0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Hundsök mot råttor och vägglöss

Genom att ta hjälp av hundarnas välutvecklade luktsinne kan vi ligga steget före i kampen mot både råttor och vägglöss. Tillsammans med våra specialutbildade sökhundar kan vi därför erbjuda förebyggande och effektiva tjänster inom både rått- och vägglusbekämpning. Dessutom är vi först i Sverige med att erbjuda hundsök vid råttsaneringar. Att på detta sätt upptäcka angrepp i ett tidigt skede och kunna tillämpa träffsäkra insatser från start sparar både tid och pengar.

Vid problem med råttor

Hundsök har visat goda resultat som minimerat av saneringstiden mot råttor. Vinsten kommer utav att vi med hjälp av hund snabbare hittar råttans/råttornas boplats och på så sätt kan sätta in än mer träffsäkra åtgärder.

Vid problem med vägglöss

Ett vägglusangrepp kan bli både tidsödande och kostsamt att få bukt med. Rentokil erbjuder därför förebyggande skydd med hjälp av specialutbildade sökhundar. En vägglushund söker då av rummen och markerar så fort den känner doften av vägglöss. Ju tidigare angreppet upptäcks desto fortare går det att åtgärda.

Vanliga frågor och svar

Vad ska man göra om man har vägglöss?

Kontakta ditt försäkringsbolag och meddela din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen om du bor i lägenhet. Nomor erbjuder effektiva lösningar såsom hundsök och sanering för dig som företagare eller privatperson som saknar skydd för skadedjur i hemförsäkringen.

Hur snabbt sprider sig vägglöss?

Vägglöss sprider sig inte av sig själva, de sprids med till exempel resväskor eller bohag som förflyttas. Men vägglöss kan på kort tid bli väldigt många på ett ställe om ingen åtgärd vidtas.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält

Hitta ditt lokala kontor