010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Lagervaruinsekter

Det finns en mängd olika insekter som kan angripa lagrade livsmedel och som skadar råvaror som används i livsmedel i hemmet eller på företag och i foderproduktion, samt kontaminerar färdiga produkter. Detta gör att de drabbade produkterna såsom torkad frukt, korn, ris, oljeväxter och vete blir olämpliga för konsumtion.

Ring Rentokil gratis på 010-470 49 50 om du vill prata med en expert om bekämpning av lagervaruinsekter.

FAKTA: Majoriteten av lagervaruinsekter är små skalbaggar eller nattfjärilar.

Få professionell hjälp med att hantera problemet i ditt hem

Skräddarsydda och branschspecifika behandlingar för att eliminera lagervaruinsekter med minimal störning

Potentiella risker med lagervaruinsekter

  • Larvens väv kan orsaka allvarliga blockeringar och skador på bearbetning och processmaskiner
  • Insektsaktivitet i spannmål kan orsaka värmeökning och ge upphov till fukt och mögel
  • Avvikelse från lagkrav eller standard
  • Förorening av livsmedel och varor

Åtgärder för att bekämpa lagervaruinsekter idag

  • Identifiera och artbestämma vilka lagervaruinsekter du har problem med genom professionell hjälp från våra experter
  • Val av rätt bekämpningsmedel eller värmebehandling av produkterna, som utförs av våra certifierade tekniker
  • För att förebygga en infestation jobbar vi långsiktigt med regelbundna återbesök för att ni skall leva upp till livsmedelslagens krav

Ring oss gratis för kostnadseffektiva lösningar för lagervaruinsekter på 010-470 49 50

Lagervaruinsekter arter & guider

Expertis på lagervaruinsekter

Våra professionella och erfarna tekniker löser skadedjursproblem med lagervaruinsekter snabbt och med minsta möjliga störning med hjälp av giftfria värmebehandlingar.

Hitta ditt lokala kontor

Kontakta oss

Kontakta en expert

Olika typer av lagervaru-insekter

Ta reda på mer om de vanligaste arterna av lagervaruinsekter som kan utgöra ett problem för dig