0800 20 160 Neem contact met ons op Verzoek om terug te bellen

Soorten vliegen

In België vind je verschillende soorten vliegen waarvan de ene vaker voorkomt dan de andere.

De ervaren servicemedewerkers van Rentokil stellen u een oplossing op maat voor voor het bestrijden van vliegen. Deze oplossing is afhankelijk van de soort vlieg en de omgeving.

Wist u dat? een volwassen huisvlieg gemiddeld slechts 30 dagen leeft?

Aasvlieg of Blauwe vleesvlieg

(Calliphora vomitoria)

Aasvlieg of Blauwe vleesvlieg

Uitzicht

 • Volwassen insect: 6-12 mm lang; metaalachtig blauwe kleur.
 • Larve: lijkt op die van de huisvlieg maar dan groter - 18 mm bij volledige rijpheid.

Levenscyclus

 • Eitjes komen uit na 0 - 18 uur (gedeeltelijke ontwikkeling kan in het wijfje gebeuren).
 • De larven zijn na 7 - 12 dagen volgroeid.

Gewoonten

 • Plant zich meestal voort in rottend vlees, soms in kaas.
 • Veel voorkomend ongedierte op dode knaagdieren/vogels enz.

Een vliegenprobleem oplossen

Vliegen zijn een vaak voorkomend fenomeen - zowel bij particulieren als in bedrijven. Onze servicemedewerkers maken een plan op maat op dat is toegespitst op uw situatie.

Daas

(Family tabanidae)

Daas

Uitzicht

 • Volwassen insecten kunnen tot 25 mm lang worden.
 • Zwarte tot donkerbruine kleur met groene of zwarte ogen.
 • De mannetjes hebben naast elkaar liggende ogen, waardoor ze gemakkelijk te onderscheiden zijn van de wijfjes: hun ogen staan ver uit elkaar.
 • De beet van een daas kan heel pijnlijk zijn. In tegenstelling tot andere insecten die in de huid steken, hebben dazen een mondapparaat dat werkt als piepkleine mesjes, die ze gebruiken om de huid open te halen met een schaarachtige beweging.

Levenscyclus

 • De eitjes worden gelegd in pakketjes van 100 tot 1000 eitjes op een verticaal oppervlak dat boven water uitsteekt of op vochtige grond die gunstig is voor de ontwikkeling van de larven. De eitjes komen uit na 5 tot 7 dagen.
 • Ze overwinteren in het larvenstadium en verpoppen zich in de lente en de vroege zomer.
 • Volwassen insecten leven 30 tot 60 dagen.

Gewoonten

 • De eitjes worden gelegd in pakketjes van 100 tot 1000 eitjes op een verticaal oppervlak dat boven water uitsteekt of op vochtige grond die gunstig is voor de ontwikkeling van de larven. De eitjes komen uit na 5 tot 7 dagen.
 • Ze overwinteren in het larvenstadium en verpoppen zich in de lente en de vroege zomer.
 • Volwassen insecten leven 30 tot 60 dagen.
 • De mannetjes voeden zich voornamelijk met pollen en nectar.
 • Dazen zijn voornamelijk overdag actief.
 • Net als bij muggen is het het wijfje dat bijt.
 • Aanhoudende aanvallen op vee kunnen leiden tot verminderde gewichtstoename.

Fruitvlieg

(Drosophila species)

Fruitvlieg

Uitzicht

 • 3 mm lang. Geelbruine of gevlekte kleur met helderrode ogen.
 • Het borststuk hangt naar beneden tijdens de vlucht, die traag is.
 • Hebben de neiging te zweven.

Levenscyclus

 • Ontwikkelen zich tot volwassen insecten in 8 tot 11 dagen.
 • Volwassen insect leeft 2 - 9 weken.

Gewoonten

 • Plant zich voort in gistende overschotten van groenten en fruit die men vindt in pubs, brouwerijen, enz.
 • Kunnen zich ook voortplanten in vuile afvoerbuizen en schoonmaakgereedschappen.
 • Ze leven in het algemeen in nat rottend organisch materiaal.
 • Zomers vooral in de GFT-container en rond de fruitschaal te vnden, maar ook in resten bier en frisdanken.

Gele zwermvlieg

(Thaumatomyia Notata )

Gele zwermvlieg

Uitzicht

 • Klein, ongeveer 3 mm lang (zoals de fruitvlieg).
 • Volwassen gele zwermvliegen zijn felgeel met zwarte strepen op de borst en zwarte dwarsstrepen op het achterlijf.

Levenscyclus

 • Overwinteren vaak op zolders, samen met klustervliegen.
 • Over deze vliegen is weinig bekend, maar hun larven leven van bladluizen op graswortels.

Gewoonten

 • Worden in de herfst vaak in grote aantallen aangetroffen in dakholtes, waar ze overwinteren.

Groene gaasvlieg

(Chrysoperla carnea)

Groene gaasvlieg

Uitzicht

 • Volwassen insecten zijn lichtgroen en hebben lange voelsprieten en grote, goudkleurige ogen.
 • Ze hebben grote, doorzichtige, bleekgroene vleugels en een teer lijf.
 • De ovaalvormige eitjes worden gelegd op het uiteinde van lange zijden stelen. Deze afzonderlijke eitjes zijn aanvankelijk groen en worden na een paar dagen grijs.
 • De actieve larven zijn grijs of bruinachtig.Ze zien eruit als een mini-alligator met goed ontwikkelde poten en grote tangen waarmee ze de lichaamssappen uitzuigen van prooiinsecten zoals bladluizen.
 • Volwassen groene gaasvliegen voeden zich met pollen en hebben ook nectar of honingdauw als voedsel nodig voordat ze eitjes kunnen leggen.

Levenscyclus

 • De ovaalvormige eitjes worden gelegd op het uiteinde van lange zijden stelen. Deze afzonderlijke eitjes zijn aanvankelijk groen en worden na een paar dagen grijs.
 • De actieve larven zijn grijs of bruinachtig. Ze zien eruit als een mini-alligator met goed ontwikkelde poten en grote tangen waarmee ze de lichaamssappen uitzuigen van prooiinsecten zoals bladluizen.
 • Volwassen groene gaasvliegen voeden zich met pollen en hebben ook nectar of honingdauw als voedsel nodig voordat ze eitjes kunnen leggen.

Gewoonten

 • De ovaalvormige eitjes worden gelegd op het uiteinde van lange zijden stelen. Deze afzonderlijke eitjes zijn aanvankelijk groen en worden na een paar dagen grijs.
 • De actieve larven zijn grijs of bruinachtig. Ze zien eruit als een mini-alligator met goed ontwikkelde poten en grote tangen waarmee ze de lichaamssappen uitzuigen van prooiinsecten zoals bladluizen.
 • Volwassen groene gaasvliegen voeden zich met pollen en hebben ook nectar of honingdauw als voedsel nodig voordat ze eitjes kunnen leggen.

Herfstvlieg

(Musca Autumnalis)

Herfstvlieg

Uitzicht

 • De wijfjes zijn bijna identiek aan de huisvlieg, maar de mannetjes hebben een oranje achterlijf met een zwarte streep in het midden.
 • Het wijfje is ongeveer 6 à 7 mm en is meestal groter dan het mannetje.

Levenscyclus

 • Planten zich voort in dierlijke mest op velden.
 • De herfstvlieg ondergaat een volledige metamorfose met de volgende stadia: eitje, larve of made, pop en volwassen insect.
 • De witte eitjes, ongeveer 1,2 mm lang, worden afzonderlijk gelegd maar vormen kleine hoopjes. Elk wijfje kan in een periode van drie tot vier dagen tot 500 eitjes leggen in verschillende pakketjes.
 • De levenscyclus duurt 12 -tot 20 dagen, afhankelijk van de temperatuur, met wel 12 of meer generaties in één zomer.
 • In één zomer zijn, 12 of meer generaties mogelijk.

Gewoonten

 • De vliegen vallen zowel paarden als runderen lastig; ze zwermen vaak rond de ogen.
 • Nachts rusten ze op planten of op door de mens gemaakte constructies. Overdag zitten ze op planten waar ze zich voeden met plantensuiker, op een mesthoop of op dieren.
 • Op gastdieren halen ze eiwitten uit neusslijm, speeksel en tranen. De vliegen hebben microscopisch kleine “tanden” in hun mondgedeelte, die ze gebruiken om tranen te doen stromen en zo het voedingsproces te stimuleren.
 • Ze kunnen goed vliegen en zijn in staat verschillende kilometers af te leggen, maar de meeste vliegen blijven in de buurt van hun geboorteplaats.
 • Overwinteren in grote aantallen in gebouwen (spouwen), zoals flatgebouwen.

Huisvlieg of Kamervlieg

(Musca domestica)

Huisvlieg of Kamervlieg

Uitzicht

 • Volwassen insect: 5 - 8 mm lang; borststuk grijs met 4 smalle strepen; achterlijf vaalgeel of geel; 4e vleugelnerf gebogen en vleugeltippen lichtjes puntig.
 • Larve: wit en versmalt zich tot een punt aan het uiteinde van de kop. 2 ademgaatjes op het achterste lichaamsdeel. Geen poten. 12 mm lang als ze zijn volgroeid.

Levenscyclus

 • De eitjes worden gelegd in pakketjes van 120 tot 150 stuks en kunnen uitkomen na 8 uur tot 3 dagen.
 • De larven zijn volgroeid na 3 - 60 dagen; de poppen na 3 - 28 dagen.

Gewoonten

 • Te vinden in zowat alle soorten gebouwen.
 • Plant zich voort in vochtig, rottend organisch materiaal, zoals mest.

Kaswittevlieg

(Trialeurodes Vaporariorum)

Kaswittevlieg

Uitzicht

 • Volwassen insect: 1,5 – 3 mm lang. Ze zijn wit en lijken op wigvormige motten.

Levenscyclus

 • De wijfjes leggen eitjes op het bladoppervlak. De eitjes komen na 10 dagen uit.
 • De pas uitgekomen poppen kruipen over het bladoppervlak totdat ze een geschikte voederplaats vinden en zich nestelen. Daar blijven ze totdat ze zich verpoppen.
 • Ze leven tussen 30 en 70 dagen.

Gewoonten

 • Volwassen insecten zijn te vinden op de jongere blaadjes en leggen hier ook hun eitjes. De poppen en de uitkomende volwassen dieren zijn te vinden op de onderste bladeren.
 • Ze berokkenen schade door het sap uit de planten te zuigen.

Kleine kamervlieg

(Fannia canicularis)

Kleine kamervlieg

Uitzicht

 • Volwassen insect: 4 - 6 mm lang. Borststuk grijs met 3 vage zwarte strepen; het achterlijf van het wijfje is grijs en eivormig; achterlijf van het mannetje smal met bleekgele vlekken; 4e vleugelnerf niet gebogen.
 • Larve: bleekbruin, eivormig met uitsteeksels rond de randen.

Levenscyclus

 • De eitjes komen uit na 24 uur. De larven en poppen zijn rijp na 1- 4 weken.
 • De larven zijn rijp na 3 - 60 dagen; de poppen na 3 - 28 dagen.

Gewoonten

 • Plant zich voort in halfvloeibaar, rottend, organisch materiaal.
 • Niet erg aangetrokken tot ultraviolet licht.
 • Het mannetje heeft een onregelmatig vliegpatroon.

Klustervlieg

(Pollenia rudis)

Klustervlieg

Uitzicht

 • 6 à 10 mm lang.
 • Donkergroen – olijfkleurig borststuk met gerimpelde, goudbruine haren.
 • De vleugels overlappen elkaar in rust. Vliegt traag.

Levenscyclus

 • De eitjes worden in de aarde gelegd.
 • De larve ontwikkelt zich in aardwormen.

Gewoonten

 • In de herfst vaak in grote aantallen te vinden in gebouwen - waar ze overwinteren.

Zandvlieg

(Spiriverpa Lunulata)

Zandvlieg

Uitzicht

 • Volwassen dier: 10 à 11 mm lang. Het lijf is bleekgrijs, de ogen zijn bronskleurig bruin en de poten zijn donkerrood–bruin.

Levenscyclus

 • De volwassen dieren zijn te zien van april tot september.
 • De larven kunnen er tot twee jaar over doen om zich te ontwikkelen en leven in los zand.
 • In het popstadium krullen de larven zich in een O- of U-vorm, waarin ze één tot twee weken blijven.

Gewoonten

 • De volwassen dieren leven op zanderige rivieroevers met een open habitat onder schaduwgevende bomen.
 • De larven van de zandvlieg zijn actieve bodemroofdieren.

Commerciële vliegenbestrijding

Een reeks commerciële vliegenbestrijdingsunits, ontworpen voor een doeltreffende bestrijding en lagere energierekeningen.

 • Optimalisatie van LED-lampen met hoge aantrekkingskracht
 • Mooi design dat naadloos in uw bedrijfsomgeving past
 • Verschillende energiemodi die zich automatisch aanpassen, waardoor het energieverbruik daalt en de ecologische voetafdruk kleiner wordt
Voor meer informatie

Gerelateerde posts