010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

De vanligaste skadedjuren i hemmet

Vill du veta vilka de vanligaste skadedjuren i hemmet är?

Ta en titt på Rentokils lista över de mest vanliga skadedjuren i Sverige.

Vi rekommenderar att du söker professionell hjälp för att lösa dina problem med skadedjur. Ring oss på 010-470 49 55 för att boka en fri inspektion.

Husmöss är aktiva hela året. Möss söker sig till byggnader för att få mat och husrum. De söker efter enkla, rikliga källor av föda samt ostörda områden för sitt bo, gärna lugna platser på vinden eller hål i väggarna.

Kackerlackor gillar varma hem, kök och hål i väggar. De kommer ofta ut när det är mörkt, livnär sig på någon typ av mat och de kan bära på sjukdomar. Läs om Rentokils tjänster för att bli av med kackerlackor.

Brunråtta är den vanligaste råttan i Sverige. Tecken på angrepp inkluderar spillning, gnidmärken samt bitmärken på elektriska kablar, som följaktligen kan orsaka en brand. Råttor är också kända för att sprida sjukdomar.

Vanliga mott kan vara ett elände i hemmet. De lägger klibbiga ägg på kläder. Deras vita larver gör skada genom att äta kläder, mattor och andra tygföremål och kan vara mycket destruktiva när de väl kommit in i ditt hem.

Getingar kan bli ett problem i trädgården och när de kommer in i hemmet genom öppna fönster. Stora getingbo kan innehålla över 25.000 getingar. Du kan hitta ett getingbo under tak, på vinden, i vägghåligheter, i träd eller buskar och under jorden.

Oavsett om det är en husfluga eller spyfluga, kan dessa skadedjur bära på olika bakterier som kan göra dig sjuk.

Vägglöss återfinns inte bara i eller under sängen men också i sprickor och skrevor. De livnär sig på blod & är mycket svåra att kontrollera eftersom de förökar sig snabbt. Vi rekommenderar våra professionella tjänster för att bli av med vägglöss i ditt hem.

Myror går in i hus eller lägenheter för att leta efter mat. Myrstackar finns ofta på gräsmattor, i varm, torr jord eller under stenar. Kontakta Rentokil om du har problem med myror.

Vanligtvis kallad för trämask. Det finns olika varianter av träskadeinsekter. De adulta insekterna lägger sina ägg i sprickor i träet – larverna kan sedan angripa och skada brädor, möbler, träbjälkar och andra träföremål.

Även om dessa uppfattas som skadedjur, är spindlar oftast ofarliga även om de känns obehagliga. Det kan vara bra att ha spindlar hemma eftersom de äter flugor och myggor. Läs mer om hur du kan bekämpa dem.

Sedan 1968 har Rentokil skyddat svenska hem och företag mot skadedjur. Vi är experter inom kontroll och bekämpning av skadedjur.

Tack vare vår professionella service och marknadsledande behandlingar kan ert hem och företag skyddas från skadedjur.

Hitta ditt lokala kontor

Kontakta oss

Kontakta en expert

Vad är det för ljud du hör på vinden?

Ta reda på vad de skulle kunna vara