0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Vet du ifall du har radon i ditt fastighetsbestånd eller på din arbetsplats? Visste du att radon ligger bakom ca 500 lungcancerfall om året i Sverige? Radon är en osynlig och luktfri gas som kan finnas i alla typer av hus. Gasen kommer från antingen byggnadsmaterialet eller marken. Ett enkelt sätt att ta reda på om du har höga nivåer av radon i någon av dina fastigheter eller på arbetsplatsen är att mäta halterna med radondetektorer. I flerbostadshus behöver dessutom uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen vart tionde år.

Hos oss kan du beställa detektorer att placera ut för radonmätning. Detektorerna ska hänga uppe i minst 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober–30 april. När mätningen är klar hjälper vi dig att skicka radondetektorerna vidare till ett ackrediterat laboratorium. Därefter får du en skriftlig rapport och vi hjälper dig att tolka analyssvaren. Har du ett större fastighetsbestånd? Då kan vi ta fram en lösning efter just dina behov.

Vi använder oss av så kallad spårfilmsmätning med hjälp av en liten plastdosa som innehåller en film. Radonet lämnar ”spår” på filmen, som sedan analyseras i laboratorium. Mätmetoden vi använder är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Det krävs två mätpunkter hos varje utsett hushåll.

I dagsläget har vi endast möjlighet att hjälpa dig som kommersiell fastighetsägare.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält

Hitta ditt lokala kontor