010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Lagervaruinsekter

Det finns en mängd olika insekter som kan angripa lagrade livsmedel och som skadar råvaror som används i livsmedel i hemmet eller på företag och i foderproduktion, samt kontaminerar färdiga produkter. Detta gör att de drabbade produkterna såsom torkad frukt, korn, ris, oljeväxter och vete blir olämpliga för konsumtion.

Ring Rentokil gratis på 010-470 49 50 om du vill prata med en expert om bekämpning av lagervaruinsekter.

FAKTA: Majoriteten av lagervaruinsekter är små skalbaggar eller nattfjärilar.

Få professionell hjälp med att hantera problemet i ditt hem

Skräddarsydda och branschspecifika behandlingar för att eliminera lagervaruinsekter med minimal störning

Potentiella risker med lagervaruinsekter

  • Larvens väv kan orsaka allvarliga blockeringar och skador på bearbetning och processmaskiner
  • Insektsaktivitet i spannmål kan orsaka värmeökning och ge upphov till fukt och mögel
  • Avvikelse från lagkrav eller standard
  • Förorening av livsmedel och varor

Åtgärder för att bekämpa lagervaruinsekter idag

  • Identifiera och artbestämma vilka lagervaruinsekter du har problem med genom professionell hjälp från våra experter
  • Val av rätt bekämpningsmedel eller värmebehandling av produkterna, som utförs av våra certifierade tekniker
  • För att förebygga en infestation jobbar vi långsiktigt med regelbundna återbesök för att ni skall leva upp till livsmedelslagens krav

Ring oss gratis för kostnadseffektiva lösningar för lagervaruinsekter på 010-470 49 50

Lagervaruinsekter arter & guider

Expertis på lagervaruinsekter

Våra professionella och erfarna tekniker löser skadedjursproblem med lagervaruinsekter snabbt och med minsta möjliga störning med hjälp av giftfria värmebehandlingar.

Hitta ditt lokala kontor