0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Hygieninspektioner

Genom provtagning kan man verifiera att alla rutiner fungerar som de ska. Dessutom ingår ofta provtagningar som en del i egenkontrollen. Vi kan hjälpa dig med all typ av livsmedelsprovtagning och vi samarbetar med ackrediterade livsmedelslaboratorier. När analyssvaret kommit oss tillhanda erhåller ni en rapport med utlåtande. Nedan finner du exempel på provtagningar vi erbjuder:

 • mikrobiologiska prover av livsmedel
 • mikrobiologiska svabbprover i avlopp och utrustning
 • mikrobiologisk luftprovtagning
 • belastningsstudier för kontroll av hållbarhet hos livsmedel
 • misstänkt matförgiftning
 • rengöringskontroll
 • listeria
 • salmonella
 • dricksvatten och is
 • kemiska analyser
 • allergener
 • faecesprover för kontroll av personal efter utlandsvistelse.

Vanliga frågor och svar

Vilka anledningar finns för att ta bakterieprover på maten?

Att ta bakterieprover är bra för att säkerställa den hygieniska kvalitén, bestämma produktens hållbarhetstid men även för att säkerställa att inga patogener finns.

Vad menas med en patogen bakterie?

En patogen bakterie är en bakterie som orsakar sjukdom.

Vad menas med en kvalitativ analys?

Den kvalitativa analysen ger svar på vilka ämnen eller föreningar som ingår i det undersökta provet men inte hur stor mängd det är.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält

Hitta ditt lokala kontor