0800 20 160 Neem contact met ons op Verzoek om terug te bellen

Bedwantsen en insecticides

Bedwantsen en insecticides: zijn ze resistent?

Onderzoekers aan de Universiteit van Sydney hebben ontdekt dat de bedwantsen die een resistentie vertonen tegen insecticides een dikker pantser hebben dan de bedwantsen die snel gedood worden door toxische producten. Dat verklaart misschien waarom deze bloedzuigers steeds vaker voorkomen.

Bedwantsen en insecticides: zijn ze resistent?

Bedwantsen worden steeds resistenter

Bovenvermelde studie toonde aan dat bedwantsen een redelijk hoge graad van resistentie vertoonden aan insecticides. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de resistentie het resultaat was van het veelvuldig gebruik van deze toxische producten. Bovendien kregen de bedwantsenpopulaties die quasi immuun waren voor biociden op deze manier uitgebreid de gelegenheid om zich te verspreiden in gebouwen en huizen – niet zelden via de recyclage van meubels en bedden. Ook de toename van het internationaal reisverkeer maakte dat bedwantsen gemakkelijk konden meereizen van het ene continent naar het andere en van het ene land naar het andere door zich te verstoppen in de bagage van reizigers.

Een andere factor die eveneens heeft meegespeeld is het veranderde gebruik van insecticides. Zo worden insecticides steeds meer gecontroleerd gebruikt en worden zij niet langer “in het wilde weg” en in grote hoeveelheden verstoven zoals dat vroeger het geval was. Bovendien werd ook het organochlorine DDT voorgoed op inactief gezet.

Studies die werden uitgevoerd op andere insecten hebben aangetoond dat ze een hele reeks aanpassingstrucjes kunnen ontwikkelen waardoor ze resistent worden aan pesticides: veranderingen in hun metabolisme, een toename van proteïnen en vetten die zich binden aan de chemische werking van pesticiden en de ontwikkeling van een dikker pantser (de “huid” van een insect) werkte als een soort barrière waardoor de producten niet konden doordringen tot in het lichaam van de insecten. Geen enkel ander onderzoek had tot dan toe aangetoond dat bedwantsen die resistent waren aan pesticiden een dikker pantser hadden.

Bedwantsen worden steeds resistenter

Bedwantsen en insecticides: bevindingen van de studie

De onderzoekers van de Universiteit van Sydney verzamelden bedwantsen om nakomelingen te kweken zodat ze beschikten over een aantal beestjes van dezelfde leeftijd die allemaal onder dezelfde leefomstandigheden waren opgegroeid en allemaal hetzelfde voedingspatroon hadden. Vervolgens werden de parasieten op een met insecticides behandeld oppervlak geplaatst om ze vervolgens te verwijderen zodra ze knock-out waren. De bedwantsen werden onderverdeeld in 3 groepen: zij die na 2 uren niet in staat waren te bewegen (de “gevoeligen”), zij die na 4 uren niet in staat waren te bewegen (de “sterken”) en zij die zelfs na 24 uren geen effect voelden van de toxische producten (de “resistenten”).

Vervolgens maten de onderzoekers de dikte van het pantser van de bedwansten aan de hand van een elektronische microscoop en bestudeerden ze de beelden van een dwarse doornede van de poten van de bedwantsen en de beelden van de uiteinden van het pantser om de dikte te kunnen meten (zie beeld).

Ze constateerden dat de levensverwachting van bedwantsen die in aanraking warenn geweest met insecticides afhankelijk was het de dikte van hun pantser. Het pantser van de meest resistente groep was gemiddeld 16% dikker dan dat van de «gevoelig » groep.

De onderzoekers verklaarden dat deze resultaten zouden kunnen verklaren waarom zoveel behandelingen op het terrein niet langer effectief bleken te zijn. Ze onderstreepten de noodzaak aan een geïntegreerde aanpak van ongedierte om de plaag van resistente bedwantsen onder controle te kunnen brengen en hun verspreiding tegen te gaan.

Verder concudeerden ze dat de combinatie van de evolutieve aanpassingen van de bedwansten tegen de pesticides – de veranderingen in hun metabolisme en de fysische veranderingen – belangrijke gevolgen hadden voor de ontwikkeling van insecticides voor de bestrijding van bedwantsen.

Savvas Othon, Directeur van de Wetenschappelijke Innovaties bij Rentokil, verklaart het volgende : “ Er is geen enkele twijfel : bedwantsen hebben een evolutie ondergaan en hebben een dikker pantser zoals de onderzoekers van de Universiteit van Sydney hebben geconstateerd. En we weten dat veranderingen in de morfologie meestal tot stand komen door de noodzaak om te overleven en zich aan te passen aan de omgeving. Het veelvuldig gebruik van chemische producten zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn, maar het blijft een hypothese en we hebben extra informatie nodig zoals bijvoorbeeld een historisch overzicht dat het verband legt tussen de morfologie van bedwantsen en het gebruik van insecticides. Of deze evolutie in gang werd gezet door het gebruik van insecticides of niet: het verband tussen de dikte van het pantser en de resistentie tegen een behandeling met insecticides is een belangrijke ontdekking die gevolgen kan hebben voor de huidige bestrijdingsmethodes voor bedwantsen.“

Bestrijding van bedwantsen met hitte en stoom

Rentokil heeft effectieve bestrijdingsmethodes voor bedwantsen ontwikkeld zonder gebruik van toxische producten. Deze methodes werken ook voor bedwantsen die resistent zijn voor insecticides. Effectiever en beter voor het milieu. Beter kan dus niet!

De Rentokil behandelingen met hitte hebben zelfs de Award van “Beste Innovatie in de Privésector” opgeleverd. De Rentokil bestrijdingsmethodes voor bedwantsen met hitte en droge stoom doden de bedwantsen in alle stadia van hun levenscyclus – eitjes, larven en volwassen parasieten. Een ander voordeel van deze behandeling is dat ze niet schadelijk is voor het milieu en dat de behandelde ruimtes onmiddellijk terug in gebruik kunnen genomen worden.

Welke bestrijdingsmethode het best gebruikt wordt in een specifiek geval, wordt bepaald door onze service-experts. Zij voeren een grondige inspectie uit en bespreken daarna met de klant hoe ze te werk gaan. Een ding is zeker: bedwantsen vergen een professionele bestrijding. Een plaag van bedwantsen kan u onmogelijk zelf onder controle krijgen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende bestrijdingsmethodes voor bedwantsen van Rentokil.

Hebt u een probleem met bedwantsen? Wacht dan niet totdat de plaag zich verspreid heeft naar andere ruimtes want bedwantsen planten zich razendsnel voort. Bel ons op het GRATIS nummer 0800 20 123 of stuur ons een email.

Bestrijding van bedwantsen met hitte en stoom

Bedwantsenpreventie en -bestrijding

Een reeks oplossingen ter preventie en bestrijding van bedwantsen

  • Voorkom reputatieschade en financiële schade door het inschakelen van een expert
  • Proactieve controles op bedwantsen met detectieplaatjes of via hondendetectie
  • Training van het personeel
Voor meer informatie

Gerelateerde posts