0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Skadedjursbekämpning och sanering | Malmö

Är du i behov av skadedjurstjänster i Malmö? Vi utför allt från förebyggande skadedjurskontroll till bekämpning och sanering i Malmö. Utöver skadedjurssaneringar utför vi även miljösaneringarmögelsaneringar som till exempel mögelsaneringar och klottersaneringar. Nomor utför tjänster i hela Sverige men värnar om närheten till slutkonsumenterna ‒ vi är din saneringsfirma i Malmö helt enkelt! Inom våra tre affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö erbjuder vi flertalet kompletterande tjänster, exempelvis fågelskydd, hundsök mot råttor och vägglöss, besiktningar, hygieninspektioner, egenkontrollprogram inom livsmedel, utbildningar inom skadedjur och livsmedel, konsulthjälp till livsmedelsindustrier, miljöprovtagning, radonmätning, taktvätt.

Vi finns på Bronsyxegatan 9B, 213 75 Malmö. Ring oss på 0771-122 300 eller använd kontaktformuläret.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält