010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Vanliga fågelarter

Vissa fågelarter kan bli en allvarlig olägenhet om de finns på fel ställe - fråga någon som har haft problem med fåglar i sina affärslokaler. De kan inte bara orsaka stor skada, utan också sprida sjukdomar.

Det finns flera fågelarter som ses som ett problem, dessa inkluderar större trut, silltrut, gråtrut, vild duva, stare och turkduva. I stora antal kan de orsaka en rad problem för din verksamhet.

Här är en praktisk guide till de vanligaste fågelarterna:

Haustaube

Stadsduva

(Columba Livia)

Utseende

 • 32 cm lång.
 • Blågrå till färgen (även andra färger är vanliga).

Livscykel

 • 2 – 3 kullar per år, med två ägg i varje kull.
 • 17 – 19 dagars ruvningsperiod.
 • Ungarna stannar 35 – 37 dagar i boet.

Vanor

 • Duvor är flockdjur och gillar att vara i flock på 50 – 500 fåglar. Livnär sig på bl.a sädeskorn, hushållsavfall i bostadsområden och nära deras bo.
 • Om fåglar har jämn tillgång till mat kommer de att föröka sig jämnt under året, även om häckningssäsongen är mellan mars och juli.
herring-gull

Måsar & trutar

(Family – Laridae)

Familjen inkluderar Larus argentatus och Larus fuscus. De har en stor vana av att leva i våra städer längst kusten.

Utseende

 • Det finns flera arter av måsfåglar och endast några förekommer som skadedjur — fiskmås, havstrut, silltrut och gråtrut.
 • Artbestämning av måsar kan vara svårt beroende på årstidsmässiga variationer i deras fjäderdräkt.

Livscykel

 • En kull per år, med 2- 3 ägg per kull.
 • 25 dagars ruvningsperiod.
 • Ungar stannar 35 – 42 dagar i boet.

Vanor

 • Är allätare och äter långt ifrån sina boplatser. Kommer dock alltid tillbaka till sina bon. Blir ett större problem under sommaren eftersom de kan bli aggressiva för att skydda sina ungar.
 • Bygger bon på klippor och byggnader.
starling

Starar

(Sturnus Vulgaris)

Utseende

 • De är 20–23 cm långa och när de flyger, kan de kännas igen på de spetsade vingarna och den korta stjärten.
 • Först förefaller de vara helsvarta, men när fjädrarna fångar ljuset kan de skimra i grönt eller mörklila.

Livscykel

 • Starar kan föda upp till två kullar per år, i april och i maj.
 • Varje kull brukar bestå av 4–6 ägg och ungarna stannar ca 3 veckor i boet.
 • Häckning kan pågå ända in i juni eller juli under gynnsamma förhållanden.

Vanor

 • Stararna samlas i stora flockar och runt flockens sittplatser samlas stora mängder spillning, som ger en utmärkt groplats för patogena svampar. Några av dem kan vara farliga, t o m livshotande, för människan.
 • Staren är främst ett skadedjur inom jordbruket, där den angriper växande säd, men den kan även förekomma i stora flockar i städer.
Stadsduva

Turkduva

(Streptopelia decaocto)

Utseende

 • 27 cm lång.
 • Beigegrå med ett smalt svart band runt nacken.

Livscykel

 • 2 – 4 kullar per år, med två ägg per kull.
 • 14 – 15 dagars ruvningsperiod.
 • Unga fåglar stannar 15 – 19 dagar i boet.
 • Beståndet har starkt minskats i Sverige och turkduvan är rödlistad idag i kategorin VU sårbar.

Vanor

 • Livnär sig på frön och sädeskorn nära platsen där de övernattar.
 • Häckar i träd, gärna i trädkronan eller på nischer på byggnader.
Haustaube

Gråsparv

(Passer Domesticus)

Utseende

 • Upp till 15 cm långa.
 • Hanarna kan identifieras på den gråa kronan på huvudet och svarta haklappen, medan honorna och ungarna är mestadels bruna.

Livscykel

 • Sparvar lever i fyra till sju år, med upp till fem häckningsperioder.
 • Häckningsperioden utsträcker sig från vår till sommaren, under vilken tid de kan ha upp till tre kullar med 4 - 6 ägg per kull.

Vanor

 • Gråsparven använder gärna samma bo varje år, med följd att mängden avfall i boet byggs upp och ger upphov till insektsförekomst i boet.
 • Gråsparven är ett skadedjur inom livsmedelsindustrin och handeln särskilt på grund av risken för kontamination från deras spillning och skadeverkan på förpackade varor.
Canada goose

Kanadagås

(Branta canadensis)

Utseende

 • 90 – 125 cm lång.
 • Vingbredd 160 – 185 cm.
 • Svart huvud och nacke, vita kinder och hals.
 • Brun rygg, övre vingparti och sidor.
 • Brunvit bröst och mage.
 • Kort svart stjärt.
 • Svarta ben med svarta simfötter.
 • Nykläckta ungar ser ut som ankungar med gula och gråa fjädrar och mörk näbb under de första 9 - 10 veckorna.

Livscykel

 • Vill häcka tidigt på året och bygger bon på senvåren.
 • Under ruvningstiden tappar de adulta fåglarna sina flygfjädrar och kan inte flyga förrän deras ägg kläcks (25 - 28 dagar).
 • Deras livscykel i det fria är 10 - 24 år.

Vanor

 • Miljö – Lågland med öppet vatten, som ger dem skydd. I stadsmiljön har kanadagäss blivit en vanlig syn i parker.
 • Bo – Typiskt på marken på öar och nära vattenlinjen. I regel återvänder honan till var hon var född.
 • Föda – Vegetation, sädeskorn, vattenlevande växter.

Behov av att kontrollera en av dessa fåglar?

Våra specialister har erfarenhet av hur man kan bli av med fåglar från din verksamhet, med hjälp av diskreta, kostnadseffektiva metoder som inte skadar fåglarna eller stör din verksamhet.

Ring oss så hjälper vi dig att kontrollera störande fåglar i och runt dina affärslokaler.

Problem med fåglar?

Identifiera vanliga kännetecken på fågelangrepp