400 30 310 Kontakt oss Be om en tilbakeringing

Forebyggende skadedyrkontroll i næringsmiddelindustrien

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

I Rentokil forstår vi at det er viktig å holde produksjonslokalene frie for skadedyr. Næringsmiddelindustrien har de strengeste krav til kvalitet og hygiene. Kontaminering av mat eller råvarer på grunn av en skadedyrinfestasjon er helt uakseptabelt.

Forebygging, deteksjon og kontroll er avgjørende for å imøtekomme stadig strengere krav fra myndigheter og kunder. En skadedyrinfestasjon kan gi alvorlige følger for din bedrift ved at det påvirker dine ansatte og ditt renomé.

Tjenesteprogrammet som vi utarbeider er skreddersydd for hvert anlegg og tar hensyn til den spesifikke skadedyrtrusselen som kan forekomme i forhold til type matvareproduksjon (romtemperatur, avkjølt osv.) samt hvilke ingredienser som inngår og sluttproduktene som fremstilles.

Vi tilbyr forebyggende inspeksjoner for å minimere risikoen for skadedyrangrep, ikke-giftige behandlinger for eventuelle skadedyrproblemer som likevel oppstår. Ved bruk av innovative deteksjonssystemer får dere muligheten til å oppdage skadedyr på et tidlig stadium, og kan iverksette riktige og giftfrie bekjempelsesmetoder.

Våre kvalifiserte skadedyrkonsulenter vil samarbeide med deg for å etablere et effektivt forsvar, og vil samtidig veilede deg om arbeidsmetoder og rutiner for å redusere risikoen for at skadedyr kommer inn i anlegget, eller forårsaker problemer.

Alt våre serviceteknikere gjør, rapporteres inn i PestNetOnline (myRentokil), vårt analyse og rapporteringsverktøy. Har kan du enkelt få tilgang til alle aktivitetsplaner for anlegget, samt følge handlingene og anbefalingene vi utfører for å redusere fremtidig risiko. Denne enkle måten å få overblikk over hva som foregår i virksomheten på, er fullt kompatibel med de fleste av kvalitetsstyringssystemene i næringsmiddelindustrien.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om våre skadedyrkontrolltjenester til næringsmiddelindustrien, eller for å avtale et besøk, ring oss på 400 30 310

 

Våre servicefordeler

  • Skreddersydde løsninger - er utviklet spesielt for deres lokaler. Løsningen er tilpasset deres behov sammen med hvilke skadedyrrisiko som er forbundet med lokalene og de produkter som produseres der.
  • Dedikerte feltbiologer - tilbyr hjelp med kvalitetsinspeksjoner og revisjoner samt andre spesielle ønsker.
  • Online rapportering -  gir tilgang til all informasjon vedrørende skadedyr på anlegget/anleggene. En kontaktperson kan ha tilgang til ett eller flere anlegg, og få ut servicerapport, kart, mengde preparat brukt samt trendanalyser. Rapporteringssystemet er i henhold til kvalitetsstandarder i næringsmiddelindustrien som BRC, AIB, IFS,FSA, ISO og HACCP.
  • Rentokil benytter varme til bekjempelse av skadedyr problemer i næringsmiddelproduksjon. Ved bruk av HeatWork HW 3600 med Cliwi systemet for å veksle væske til varm luft, produserer vi målrettet varme til bekjempelse av de fleste skadedyr problemer.

Skadedyrstrusler i næringsmiddelproduksjonen

Lagervareinsekter utgjør den største risikoen på anlegg som håndterer kornblandinger og andre tørrvarer

Disse insektene kan infisere matvarer som mel, ris, korn, tørket frukt og nøtter. Det fins mange arter som kan skade råvarer og ferdig produkter, som igjen fører til økonomiske tap.

Gnagere kan også forurense næringsmiddelanlegg. Våre konsulenter/teknikere kan gi råd om hensiktsmessige overvåkningssystem eller giftfrie system i høyrisikoområder der bruk av giftig preparat er uaktuelt.

Lovgivning for mattrygghet

Hvordan mathygienelovgivningen påvirker virksomheter som håndterer mat

Kontakt oss

Snakk med en ekspert

Hvorfor Rentokil?

Oppdag fordelene og mulighetene ved å jobbe med Rentokil