010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Den europeiska trädgårdsmullvaden kan orsaka stora skador på gräsmattor, golfbanor, parker och idrottsplatser med deras ständiga grävande. De kan snabbt etablera sig på en plats tack vare sin förmåga att gräva en tunnel på 4 meter på en timme och skapa komplexa underjordiska gångar. Mullvaden har dålig syn och dåligt luktsinne. De förlitar sig på sin hörsel och känselorgan såsom hår på nosen och fötterna för att känna av omgivningen och hitta mat.

Mullvadens underjordiska gångsystem och jordhögar förstör gräsmattor, golfbanor och blomsterrabatter. Deras underjordiska gångar skadar rötterna på unga plantor och får upp till ytan stenar och skräp som kan skada maskiner. Denna typ av förstörelse kan vara kostsamt för trädgårdsmästare och företag som måste underhålla sina gräsmattor, trädgårdar eller andra gröna områden.

Fakta: Mullvaden föredrar att bo i områden som är rika på insekter och maskar, eftersom de är insektsätare. Ca 80% av deras kost är daggmaskar.

Med snabba åtgärder vid första tecken på mullvad kan ditt problem med mullvad snabbt behandlas.

Ring Rentokil på 010-470 49 55 för att få hjälp.

Identifiera de vanligaste tecken på mullvad för att förstå om du har ett problem.

Läs mer om hur du kan bil av med mullvad på ett effektivt sätt

Läs mer om hur du kan avskräcka mullvader från din trädgård genom att följa enkla, praktiska tips

Hitta ditt lokala kontor

Kontakta oss

Kontakta en expert

Europeisk mullvad

Läs mer om den europeiska mullvaden som kan skapa många problem för dig