(+32) 800 26 735 Neem contact met ons op Verzoek om terug te bellen

Wettelijke vermeldingen

De toegang en het gebruik van deze website van Rentokil is onderworpen aan de volgende gebruiksbepalingen en -voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van deze bepalingen aan eenieder die deze website door uw toedoen bekijkt. Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Rentokil behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op enig moment en zonder mededeling vooraf te wijzigen, verwijderen of te herzien.

*Indien niet anders aangegeven, wordt in deze juridische verklaring met Rentokil, Rentokil Initial plc en zijn ondernemingen bedoeld.

Disclaimer

De op deze website gepresenteerde informatie is niet uitputtend en is alleen bedoeld voor de algemene informatievoorziening. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid wordt betracht bij het voorbereiden van de op deze website gepubliceerde informatie, kan Rentokil niet instaan voor de juistheid ervan. De informatie kan niet actueel zijn of niet van toepassing zijn op specifieke omstandigheden. Rentokil is niet aansprakelijk voor onjuistheden of weglatingen op deze website en beslissingen die u neemt op basis van de op deze website gepresenteerde informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Rentokil verklaart zich niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van of de toegang tot deze website of de daarin opgenomen informatie.

Toegang tot de website

Rentokil kan noch de beschikbaarheid van deze website waarborgen, noch een ononderbroken gebruik ervan garanderen of instaan voor de foutloze en virusvrije staat van de inhoud ervan, ons beheer van de site en/of van de server die deze host. Rentokil behoudt zich het recht voor uw toegang tot de website op enig moment en om welke reden dan ook te beëindigen, op te schorten of te weigeren.

Auteursrecht

Copyright © 2009 Rentokil Initial plc. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, het beeldmateriaal en ander materiaal op deze website zijn eigendom van Rentokil of worden met toestemming van de betreffende eigenaar gebruikt.

Het is uitsluitend toegestaan deze website te bekijken en uittreksels te produceren door gedeelten te printen of te downloaden voor niet-commerciële doeleinden, ter informatie of voor persoonlijk privé-gebruik. Enig ander gebruik is streng verboden. Reproducties van delen van deze website mogen niet voor commerciële doeleinden worden verkocht, gedistribueerd of overgebracht, of worden aangepast voor c.q. ingevoegd in enig ander werk, publicatie of website zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rentokil.

Effecten

De inhoud van deze website is niet bedoeld en wordt niet gezien als uitnodiging of aansporing te investeren in of anderszins te handelen met effecten van Rentokil Initial plc, ook bevat de site geen advies of aanbeveling aandelen te kopen in Rentokil Initial plc.

De prijs van aandelen en het daaruit verkregen inkomen kan stijgen of dalen en investeerders lopen het risico het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terug te krijgen. Investeerders dienen zich te realiseren dat resultaten uit het verleden geen garantie vormen voor toekomstige rendementen. Voordat u beslist investeringen te doen, wordt u geacht uw eigen onafhankelijke oordeel te vormen en advies te vragen van een financieel adviseur of ander vakbekwaam persoon, die vertrouwd is met uw financiële situatie en investeringsdoeleinden.

Handelsmerken

De aanduidingen “Rentokil” en “Ambius” zijn geregistreerde handelsmerken. Alle op deze website getoonde handelsmerken zijn eigendom van Rentokil of worden onder licentie gebruikt.

Diensten- en productaanbod

Verwijzingen naar diensten of producten op deze website vormen geen aanbod deze dienst of dit product uit te voeren of te verkopen en betekenen niet dat deze dienst of dit product in alle gebieden of landen beschikbaar is. Iedereen die geïnteresseerd is in een bepaalde dienst of een bepaald product dient contact op te nemen met de plaatselijke firma of vertegenwoordiger van Rentokil Initial Group voor specifieke informatie over de beschikbaarheid en/of geschiktheid van een bepaalde dienst of product ter plaatse.

Websites van derden

Rentokil is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, dus ook niet voor websites vanwaar u toegang hebt gekregen tot deze website of waar u op komt vanuit deze website. Links op deze website die naar websites van derden leiden, zijn niet noodzakelijkerwijs door de Rentokil beoordeeld of goedgekeurd op deugdelijkheid of inhoud. De Rentokil is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor gelinkte websites en de inhoud ervan, aangezien deze niet zijn geaccordeerd of gecontroleerd door de Rentokil.

Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden

Rentokil zal deze gebruiksbepalingen en –voorwaarden incidenteel en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Het is verstandig deze bepalingen en voorwaarden regelmatig te controleren. Door het voortgezet gebruik van deze website accepteert u ook de bijgewerkte of herziene bepalingen.

Bescherming gegevens

Persoonlijke gegevens die via deze website aan de Rentokil worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt overeenkomstig ons Privacybeleid. Lees deze zorgvuldig door voordat u gegevens aan ons verstrekt. Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken verklaart u zich akkoord met het gebruik hiervan overeenkomstig ons privacybeleid. Mocht u vragen hebben over ons beleid inzake gegevensbescherming, stuurt u deze dan alstublieft per e-mail aan [email protected].