0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Hygieninspektioner

Hos kunder med hygienavtal utför vi regelbundna hygieninspektioner. Vid varje inspektion går en av våra matsäkerhetstekniker igenom hur processer, rutiner och rengöring fungerar i verksamheten men även lokaler, utrustning samt utemiljö granskas. Inspektionen följer en särskild checklista och utförs av personal med livsmedelshygienisk utbildning som vet vilka krav som behöver uppfyllas. Syftet är att hitta brister som kan påverka kvaliteten negativt samt att komma med förslag på hur dessa kan åtgärdas.

Resultatet av utförda hygieninspektioner dokumenteras i en rapport med fotodokumentation på avvikelser samt redovisas muntligt för utsedd kontaktperson hos kunden. Rapporterna går sedan att ta del av i aktuell kundportal eller per mejl. Rentokil hygieninspektioner ger ett gott stöd i det praktiska arbetet med inspektioner, provtagning och kontroller. På detta sätt får ni vägledning så att er verksamhet kan arbeta mot att leva upp till gällande krav och lagstiftning. Genom regelbunden kontroll och uppföljning hålls hygienmedvetandet på arbetsplatsen på en hög nivå.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält

Hitta ditt lokala kontor