0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Policy och certifikat

Arbetsmiljöpolicy

Rentokil skadedjurskontroll har tagit fram en rad policyer för att säkerställa hälsa och säkerhet för våra anställda, kunder och allmänheten.

Införandet och tillämpningen av sådana policyer är ett viktigt bidrag till den ständiga förbättring vi strävar efter att nära inom organisationen.

Miljöskydd

Skadedjur kan orsaka en mängd olika skador i hem- och arbetsmiljön. Det är Rentokils uttalade avsikt att hantera alla skadedjursproblem med minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöhänsynen är inbyggd i allt vi gör, från forskning och utveckling till vår verksamhet i fält.

Rentokils ledande position för utveckling av sofistikerade metoder för detektion av skadedjur har lett till att mängden bekämpningsmedel i miljön har minskats, eftersom bekämpningsåtgärder endast behöver vidtas när ett problem har konstaterats. Vi fäster också stor vikt vid tillämpningen av gällande lagstiftning beträffande hälsa och säkerhet.

Ständig förnyelse är avgörande för Rentokil - skadedjur är duktiga på att utnyttja sin närmiljö, följaktligen måste våra skyddsmetoder följa djurens ändrade beteenden. Här lägger vi återigen tonvikten på att vår verksamhet skall belasta miljön så lite som möjligt. CAT metoden, insektsfällorna i Lumnia-serien, de elektroniska detektionsenheterna mot råttor och möss tillsammans med våra unika bekämpningsmedel mot dessa skadedjur är inte bara effektiva, de har också minimal miljöpåverkan.

CEPA-certifiering

Rentokil Sverige är certifierade enligt branschorganisationen CEPA:s standard för skadedjursbekämpning. Certifieringen innebär att samtliga insatser är kvalitetssäkrade och minimerar riskerna för kunden, allmänheten och miljön.

Europas skadedjursbranschförening CEPA har under flera år arbetat för att ta fram en standard för arbetsprocesserna inom skadedjursbekämpning för att öka kontrollen i branschen. Ett arbete som resulterat i certifieringen EN 16636 - Krav och kompetens för tillhandahållandet av Skadedjurskontrollservice. Certifieringen omfattar såväl säljare som tekniker och administratörer och är ett bevis på att samtliga medarbetare har god kompetens och kunskap inom området. Målet med standarden är att tillhandahålla professionell, förebyggande skadedjurskontroll för att skydda allmänhetens hälsa, egendom och miljö. Kunder som anlitar CEPA-certifierade företag kan försäkra sig om att få marknadens bästa rådgivning om förebyggande av skadedjursproblem och en effektiv service vid sanering om skadedjuren är ett faktum.

ISO-certifiering

Rentokils verksamhet är även certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Hur lagstiftningen påverkar verksamheter som sysslar med livsmedel

Kontakta en expert