010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Livsmedelshandel

Lokala livsmedelshandlare, delikatessbutiker, snabbmatställen och bagerier är exempel på inrättningar som behöver vara pragmatiska för att undvika skadedjursproblem som kan skada produkter, lagervaror och deras goda rykte.

De primära skadedjurshoten är gnagare, kackerlackor och flugor, men ett stort antal andra skadedjur kan attraheras av den goda tillgången på värme, skydd och föda.

Rentokils tekniker finns som stödresurs för er, för att lösa enstaka problem eller ge er den trygghet som följer med ett komplett skadedjursskydd.

Som ett led i vår förebyggande service kommer vår tekniker att göra regelbundna besök hos er för att kontrollera betesstationer och detektorer, leta efter spår av skadedjursaktivitet, identifiera eventuella angreppsrisker och ge råd om hur ni kan gå tillväga för att minska risken för skadedjursangrepp i framtiden.

Rentokil är en närvarande partner och vårt kundlöfte om snabb respons ger er snabb hjälp vid akuta problem.

För mer information om våra tjänster och förebyggande verksamhet, ring oss på 010-470 49 50 för att boka ett besök av Rentokil.

Skadedjursfri miljö i handeln

Ett köpcentrum är mycket känsligt för skadedjursangrepp - inte bara på grund av hur kunderna reagerar och hur varumärken kan skadas. Det handlar också om de allvarliga hygienrisker som uppstår vid t.ex. hantering av färska livsmedel.

Rentokil är experter på att skydda livsmedelshandeln i allmänhet och köpcentra i synnerhet mot skadedjursproblem. Inget annat företag kan konkurrera med vår kapacitet och erfarenhet när det gäller att hantera skadedjursproblem i stormarknadsmiljö.

Våra tekniker utför effektiv bekämpning av skadedjur i butiksmiljö utan att tumma på säkerheten. Vi nöjer oss inte med annat än totala lösningar, därför arbetar vi målfokuserat i nära relation med kunden.

Vår förebyggande skadedjursservice är heltäckande och anpassas särskilt till varje unikt objekt. Vid våra schemalagda besök besiktigar vi anläggningens samtliga utrymmen samt utvändig miljö för att hitta alla spår av skadedjursaktivitet och sätter in lämpliga åtgärder där så krävs.

Vi arbetar mycket med förebyggande rådgivning till ledning och personal om hur man reducerar riskerna för skadedjursangrepp. All verksamhet kan kopplas till vårt internetburna analys- och rapportverktyg myRentokil som ger en överskådlig och tydlig redovisning av våra besök.

I systemet belyser vi aktuell status med hygienaspekter, riskbedömningar, rekommenderade åtgärder samt utestående åtgärder - all tänkbar information finns tillgänglig i myRentokil inklusive planskisser som visar varje detektorplacering, komplett med typ, aktivitetshistorik och använt preparat. Tjänsten levereras under stark sekretess men är ändå tillgänglig för användaren från vilken dator som helst.

Om ni har flera anläggningar kan vi samordna dem i ett och samma användarkonto, vilket ger er en total överblick. För att underlätta ert eget kvalitetsarbete kan vi ge lokal användarbehörighet för gemensam uppföljning av åtgärdsbehov av skadedjursproblem inom er koncern.

Den inbyggda handläggningsfunktionen i myRentokil gör det mycket enkelt för er att planera och genomföra varje åtgärdsbehov och följa varje handlingspunkt till dess fullbordan.

Vi kan även hjälpa er med skräddarsydda kontrollprogram för ert lokala hygienarbete. Programmen har unik design, uppfyller gällande lagar och förordningar och skapas enligt HACCP principerna. Vi ger användarstöd samt support på plats om ett problem uppstår och håller ert program uppdaterat och aktuellt. Dra nytta av Rentokils globala erfarenhet av arbete med hygien & rengöring när det gäller livsmedelshantering, genom hela logistikkedjan, från underleverantör till beredning och kassalinje.

För mer information eller för att boka ett möte med Rentokil, ring oss på 010-470 49 50.

Rentokil - Er servicepartner för skadedjurskontroll

Lokala livsmedelshandlare, delikatessbutiker, snabbmatställen och bagerier är exempel på inrättningar som behöver vara pragmatiska för att undvika skadedjursproblem som kan skada produkter, lagervaror och deras goda rykte.

De primära skadedjurshoten är gnagare, kackerlackor och flugor, men ett stort antal andra skadedjur kan attraheras av den goda tillgången på värme, skydd och föda.

Rentokils tekniker finns som stödresurs för er, för att lösa enstaka problem eller ge er den trygghet som följer med ett komplett skadedjursskydd.

Som ett led i vår förebyggande service kommer vår tekniker att göra regelbundna besök hos er för att kontrollera betesstationer och detektorer, leta efter spår av skadedjursaktivitet, identifiera eventuella angreppsrisker och ge råd om hur ni kan gå tillväga för att minska risken för skadedjursangrepp i framtiden.

För mer information om våra tjänster och förebyggande verksamhet, ring oss på 010-470 49 50 för att boka ett besök med Rentokil.

Rentokils förebyggande tjänster

Vår förebyggande service inom skadedjurskontroll ger ett effektivt skydd mot skadedjur i stormarknader och lokala livsmedelsbutiker.

  • Komplett inspektion - som en del av våra regelbundna servicebesök kommer vår servicetekniker att inspektera alla områden i- och runt butiken. Eventuell skadedjursaktivitet eller risker för skadedjur kommer att identifieras.
  • Innovativa behandlingar - vårt brittiska FoU-team har utvecklat en rad beprövade lösningar, inklusive vår kemikaliefria Entotherm som är en värmebehandling mot insekter , för att lösa eventuella problem med minimala avbrott.
  • Rekommendationer - kommer att dokumenteras men även informeras på plats vid en inspektion: råd om arbetsmetoder och rutiner för att minska risken för att skadedjur skall komma in i butiken eller bli ett problem.
  • Online rapportering - via PestNetOnline är vårt online rapporteringsverktyg och det belyser eventuella risker, rekommendationer samt ger en full servicehistorik för dina lokaler.
  • Lokala livsmedelsbutiker - Vi stödjer mindre, lokala livsmedelsaffär och andra livsmedels- återförsäljare såsom slaktare och bagare med hjälp av professionella och förebyggande lösningar för vanliga skadedjur såsom råttor, möss, kackerlackor och flugor.
  • Bagerier - kan ställas inför särskilda problem från lagervaruinsekter och vår innovativa kemikaliefria värmebehandling erbjuder en idealisk lösning mot dessa skadeinsekter.

Livsmedels- lagstiftning

Hur lagstiftningen påverkar verksamheter som sysslar med livsmedel

Kontakta oss

Kontakta en expert

Varför Rentokil?

Läs mer om fördelarna med att välja Rentokil som leverantör