0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Livsmedelsindustri

Förebyggande skadedjurskontroll i livsmedelsproduktion

Tillverkning och förpackning av livsmedel är en starkt konkurrensutsatt industri med strikta kvalitetskrav och standarder för hygien. I denna miljö är risken för förorening och korskontaminering av livsmedel på grund av skadedjursproblem oacceptabel.

Rentokils proaktiva service för skadedjurskontroll är väl anpassad för livsmedelstillverkare. Detta för att skadedjur inte skall orsaka negativa konsekvenser för er och era kunder eller ert företags goda namn och rykte.

Det serviceprogram vi sammanställer är unikt just för er anläggning och den verksamhet ni bedriver. Vi tar särskild hänsyn till det specifika skadedjurshot som finns i anslutning till de typer av livsmedelsberedning som bedrivs, från råvara till färdig produkt.

Vi tillhandahåller de förebyggande åtgärder som krävs för att minimera risken för skadedjursangrepp, behandling med giftfria metoder där så krävs och effektiv bekämpning av skadedjur som lyckas ta sig förbi det yttre skyddet. Rentokils elektroniska detektionsmetoder gör det möjligt att upptäcka skadedjur på ett tidigt stadium och sätta in lämpliga motåtgärder.

Våra skadedjursexperter kommer att arbeta i nära samverkan med er för att skapa ett effektivt skydd och ge råd om arbetsmetoder och tillvägagångssätt som hjälper er minska risken att skadedjur tar sig in i fastigheten och blir ett problem.

Alla servicehändelser och servicerelaterad information redovisas i myRentokil, Rentokils analys- och rapporteringsverktyg. Där kan ni överblicka alla spår av skadedjursaktivitet på planritningar över anläggningen och se utförda åtgärder och de rekommendationer vi utfärdar för att minska framtida risker. Den transparenta spårbarheten i vår verksamhet är fullt kompatibel med de flesta kvalitetsledningssystem i livsmedelsbranschen.

För mer information om våra serviceprogram för livsmedelstillverkare, eller för att boka ett besök från Rentokil, ring oss på: 0771-122 300.

Våra servicefördelar

  • Skräddarsydda lösningar - utformade speciellt för din anläggning. Lösningarna anpassas efter dina behov, med hänsyn till vilka skadedjursarter du kan råka ut för beroende på din verksamhet och vilken typ av livsmedel du hanterar.
  • Dedikerade fältbiologer - erbjuder stöd inför kvalitetssäkringsinspektioner och revisioner samt även vid andra specifika frågor.
  • Online rapportering - all information från servicebesöken finns på myRentokil, vårt onlinerapporterings- och analysverktyg. Detta registrerar alla uppgifter om skadedjursaktivitet, tillsammans med åtgärder och rekommendationer för att minska risken. Informationen finns tillgänglig för dig dygnet runt.
  • Lagstiftning och revisionstöd - vi känner väl till de lagstadgade kraven för livsmedelsindustrin gällande skadedjursbekämpning.​​​​​​​

Skadedjur – ett hot mot livsmedelsindustrin

Lagervaruinsekter utgör det största hotet mot livsmedelsanläggningar. Företag som hanterar spannmål, korn eller torra livsmedel befinner sig i riskzonen.

Dessa insekter kan infektera matvaror som mjöl, ris, korn, torkad frukt och nötter. Det finns många olika arter som kan skada råvaror och förorena färdiga produkter - vilket resulterar i både produkt- och ekonomiska förluster.

Gnagare kan också förorena livsmedelsanläggningar. Våra skadedjurskonsulter kan ge råd om användningen av lämpliga övervaknings- eller giftfria system i mycket känsliga produktions- och lagerutrymmen där användningen av giftiga beten för gnagare inte är tillåtet.

Livsmedels- lagstiftning

Hur lagstiftningen påverkar verksamheter som sysslar med livsmedel.