400 30 310 Kontakt oss Be om en tilbakeringing

Farmasøytisk industri

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Rentokil vet hvor viktig nulltolleranse for skadedyr innenfor produksjon av legemidler er, og kjenner til de reglene og de juridiske krav som man må overholde

Rentokil har utviklet tjenesten Rentokil Rapport Service for å kunne garantere, med størst mulig sikkerhet, at legemidler ikke utsettes for smittefare, og for å kunne dokumentere at lover og forskrifter overholdes fullt og helt.

Prinsippet er å opprette ett eller flere beskyttelsessystemer, slik at risikoen for skadedyr i nærheten av rene områder reduseres til et minimum. Systemene blir kontrollert jevnlig for å sikre at de fortsatt virker og gir optimal sikring mot skadedyr.

Rentokils løsninger til farmasøytisk industri

Alle typer skadedyr, fra insekter til gnagere, kan utgjøre en risiko.

Våre tjenester er laget slik at vi opprettholder sikkerheten mot et angrep, samtidig som vi sikrer overholdelsen av regelverket.

Hvis du ønsker mer informasjon om våre skadedyrkontrolltjenester for legemiddelprodusenter, eller ønsker et besøk av en skadedyrkontrollkonsulent med spesialkunnskap om farmasøytisk industri, ring oss på 400 30 310.

Fordeler med våre løsninger

  • Høy avhengighet Teknikere og feltbiologer - Uddannede teknikere - vores team af eksperter vil skabe et effektivt forsvar i kampen mod skadedyr. Vi udfører uafhængige kvalitetskontroller og auditeringsrapporter, hvis det kræves. Den ekspertviden, vores teknikere har, om skadedyrsadfærd og biologi giver dem mulighed for hurtigt at reagere på de enkelte situationer.
  • 24/7 Online rapportering - Alle oplysninger fra hvert servicebesøg er registreret i PestNetOnline, vores online rapporteringsværktøj. Skadedyrsaktivitet illustreres på en oversigtstegning sammen med handlinger og anbefalinger. Auditeringssporet er gennemsigtigt i tilfælde af en hændelse og er i overensstemmelse med de krav, der stilles til medicinalindustrien.
  • Detaljeret service på stedet - der skabes en individuel plan for skadedyrsbekæmpelse på hver lokation.
  • Regelmæssige rutinebesøg
  • Beskyttende sikringsordninger - oprettelse af beskyttende sikringer for at reducere risikoen for skadedyrsaktivitet i følsomme områder. Disse sikringer inspiceres regelmæssigt for at bevare deres modstandsdygtighed og sikre fuld beskyttelse.
  • Support til flere lokationer - vi tilbyder ensartet service på tværs af alle lokationer med et fælles online rapporteringssystem.
  • Hurtig respons - Vi reagerer hurtigt på eventuelle tegn på skadedyrsaktivitet og i bekæmpelsen af skadedyr, vil vi sikre, at den egentlige årsag er identificeret og udbedret for at forhindre yderligere risiko.

Kontakt oss

Snakk med en ekspert

Hvorfor Rentokil?

Vår tekniske ekspertise har alltid vært den viktigste delen av vår virksomhet, slik at vi kan levere profesjonelle tjenester for å beskytte din virksomhet.