0800 20 160 Neem contact met ons op Verzoek om terug te bellen

Geïntegreerde ongediertebestrijding

Meer dan in onze branche gebruikelijk is, legt Rentokil  de nadruk op Integrated Pest Management (IPM): door een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie worden ongeregeldheden vroegtijdig opgespoord en kunnen problemen voorkomen worden. Zo vervangt ongediertepreventie in veel gevallen ongediertebestrijding.

IPM zorgt er bovendien voor dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ongedierte die schadelijk zijn voor het milieu, tot een absoluut minimum beperkt kan worden. Waar wel bestreden moet worden, zorgen moderne producten en methodes van onze eigen Research & Development afdeling voor een zo humaan en “groen” mogelijke aanpak. Zij zijn continu bezig met het ontwikkelen van milieu- en diervriendelijke technieken.

Het IPM principe is een belangrijk middel waarmee bijvoorbeeld de voedselveiligheid in de voedingsindustrie kan verhoogd worden door een betere preventie van ongedierteproblemen en minder risico op productbesmetting door al dan niet giftige lokazen en residuen van insecticiden.

Een ander - uiteraard ook zeer belangrijk - aspect van IPM is dat een vermindering van de hoeveelheid gebruikte biociden bijdraagt  tot een beter milieu, een gezondere werkomgeving en een beter imago van de Pest Control sector.

Onze kennis van de levenswijze van ongedierte en de interactie met hun omgeving  -gecombineerd met onze jarenlange ervaring in de nieuwste bestrijdings- en preventiemethodes  - maken de service van Rentokil uniek in de sector. 

Ons  gesofisticeerd PestConnect systeem bijvoorbeeld bevat elektronische sensoren, geautomatiseerde lokazen, draadloze communicatie, automatische waarschuwingen en realtime rapporteringen – waardoor het een ideale oplossing is voor IPM.

Integrated Pest Management

Integrated Pest Management omvat 4 belangrijke onderdelen:

1. De actiedrempels bepalen

Rentokil werkt samen met de klant om te begrijpen wanneer ongedierte een reëel probleem is in hun specifieke professionele omgeving – elke sector is immers anders. Rentokil helpt de klant bij het bepalen van het niveau van de ongediertepopulatie of bij het evalueren van de omgevingsfactoren om te zien of er actie ondernomen moet worden tegen ongedierte. 

Een enkel beestje betekent niet altijd dat ongediertebestrijding nodig is, maar in sectoren zoals de voedingsindustrie, de gezondheidssector en voedingswinkels geldt er meestal een nultolerantie tegen ongedierte.

De Rentokil servicemedewerker maakt aanbevelingen op basis van een aantal factoren zoals:

 • de ongediertesoort
 • de individuele tolerantiegraad
 • de omgeving
 • het type bedrijf
De actiedrempels bepalen

2. Ongedierte identificeren en monitoren

Vereisten voor het  identificeren en monitoren van ongedierte:  goed opgeleide servicemedewerkers, accurate identificatie van de ongediertesoort, grondige inspecties,  monitoring apparatuur en de medewerking van de klant.

De medewerking van de klant is van essentieel belang voor het slagen van een succesvol IPM  programma.

Wij vragen de klant om onderstaande zaken op te lijsten:

 • sporen van ongedierte
 • gunstige omstandigheden voor ongedierte
 • plaatsen waar het warm of vochtig is
 • plaatsen waar er voedsel of water voorhanden is
 • mogelijke schuilplaatsen voor ongedierte (binnen/buiten, afvalzone, afvoeren, perimeter rondom het gebouw,onkruid, puin, ...)
 • plaatsen waar ongedierte naar binnen kan komen (kieren onder deuren, laadkades, magazijnen, gaten, scheuren ...)
Ongedierte identificeren en monitoren

3. Ongediertepreventie

Er bestaan veel procedures - gaande van goed onderhoud tot het uitzetten van lokazen - om te voorkomen dat ongedierte een reëel gevaar wordt en om het risico op een plaag te verlagen.

Onder goede onderhoudsmaatregelen verstaan we het verwjderen van voedsel en water en het ontoegankelijk maken  van toegangswegen en schuilplaatsen – zowel binnen als buiten het gebouw.

Alle lacunes in het onderhoud van het gebouw worden gedocumenteerd en opgevolgd door middel van aanbevelingen die aangeven hoe de situatie verbeterd kan worden.

Een ander essentieel onderdeel van IPM is wering waardoor de toegang tot het gebouw verhinderd wordt. Aangezien de meeste insecten een gebouw binnendringen van buitenuit, is het aangeraden om het algemeen onderhoud goed in de gaten te houden en gaten en kieren te dichten, gebarsten ramen te vervangen en defecten in de buurt van toegangswegen , afvoeren, buizen en andere constructies te repareren.

Tot slot is het plaatsen van lokazen een een goede preventieve maatregel om binnendringend ongedierte tegen te houden. Ze vangen vliegende en kruipende insecten, maar ook knaagdieren zoals ratten en muizen. Zo heeft Rentokil innovatieve vliegenvangers met led in haar gamma (Lumnia), muizenlokaasdozen zoals RADAR en lijmvallen.

4. Bestrijdingsmethodes

Het IPM programma evalueert de bestrijdingsmethodes zowel op effectiviteit als op risico.

 • Fysische methodes: dit houdt in dat de omgevingsfactoren aangepast worden zodat de leefomstandigheden ongunstig worden voor ongedierte . Hierbij denken we aan het verlagen van de vochtigheidsgraad, het licht en de temperatuur.  Voorbeelden van fysische controlemaatregelen of toestellen zijn het gebruik van luchtontvochtigers, minder sterke lampen en hittebehandelingen.
 • Mechanische methodes: veel van dezelfde maatregelen of toestellen worden gebruikt voor de preventie tegen ongedierte zoals bijvoorbeeld knaagdierenvallen en vliegenlampen.
 • Chemische methodes: biociden zijn een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van IPM. Het doel van IPM is echter om de hoeveelheid gebruikte pesticiden zoveel mogelijk te beperken zodat de impact op het milieu, de gezondheid en de veiligheid tot een minimum herleid wordt. Rentokil respecteert ook altijd alle wettelijke voorschriften die verband houden met de bestrijding van hinderlijke insecten, knaagdieren of vogels .

Integrated Pest Management programma’s worden op permanente basis geëvalueerd  zodat de klant altijd op de hoogte is van de ongediertestatus in en rondom zijn bedrijf en zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden om ongedierteproblemen in de toekomst te vermijden.

Rentokil verschaft ook uitgeberide documentatie en analyses over de eventuele ongedierte-activiteit en de producten die gebruikt werden tijdens een behandeling.

Ongediertebestrijding

 • Veilige, effectieve ongediertebestrijding met respect voor het milieu
 • Een breed scala aan opties voor rattenbeheersing, afgestemd op de behoeften van uw huis en bedrijf
 • Met meer dan 1.500 lokale, gecertificeerde ongediertebestrijders, bieden wij een snelle-reactiedienst
Voor meer informatie

Gerelateerde posts