0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Egenkontroll (EKP) livsmedel

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att ta fram ett egenkontrollprogram. Du ansvarar också för att all personal har kunskap om och förståelse för fastlagda rutiner och kontroller samt att dessa efterföljs. I EU:s hygienförordning från januari 2006 ställs mycket tydliga krav på att livsmedelsföretagaren ska ha ett HACCP-baserat egenkontrollprogram. Genom att kontrollera din verksamhets matsäkerhet på ett bra sätt kan du få säkrare livsmedel, pengar över och mer tid till annat. Både du och kunderna kan då vara säkra på att du gör allt du kan för att erbjuda säkra livsmedel. Mer information om regler bestämmelser gällande egenkontroll inom livsmedel finner du på www.livsmedelsverket.se och www.livsmedelsforetagen.se.

Med ett digitalt egenkontrollprogram för livsmedel håller du enkelt koll på hur din verksamhet ligger till via mobilen, surfplattan eller datorn. Tillgången till vårt egenkontrollprogram Rentokil går även att dela in på olika behörighetsnivåer och verksamheter om du har flera inom din organisation. Du har även möjlighet att addera olika tilläggsmoduler inom brandskydd, arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem bland annat. Med statistikverktyget överblickar du enkelt hur dina verksamheter ligger till. All dokumentation och alla rutiner som finns går att skriva ut, välj det som passar bäst!

Vanliga frågor och svar

Vad är egenkontroll livsmedel?

Egenkontroll är ett program som fungerar som ett hjälpmedel för att ha koll på att ens verksamhet lever upp till olika myndighetskrav och standarder. Man kan ha egenkontrollprogram inom olika branscher men gäller det livsmedel är det i regel livsmedelshanterande verksamheter såsom restauranger och livsmedelsindustrier som berörs.

Varför är det viktigt med egenkontroll?

Utan egenkontrollprogram är det svårt att kunna garantera sina kunder säkra livsmedel. EU:s hygienförordning ställer dessutom krav på att du som livsmedelsföretagare har ett egenkontrollprogram. Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att din personal förstår och följer hygienrutiner. Med ett egenkontrollprogram får du koll på att rutiner och kontroller utförs.

Vad menas med grundförutsättningar i samband med säker livsmedelshantering?

Grundförutsättningar är de grundläggande förhållanden och aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en hygienisk miljö genom hela livsmedelskedjan. I alla verksamheter finns alltid ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna garantera att maten inte blir skadlig för hälsan – dessa kallas grundförutsättningar. Det är planerade åtgärder som livsmedelsföretagaren infört i verksamheten för att säkerställa att inte livsmedel blir skadliga för hälsan.

Vilka lagkrav på spårbarhet finns det?

För att snabbt kunna spåra en produkt ställer lagstiftningen krav på att en livsmedelsföretagare ska kunna spåra livsmedlet ett steg bakåt och ett steg framåt. Dock behöver inte verksamheter såsom restauranger som serverar livsmedlet direkt till konsumenten spåra ett steg framåt, de behöver endast spåra ett steg bakåt.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält

Hitta ditt lokala kontor