0800 20 123 Neem contact met ons op Verzoek om terug te bellen

Ongediertebestrijding in de voedingsindustrie

Rentokil is pionier op het gebied van nieuwe technologieën en biedt innovatieve oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie.

Wanneer de productie van voedingsmiddelen en dranken de kern van uw bedrijf vormt, kan niets aan het toeval worden overgelaten. Rentokil begrijpt de uitdagingen waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd bij het beoordelen en beheersen van risico's in complexe wereldwijde toeleveringsketens. Daarom pionieren we met nieuwe technologieën en bieden we innovatieve oplossingen om de volgende generatie producten en diensten aan te bieden en u te helpen de transparantie te vergroten, risico's proactief te beheren en de voedselveiligheid te waarborgen.

Zero-tolerance methoden van ongediertebestrijding voor de voedingsmiddelenindustrie

Rentokil is al meer dan 80 jaar een belangrijke partner voor ongediertebestrijding in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in België. Van complexe productieomgevingen met grote volumes tot kleinere ambachtelijke industrieën, we werken proactief samen met klanten in de voedingsindustrie om te voldoen aan de vereisten van audits door derden en we bieden ongediertebestrijdingssystemen om de activiteiten in heel uw bedrijf te verbeteren. Onze uitgebreide aanpak helpt u te voldoen aan de behoefte aan meer transparantie en documentatie als reactie op steeds toenemende voedselveiligheidsrisico's.

Zo zorgen we ervoor dat ons serviceaanbod tegemoet komt aan al uw uitdagingen rond ongedierte:

Geavanceerde, 24/7-oplossingen voor ongediertebestrijding

Met name in hoog risico voedselverwerkende zones zijn bedrijven verplicht om een nultolerantie te volgen voor infestaties. De geavanceerde digitale oplossingen van Rentokil zorgen voor continue 24/7 monitoring, proactieve preventie, real-time respons en controle, ter ondersteuning van uw wettelijke verplichtingen.

Naleving van de wetgeving en hulp bij audits

Wij begrijpen dat uw bedrijf moet voldoen aan hoge vereisten tegen een achtergrond van steeds complexere toeleveringsketens en en een steeds strengere wetgeving. myRentokil is een online ongediertebestrijdingssysteem dat traceerbaarheid, transparantie en analytische hulpmiddelen biedt om de wetgeving en audits en op al uw sites te ondersteunen.

Geïntegreerde ongediertebestrijding

Rentokil kan uitgebreide, geïntegreerde ongediertebestrijdingsprogramma's implementeren die zijn afgestemd op uw individuele voedselverwerkende site om zo de hoogste niveaus van voedselveiligheid in uw hele bedrijf te garanderen, en de naleving van de regelgeving en externe audits met certificeringen en licenties te ondersteunen.

Vraag nu uw GRATIS offerte aan

Download this report

Integrated pest management

Rentokil hanteert een aanpak in vijf fasen voor ongediertebestrijding, waarbij de nadruk ligt op strategische preventieve maatregelen in plaats van een tactisch reactief programma:

Ontwerp en opbouw

Ongediertebestrijding begint bij het ontwerp en de constructie van het gebouw; de interne en externe lay-out en de bouwmaterialen. Het ontwerp en de constructie zelf moeten voorkomen dat ongedierte zich schuilhoudt - door deuren, ramen, ventilatieopeningen, leidingen, afvoerkanalen enz. af te sluiten en het risico van toegang tijdens de bedrijfsuitoefening tot een minimum te leiden.

Ongediertebestrijdingspraktijken en opleiding

Rentokil plant de acties die nodig zijn om een plaag te voorkomen, met inbegrip van fysieke, culturele en chemische methoden en zal actief aanbevelingen doen:

 • Fysieke controles: onderhoud van gebouwen om het binnendringen van ongedierte te voorkomen
 • Culturele controles: wijziging van de operationele procedures om besmettingen te voorkomen, specificatie van de controlefrequentie, de verantwoordelijke personen, de controleactiviteiten, de herevaluatie en de documentatie van de activiteiten 
 • Sanitaire controles: verwijdering van voedselbronnen zoals afval, gemorste en onjuist opgeslagen levensmiddelen; verwijdering van nestplaatsen
 • Chemische controles: hoe ongedierte uit te roeien met veilige en goedgekeurde bestrijdingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik rond bedrijven die verse en verpakte levensmiddelen opslaan, bereiden en uitstallen en waar leden van het publiek aanwezig zijn
 • Een inspectieregeling om ongedierte zo vroeg mogelijk op te sporen, in en rond gebouwen, in installaties, materiaal, opgeslagen en uitgestalde producten en inkomende voorraden
 • Opleiding van het personeel
 • Het documenteren van de gespecificeerde bestrijdingsmaatregelen; het ter beschikking stellen aan een evaluatieteam en aan auditors/inspecteurs

Ongediertebestrijding en onderhoud

De controlemaatregelen toepassen die de meest doeltreffende resultaten opleveren en de veiligheid waarborgen:

 • Het aanduiden van opgeleid personeel dat verantwoordelijk is voor elk gebied van de bestrijdingsmaatregelen. Dit kan de aanstelling inhouden van interne of externe deskundigen voor het toezicht op schadelijke organismen
 • Wijs voldoende middelen toe om de maatregelen uit te voeren
 • Voer de bestrijdingsmaatregelen en inspectieregeling uit volgens de plannen;
 • Registreer de maatregelen en resultaten in overeenstemming met de normen en wettelijke vereisten

Reageer op ongedierte-uitbraken

Bij het uitbreken van een ongedierte-infestatie is een duidelijke identificatie van het type ongedierte van essentieel belang om te bepalen welke bestrijdingsmethoden en preventieve maatregelen het meest geschikt zijn om een nieuwe besmetting te voorkomen. 

 • Ongediertediersoort - Verschillende soorten van nauw verwante ongediertes hebben een verschillend gedrag en een verschillende biologie, zodat voor de beste resultaten een behandeling op maat nodig is
 • Herkomst - Is het ongedierte binnengedrongen in geleverde goederen of is het binnengedrongen als gevolg van structurele defecten, slecht onderhoud, slechte hygiëne, rottende goederen enz
 • Mogelijke schade - Vormt het ongedierte een risico voor de voedselveiligheid van verse, bereide of verpakte goederen; kan het ongedierte schade toebrengen aan apparatuur, materiaal of de structuur van het gebouw?
 • Potentiële schuilplaatsen - Voer een inspectie van het gebouw en de omgeving uit om schuilplaatsen op te sporen
 • Kwantiteit - Een schatting van het aantal geeft niet alleen een indicatie van de omvang van het probleem, maar ook van hoe lang ze al in het gebouw aanwezig zijn
 • Beïnvloedende omstandigheden - Ongedierte kan aanwezig zijn door problemen met leveranciers of transport, of door omgevingsomstandigheden die besmetting met ongedierte aanmoedigen of uitlokken

Evaluatie van het bestrijdingsprogramma

Evalueren van de effectiviteit van het ongediertebestrijdingsprogramma, dit kan inhouden:

 • Het onderzoeken van ongediertebestrijdingsprocedures
 • Het herzien van de operationele procedures om voedselbronnen, nestplaatsen en besmetting te verminderen
 • Evaluatie van preventieve onderhoudsprocedures
 • Documentatie van de evaluatie;
 • Aanbevelen van wijzigingen en verbeteringen in het Integrated Pest Management (IPM)-programma
 • Implementeren van de aanbevolen wijzigingen in het IPM-programma

Digitale ongediertebestrijding

Een reeks IoT-oplossingen voor ongediertebeheer die commerciële klanten ongeëvenaarde gegevens over ongedierte, inzichten en rapportage bieden om ongedierte proactief te voorkomen en te bestrijden

Over Rentokil

Onze missie is om mensen te beschermen en levens te verbeteren. Dat doen we door baanbrekende innovaties op het gebied van ongediertebestrijding te creëren, door onze serviceoplossingen duurzamer te maken en door een positieve impact te hebben op de gemeenschappen waarin we wonen en werken