010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Livsmedelföreskrifter för skadedjurskontroll

Vid hantering av livsmedel dvs tillverkning/beredning, lagring och distribution, skall det egna hygienarbetet styras av ett egenkontrollprogram (EKP). Detta gäller även för dagligvaruhandel.

Egenkontrollprogrammet skall beskriva hur man säkerställer att kvaliteten på verksamhetens produkter garanteras. Problem med skadedjur i en verksamhet är ett hot mot kvaliteten och övervakning av skadedjur är därför en grundförutsättning för säkra livsmedel.

Förebyggande åtgärder, detektion och effektiv bekämpning av skadedjur när det uppstår problem skall ingå i programmet. Detta ställer höga krav på er leverantör av tjänsten. Försäkra er att ni möter dessa krav och låt Rentokil sköta all hantering av skadedjursproblem och andra frågor som kan relateras till egenkontrollen. Våra metoder och avancerade tekniska utrustning samt snabba och effektiva service står i en klass för sig.

Tjänsterna omfattar:

  • Upprättande av HACCP-plan för att analysera specifika faror i verksamheten.
  • Rutin för God Hygien Praxis (GHP).
  • Lokalt rengöringsprogram som beskriver hur rengöringen utförs etc.
  • Fördjupad hygieninspektion som identifierar verksamhetens hygienbrister.
  • Livsmedelsprover för att verifiera att slutprodukten är ok.
  • Rengöringskontroll, med modern teknik som direkt bekräftar rengöringsresultatet.
  • Vägledning för personalen i form av utbildning.
  • Support efter upprättat fungerande egenkontrollprogram.

BRC – hygien och kontroll på en högre nivå

1998 utvecklade och introducerade BRC (British Retail Consortium) en teknisk standard och revisionsanvisning, som på senare år antagits i allt större utsträckning av företag utanför BRC. Denna beskrivning av standard och mål har blivit en måttstock för många stora företag att basera sina leverantörsutvärderingar på.

Om ni planerar att genomföra en certifiering enligt BRC för er verksamhet eller redan arbetar enligt denna modell är Rentokil det självklara valet när det gäller program för skadedjurskontroll. Med absolut effektivitet, produktsäkerhet och tydligast möjliga rapportering kan Rentokil utföra samtliga tjänster för skadedjurskontroll enligt BRC-standard.

Tala med våra skadedjurskonsulter på 010-470 49 50.

Varför Rentokil?

Läs mer om fördelarna med att välja Rentokil som leverantör