Europees technisch centrum

Ook nu staan wij 24/7 voor u klaar. Neem contact met ons op via 0800 20 123  of mail ons

Auditondersteuning

Ongediertebestrijding en ongediertepreventie is altijd onderdeel van een audit. U kunt ons voor of tijdens een audit altijd benaderen voor advies en ondersteuning. Dit kan een vraag zijn over waar bepaalde informatie in myRentokil te vinden is, tot een van onze medewerkers die een dagdeel of dag bij u op kantoor is om vragen te beantwoorden. Wij kunnen bedrijven daarnaast helpen om de ongediertepreventie en ongediertebestrijding verder te professionaliseren.

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is eerder een werkwijze dan een norm die gerespecteerd moet worden. Deze methode laat u toe om de risico’s die uw voedingswaren bedreigen te analyseren en maatregelen te treffen om te voorkomen dat er zich problemen voordoen.

De Rentokil experts in ongediertebestrijding kunnen u bijstaan om samen met u een degelijk plan op te stellen om te vermijden dat ongedierte geen schijn van kans maakt om uw voeding te besmetten en onbruikbaar te maken voor consumptie.

HACCP: Richtlijnen voor de voedingsindustrie

Alle levensmiddelen kunnen op verschillende manieren besmet raken. In die mate dat ze de oorzaak kunnen zijn van min of meer ernstige aandoeningen zoals:

 • spijsverteringsstoornissen
 • zenuwstoornissen
 • koorts
 • braken
 • miskraam
 • letsels
 • verstikkingsverschijnselen e.a.

Ze kunnen zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Dergelijke risico’s op besmetting zijn aanwezig in elk bedrijf dat levensmiddelen fabriceert, in de handel brengt of transporteert. Besmetting kan optreden in elke schakel van de procesketen, in elke stap die een product doorloopt vanaf het moment dat de levensmiddelen een bedrijf binnenkomen tot ze het verlaten.

Met behulp van procedures die hun oorsprong vinden in de HACCP principes – HACCP staat voor “Hazard Analysis Critical Control Points”, of in het Nederlands “Gevarenanalyse en Vaststelling van Kritische Controlepunten”- kunnen die risico’s op besmetting beter worden beheerst. Sinds 1997 is het opstellen van dergelijke procedures verplicht voor alle levensmiddelenbedrijven.

In de HACCP wetgeving wordt bepaald dat elk bedrijf, groot of klein, dat werkzaam is in de voedingsindustrie, of te maken heeft met voedsel (bereiding en/of opslag), een autocontrolesysteem moet opzetten ter bevordering van de voedselveiligheid. In de verschillende sectorgidsen (horeca, slagerijen, bakkerijen, …) wordt dit systeem uitvoerig besproken.

Meer lezen over HACCP?

Wat zijn de gevaren binnen een bedrijf?

Over het algemeen zijn er 5 belangrijke bronnen die besmetting van voedsel kunnen veroorzaken:

 • Medewerkers - Hoesten, niezen, vuile handen, haarverlies, ontstoken huidwonden (snijwond, steenpuisten, acné)
 • Voedingsmiddelen - Besmette rauwe grondstoffen zoals verse groenten
 • eieren, productbereidingen, toxines in schaal- en schelpdieren
 • Werkmethodes - Slecht uitgevoerde handelingen zoals het onvoldoende wassen van de handen, het gebrekkig schoonmaken van de lokalen, een verkeerde manipulatie van de producten, ongunstige opslagomstandigheden, foutieve verpakking, gebrekkig afvalbeheer
 • Omgeving - Besmette lucht (lucht bevat miljarden verschillende deeltjes), verkeerde inrichting van de lokalen, aanwezigheid van insecten (vliegen, kakkerlakken) of ongedierte.
 • Uitrusting - Besmette of slecht schoongemaakte oppervlakken, materiaal, machines, werktafels, verpakkingen

Hoe kan Rentokil bijdragen?

Een belangrijk punt in de verplichte autocontrole is het ongediertebestrijdingplan. Ongedierte is een ccp (critical control point) en moet dus constant in het oog gehouden worden. Er moet dus een plan opgesteld worden waarin alle preventieve en curatieve acties vermeld worden.

Bij gebruik van biociden moet er ook een aparte kast voorzien worden voor opslag, en moeten alle technische en veiligheidsfiches aanwezig zijn in het gebouw.

Er moeten grondplan en controlelijsten aanwezig zijn en dit alles moet nauwgezet geregistreerd worden. Het FAVV moet, bij controles, deze documenten kunnen inzien.

Het wordt in de voedingsmiddelenindustrie steeds belangrijker om een IPM (Integrated Pest Management) systeem te hanteren. Dit houdt in dat alle mogelijk beschikbare ongediertebestrijdingstechnieken worden ingeschakeld en de daar op volgende passende maatregelen genomen worden die mogelijk zijn om de aanwezigheid van ongedierte te voorkomen.

Een bedrijf kan dit zelf organiseren of beroep doen op een externe firma.

Rentokil is de absolute nummer 1 in ongediertebestrijding. Wij beschikken over een jarenlange ervaring en al onze servicemedewerkers zijn degelijk opgeleide professionals die het beroep van ongediertebestrijder erg ernstig nemen. Rentokil stelt – in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke medewerkers van uw bedrijf – een ongedierteplan op maat van uw bedrijf op.

Rentokil werkt met de meest geavanceerde producten en streeft steeds naar een aanpak met een zo laag mogelijke impact op het milieu. Denk maar aan RADAR – een manier om muizen te bestrijden zonder gebruik van biociden en de behandeling van bedwantsen met stoom.

Al onze elektrische vliegenvangers zijn uitgerust met kleefplaten en kleefrollen zodat besmetting van voeding door rondvliegende insectendeeltjes onmogelijk is.

Bovendien beschikt Rentokil over myRentokil – een uniek realtime en online rapportagesysteem. Het systeem is 24/7 toegankelijk en geeft realtime informatie over de ongediertemaatregelen binnen uw bedrijf. Met 1 druk op de knop beschikt u over trendanalyses en grafieken die u kunnen helpen bij controles van auditorganisaties – eender waar en wanneer en zelfs op uw smartphone.

Overtuig uzelf en lees enkele van onze klantengetuigenissen: stuk voor stuk klanten die getuigen over de professionele samenwerking en het partnership met Rentokil.

Hebt u een partner nodig om te voldoen an de strenge HACCP normen? Bel Rentokil dan nu op het GRATIS nummer 0800 20 123 of stuur ons een email.

De voordelen van Rentokil

myRentokil bevat alle informatie die een auditor nodig heeft inzake ongediertebestrijding en -preventie. Aangezien myRentokil massa’s gegevens en analyses bevat, kan het handig zijn om wat extra uitleg te krijgen over het genereren van een specifiek rapport. Aarzel niet om ons telefonisch te contacteren voor hulp of om een beroep te doen op onze videoconferencing support. Onze myRentokil specialisten zullen u met plezier te woord staan om u te helpen. Als u het maximum rendement wil halen uit myRentokil kunnen wij u ook een uitgebreide training aanbieden voor de medewerkers die met het rapportagesysteem moeten werken. Dit kan ter plaatse of via video-conferencing.

Wilt u uw ongediertebestrijding en -preventie nog professioneler aanpakken zodat u moeiteloos de auditcontroles doorstaat? Rentokil kan u helpen om samen met u een effectief bestrijdingsplan uit te werken.

Wenst u meer informatie over de ondersteuning die wij kunnen bieden bij auditcontroles. Bel dan ons GRATIS nummer 0800 20 123 of stuur ons een email.

Vestigingen


Zoeken


Ik heb hulp nodig bij

Contact


Bel uw plaatselijke vestiging

Particulieren: 0800 20 160
Bedrijven: 0800 20 123

of vul uw gegevens in en wij bellen u terug

myRentokil Login