Een reeks IoT-oplossingen voor ongediertebeheer die commerciële klanten ongeëvenaarde gegevens over ongedierte, inzichten en rapportage bieden om ongedierte proactief te voorkomen en te bestrijden

Over Rentokil

Onze missie is om mensen te beschermen en levens te verbeteren. Dat doen we door baanbrekende innovaties op het gebied van ongediertebestrijding te creëren, door onze serviceoplossingen duurzamer te maken en door een positieve impact te hebben op de gemeenschappen waarin we wonen en werken