0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Användarvillkor

Tillgång till och användning av denna webbplats för Rentokil Group* sker enligt följande villkor och bestämmelser. Du är ansvarig för att alla som genom dig går in på denna webbplats får kännedom om dessa villkor. När du använder webbplatsen godtar du att lyda under villkoren och bestämmelserna. Rentokil Group förbehåller sig rätten att göra ändringar i eller ta bort innehåll på denna webbplats när som helst och utan föregående meddelande.

*Om inget annat anges syftar hänvisningar till Rentokil Group i denna juridiska information på Rentokil och företag som ingår i den gruppen.

Friskrivningsklausul

De uppgifter som finns på denna webbplats är inte allomfattande och tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte. Även om informationen som publiceras på webbplatsen har förberetts noggrant, kan inte Rentokil Group garantera att den är korrekt. Uppgifterna är kanske inte uppdaterade eller inte tillämpbara på omständigheterna i något enskilt fall. Rentokil Group tar inte på sig något ansvar för felaktigheter eller försummelser på denna webbplats, och du ansvarar helt själv för eventuella beslut som du fattar utifrån informationen på denna webbplats. Rentokil Group frånsäger sig allt ansvar för direkt, indirekt, påföljande eller annan förlust eller skada av något slag som orsakas av användning eller åtkomst till denna webbplats eller information som finns på den.

Åtkomst till webbplatsen

Rentokil Group ger inte någon garanti för att denna webbplats alltid är tillgänglig eller att du kan använda den oavbrutet, eller att webbplatsen, dess innehåll, vår drift av den och/eller servern som gör den tillgänglig är fria från fel eller virus. Rentokil Group förbehåller sig rätten att avsluta, dra in eller neka dig tillträde till webbplatsen när som helst, av valfri anledning och utan föregående meddelande.

Upphovsrätt

Copyright © 2009 Rentokil. Med ensamrätt. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till alla texter, bilder och annat material på denna webbplats ägs av Rentokil Group eller har inkluderats med ägarens tillstånd.

Du har tillstånd att söka igenom denna webbplats och framställa utdrag genom utskrift eller nedladdning, men endast för icke-kommersiella, informativa eller personliga privata syften. All annan användning är strängt förbjuden. Inga kopior av någon del av denna webbplats får säljas, delas ut eller överföras i kommersiellt vinstsyfte, ändras, eller tas med i något annat verk, utgåva eller webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Rentokil.

Erbjudanden om produkter och tjänster

En referens till någon tjänst eller produkt på denna webbplats utgör inte i sig ett erbjudande att leverera eller sälja den tjänsten eller produkten, och innebär inte att tjänsten eller produkten finns tillgänglig i alla länder och områden. Var och en som är intresserad av en viss tjänst eller produkt bör kontakta sin lokala firma eller representant som hör till Rentokil Group, och be om särskilda råd angående hur tillgänglig och lämplig tjänsten eller produkten är i just det området.

Varumärken

Namnen ”Rentokil”, ”Ambius” och ”City Link” är registrerade varumärken. Alla varumärken som visas på denna webbplats är antingen Rentokil Groups egendom eller används under dess licens.

Värdepapper

Informationen som finns på denna webbplats är inte avsedd som och ska inte bedömas som en inbjudan eller uppmuntran att investera i eller på annat sätt syssla med värdepapper från Rentokil. Inte heller utgör informationen något råd eller rekommendation att köpa aktier i Rentokil.

Priset på aktier och inkomsterna från dem kan gå både upp och ner, och investerarna får kanske inte tillbaka det belopp de först investerade. Investerare bör vara medvetna om att tidigare prestanda inte nödvändigtvis ger någon fingervisning om framtida prestanda. Innan du fattar något investeringsbeslut bör du göra en egen självständig bedömning och söka vägledning hos en finansiell rådgivare eller annan yrkeskunnig som är bekant med din ekonomiska situation och dina investeringsmål.

Webbplatser från tredje part

Rentokil Group har inget ansvar för innehållet på någon annan webbplats, inte heller webbplatser genom vilka du har fått åtkomst till den här webbplatsen, eller sådana som du får åtkomst till via denna. När det finns en länk till en webbplats från tredje part, betyder inte den länken att Rentokil Group har granskat eller godtar denna tredje parts webbplats eller innehållet på den. Rentokil Group tar inte på sig något som helst ansvar och inga skyldigheter av något slag för dessa andra webbplatser eller för information som de innehåller. Ingen av dem har rekommenderats eller godkänts av Rentokil Group.

Ändringar av villkor och bestämmelser

Rentokil Group kan ändra dessa villkor och bestämmelser då och då utan att meddela detta. Du bör kontrollera villkoren och bestämmelserna regelbundet. Om du fortsätter att använda denna webbplats uppfattas det som att du godkänner de uppdaterade eller ändrade villkoren.

Skydd av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Rentokil Group genom denna webbplats används endast i enlighet med vår integritetspolicy. Läs den noggrant innan du går vidare. Genom att lämna dina personuppgifter till oss ger du ditt medgivande till att uppgifterna används enligt vår integritetspolicy. Om du vill ha mer information om vår integritetspolicy kan du skicka din fråga [email protected].

Jurisdiktion

Din användning av denna webbplats och utövandet av dessa villkor och bestämmelser styrs av och ska tolkas i enlighet med engelsk lag. Engelsk domstol har exklusiv befogenhet vid alla tvister som härrör från dessa villkor och bestämmelser eller från användning av denna webbplats.

Företagsinformation

Företagsinformation med detaljer om registrerade namn, adresser och nummer finns här.

Hitta ditt lokala kontor

Kontakta en expert