400 30 310 Kontakt oss Be om en tilbakeringing

Skadedyrkontroll for bedrifter

Rentokil tilbyr omfattende tjenester innen skadedyrbekjempelse for både enkeltstående virksomheter og virksomheter med flere lokasjoner over hele Norge. Fra mat- og drikkevarefabrikker til offshoreindustrien – vi har erfaringen og ekspertisen som skal til for å beskytte virksomheten, de ansatte og kundene dine mot skadedyr.

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Selv de minste skadedyrproblemer kan få store konsekvenser for varemerket ditt og bunnlinjen din. Våre bransjeledende løsninger for kommersiell skadedyrbekjempelse oppfyller lov- og revisjonskrav, beskytter verdifulle varer og maskiner og sikrer varemerkets omdømme.

 

Finn ditt lokale kontor

Hva du kan forvente deg av Rentokil

Rentokils tjenester for kommersiell skadedyrbekjempelse kombinerer bransjens mest avanserte teknologi og metoder med lokale, erfarne skadedyrbekjempere. Dette betyr at din tilpassede plan for skadedyrbekjempelse er utformet for å bekjempe de viktigste skadedyrene som er relevante for virksomheten din.

Tilpassede løsninger for skadedyrbekjempelse som er utformet for å beskytte virksomheten din og gi kostnadseffektivitet, samtidig som skadedyrrisikoen som påvirker bunnlinjen reduseres

Sikker myRentokil-rapportering i sanntid gir umiddelbar tilgang til skadedyrbekjempelsesdokumenter, trender og anbefalinger om skadedyraktivitet i hele virksomheten døgnet rundt, sju dager i uken

Lokale, sertifiserte og høyt spesialiserte skadedyrbekjempere over hele Norge er støttet av global skadedyrekspertise og innovasjon

Integrert skadedyrbekjempelse Integrated Pest Management (IPM)

Rentokil bruker en femtrinns IPM-tilnærming  til skadedyrbekjempelse, med fokus på forebyggende tiltak i stedet for et reaktivt program.

Utforming og konstruksjon

Skadedyrbekjempelse starter med utformingen og konstruksjonen av bygningen, den innvendige og utvendige utformingen samt byggematerialene. Selve utformingen og konstruksjonen skal forhindre at skadedyrene får adgang gjennom dører, vinduer, ventiler, rørledninger, avløp osv., og minimere risikoen for at skadedyrene får adgang under driften.

Skadedyrbekjempelsespraksis og -opplæring

Rentokil planlegger tiltakene som trengs for å forhindre skadedyrangrep, inkludert fysiske, kulturelle og kjemiske metoder, og kommer med anbefalinger for å spesifisere:

 • fysiske kontroller, vedlikehold av bygninger for å hindre adgang
 • kulturelle kontroller: endre driftsprosedyrer for å hindre angrep, spesifisere hyppigheten av overvåking, ansvarlig personell, overvåkingsaktiviteter, revurdering og dokumentasjon av aktiviteter 
 • sanitære kontroller: fjerning av matkilder som avfall, søl og uriktig oppbevarte matvarer, fjerning av skjulesteder
 • kjemiske kontroller: hvordan du kan eliminere skadedyr med trygge og godkjente plantevernmidler som er egnet for bruk i nærheten av virksomheter som lagrer, tilbereder og fremviser ferske og emballerte matvarer, og der publikum oppholder seg
 • et inspeksjonsregime for å oppdage tilstedeværelsen av skadedyr så tidlig som mulig, rundt og i bygninger, i inventar, utstyr, lagrede og utstilte produkter og innkommende forsyninger
 • opplæring av personell
 • dokumentere de spesifiserte kontrolltiltakene, skal gjøres tilgjengelige for et granskningsteam og revisorer/inspektører

Skadedyrovervåking og vedlikehold

Implementer de kontrolltiltakene som gir de mest effektive resultatene og ivaretar sikkerheten:

 • utnevne opplært personell som skal ha ansvar for hvert område av kontrolltiltakene. Dette kan omfatte utnevnelse av interne eller eksterne eksperter for overvåking av skadedyr
 • Tildele tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre tiltakene
 • Implementere kontrolltiltakene og inspeksjonsregimet i henhold til planer
 • Registrere tiltak og resultater i samsvar med standarder og lovmessige krav

Reaksjon på skadedyrutbrudd

Ved et skadedyrutbrudd er det viktig å identifisere skadedyret for å finne ut hvilke bekjempelsesmetoder og forebyggende tiltak som er best egnet for å unngå nye angrep. 

 • Skadedyrarter – ulike arter av nært beslektede skadedyr har ulik atferd og biologi, noe som krever tilpasset behandling for best mulig resultat
 • Opprinnelse – har skadedyret blitt introdusert via leverte varer eller kommet inn på grunn av strukturelle feil, dårlig vedlikehold, dårlig hygiene, råtnende varer osv.
 • Potensiell skade – utgjør skadedyret en risiko for mattryggheten til ferske, tilberedte eller emballerte varer, kan den skade utstyr, innredning eller bygningsstruktur?
 • Potensielle skjulesteder – gjennomfør en inspeksjon av bygningen og omgivelsene for å identifisere skjulesteder
 • Antall – å estimere antall skadedyr vil ikke bare gi en indikasjon på omfanget av problemet, men også hvor lenge de har vært etablert i lokalene
 • Gunstige forhold – skadedyr kan være til stede på grunn av leverandør- eller transportproblemer eller miljøforhold som fremmer eller utløser skadedyrsangrep

Evaluering av programmet for skadedyrbekjempelse

Evaluere effektiviteten av skadedyrkontrollprogrammet, dette kan omfatte:

 • granske selve skadedyrbekjempelsen
 • gjennomgang av driftsprosedyrer for å redusere matkilder, inntak og kontaminering
 • gjennomgå prosedyrene for forebyggende vedlikehold
 • dokumentasjon av gjennomgangen
 • anbefale endringer og forbedringer til IPM-programmet
 • implementere de anbefalte endringene til IPM-programmet

Digital skadedyrbekjempelse

En rekke IoT-aktiverte løsninger for skadedyrbekjempelse som gir næringskunder uovertrufne data om skadedyr samt innsikt og rapportering for proaktivt å forebygge og håndtere skadedyr

Kontakt oss

Snakk med en ekspert

Om Rentokil

Rentokil skaper banebrytende innovasjoner innen skadedyrbekjempelse, tilbyr bærekraftige serviceløsninger og arbeider for å beskytte mennesker og forbedre livet i lokalsamfunnene der vi opererer.