0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Nomor Försäkring

Nomor Försäkring erbjuder försäkringslösningar avseende skadedjurstjänster för fastighets- och försäkringsbolag.

Information om försäkringsdistribution

  • Försäkringen distribueras av: Nomor Försäkring AB (516401-8474), Tusbystråket 1B, 191 61 Sollentuna. Telefon 0771-122300.
  • Försäkringen distribueras utan att distributören lämnat råd baserat på sådan opartisk analys som avses i Lag om försäkringsdistribution 4 kap 2§.
  • Nomor Försäkring AB är ett försäkringsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn (www.fi.se).
  • Konsumentverket utövar tillsyn avseende bolagets marknadsföring och reklam (www.konsumentverket.se).

Information om personuppgiftsbehandling

Nomor Försäkring AB behandlar personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller skadeförsäkring till konsumenter och juridiska personer i Sverige. I egenskap av personuppgiftsansvarig står vi under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer här om hur Nomor Försäkring AB, som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har inom ramen för vår personuppgiftsbehandling.

Om vi inte är överens

Klicka här för att läsa Nomor's Försäkring AB besvärhänvisning.

Finansiella rapporter

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält

Hitta ditt lokala kontor