010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Hur blir man av med fåglar?

Fåglar kan vara ett störande problem för företag. Inte nog med att de orsakar en enda röra, de kan också vara en hälsorisk - och lite skrämmande.

Duvor och måsar är normalt sett de värsta syndarna, särskilt i byar och städer. Att bli av med fåglar försvåras i dessa fall av ett antal faktorer:

  1. Duvornas föda är normalt sett spannmål och frön, men i stadsmiljön anpassar de sig till matrester från sopor.
  2. Om de kan hitta tillräckligt med mat häckar duvor året runt, med en topp mellan mars och juli.
  3. Måsar kommer tillbaka år efter år till samma häckningsplats, så när de är etablerade är de svåra att bli av med.
  4. Måsar kan leva länge - i upp till 40 år – och kan häcka under hela livet.

Ta reda på om du har problem med fåglar.

Metoder för att ta bort fåglar

Det bästa sättet att avskräcka fåglar för gott är att ta bort deras matkällor, men i stadsområden är detta inte alltid en praktisk lösning.

Om fåglarna är en olägenhet i din verksamhet kan följande åtgärder vara ett sätt att avskräcka fåglar:

  • Ta bort möjligheten att bygga bo, till exempel genom att sätta ett hinder över avsatser.
  • Håll eventuella matkällor väl dolda.
  • Se till att stänga soptunnorna och knyta ihop soppåsarna ordentligt – måsar speciellt, har skarpa näbbar som lätt kan ha sönder soppåsar.

Rentokil fågelkontroll

Våra specialister har erfarenhet av olika lösningar för att bli av med fåglar. Genom att använda diskreta och kostnadseffektiva metoder såsom gelen ”Avigo” eller nät, kan man bli av med fåglarna utan att skada dem.

Om du fortfarande har problem med fåglar kontakta oss – vi har utvecklat säkra, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar som fungerar utan att skada fåglarna.

Fakta: Enbart tre måsarter räknas som skadedjur - Havstrut, Silltrut och Gråtrut.

För ditt företag

Dra nytta av branschspecifika och riktade fågelmetoder för ditt företag