0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Trädgårsmullvad (Europeisk mullvad)

Mole

Trädgårsmullvad

(Talpa europaea)

Det är bara tur om du ser en mullvad.

De kommer sällan över marken, men bevisen för aktiviteten hos en ensam mullvad kan spridas eftersom en mullvadsgångsystem kan täcka från 100 till 1000 kvadratmeter.

Mullvadar skapar omfattande nätverk av permanenta gångar och gångar för att hitta föda. Det är då du kommer att märka konsekvenserna i din trädgård.

Utseende

  • 15 cm lång. Vikt 75 – 130 g.
  • Svartgrå- eller svartblåaktig, sammetslik päls.
  • De korta, handliknande framfötterna är väl utformade för grävning.

Livscykel

  • En kull per år med 3–4 ungar.

Vanor

  • Livnär sig på ringmaskar, insektslarver och sniglar.
  • Gör stor skada på gräsmattor och även jordbruksmaskiner, t ex skördetröskor, genom att kasta upp stenar.
  • Boskap kan skada sina ben när de trampar i en mullvadstunnel.
  • Lever ensam förutom under fortplantningsperioden mellan februari och juni.

Hitta ditt lokala kontor