0771-122 300 Kontakta oss Be oss ringa upp

Rentokil levererar rikstäckande tjänster inom skadedjursbekämpning, matsäkerhet och miljö. Våra tjänster innefattar allt från förebyggande skadedjursskydd till saneringar, hygieninspektioner, provtagning och radonmätning. Vi skräddarsyr varje avtal för att våra kunder ska få bästa möjliga tjänst till ett konkurrenskraftigt pris – med hög omsorg om miljö och hälsa.

Rentokil är en del av brittiska Rentokil Initial som är världens största företag inom skadedjurskontroll. Genom att kombinera styrkan av vår globala expertis och lokala närvaro erbjuder vi tjänster i världsklass, med en personlig service – över hela Sverige.

Vår organisation

Rentokil kännetecknas av resurseffektiv styrning, till stöd för ett internationellt servicenätverk. Det innebär att det alltid finns en servicetekniker med den kunskap som behövs – och att vi har de resurser som krävs för att leverera service av hög och jämn kvalitet till våra kunder.

Vår personal

Från servicetekniker och supportpersonal på fältet till försäljning, ekonomisk administration och ledning är våra medarbetare några av de mest skickliga yrkesmännen i branschen. Vi är vana att arbeta i nära relation med våra kunder för att hjälpa dem övervinna de utmaningar som faller inom vårt verksamhetsområde och därmed också uppnå sina affärsmål.

Rentokils historia

Rentokils ursprung— en lång historia med moderna uppfinningar

Rentokil har stått för effektiv skadedjurskontroll sedan vi grundades i Storbritannien 1927. Vi började som ett litet företag men växte snart tack vare den service vi levererade.

Rentokils rykte och varumärke fortsatte att växa när vi gradvis expanderade in i nya verksamheter tills vi blev Rentokil, det välrenommerade ’blue chip’ företag som idag är noterat på Londonbörsen.

Under vår mångåriga verksamhet har Rentokil aldrig slutat att lära nya saker. Vi har byggt upp en oöverträffbar expertis inom skadedjurskontroll och har alltid lyckats ligga steget före skadedjuren genom att ständigt förnya och förbättra våra produkter och tjänster.

Rentokil Sverige startades 1968, då Rentokil levererade utrustning och material för impregnering av virke. Numera är verksamheten inriktad på skadedjurskontroll till företag och privata kunder.

Företagets sociala ansvar

Vårt sätt att förhålla oss till företagets sociala ansvar är avgörande för hur vi gör affärer. För att tydligt visa var vi står, har vi utvecklat en komplett funktion med miljöriktig skadedjurskontroll, riktlinjer för hälsa och säkerhet och policys som styr våra anställdas relation till våra kunder.

Vi understödjer denna goda praxis genom en bred uppsättning riktlinjer för verksamheten, vilka täcker allt från hälsa och säkerhet på kundens anläggning till miljörelaterade grundregler för skadedjurskontroll samt att använda vatten på ett ansvarsfullt sätt.

Alla på Rentokil, från servicetekniker på fältet till ledningsgruppen i styrelserummet, har åtagit sig ett förpliktande engagemang för att tillämpa företagets sociala ansvar och miljöriktig skadedjurskontroll genom att sätta god praxis i första rummet på daglig basis.

Mer information finns att hämta på Rentokil Corporate Social Responsibility (In English)

Rentokils verksamhet är även certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Företagsinformation

Rentokil Pest Control är en handelsdivision i Rentokil UK Limited, registrerat i England och Wales. Org, nr, 0301044. Styrelsen har sitt säte vid Compass House, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH10 9PY

Den svenska affärsverksamheten är registrerad enligt följande:

Nomor AB, 556526-3976, Tusbystråket 1B, 191 61 Sollentuna

Rentokil tjänster

Vi är mest kända för den skadedjurskontroll vi erbjuder, men det finns mycket mer än så hos Rentokil. Vårt övriga serviceprogram omfattar:

Växtinredning och fruktleveranser
Hygienlösningar och entrémattor