400 30 310 Kontakt oss Be om en tilbakeringing

Juridiske bemerkninger

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Tilgang til og bruk av dette nettstedet til Rentokil Initial Group* er underlagt følgende bruksvilkår og -betingelser. Du er ansvarlig for å gjøre alle som bruker dette nettstedet på grunn av deg oppmerksom på disse vilkårene. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å bindes av disse vilkårene og betingelsene. Rentokil Initial Group forbeholder seg retten til å endre, fjerne eller modifisere innholdet på dette nettstedet til enhver tid og uten varsel.

*Med mindre annet er angitt, betyr henvisninger til Rentokil Initial Group i denne juridiske erklæringen Rentokil Initial plc og deres datterselskaper.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet er ikke utfyllende, og er kun ment for informasjonsformål. Selv om det er gjort omhyggelige forberedelser for å sørge for at informasjonen publisert på nettstedet er nøyaktig, kan ikke Rentokil Initial Group garantere dette. Informasjonen er muligens ikke oppdatert eller anvendbar på en spesiell sak eller spesielle omstendigheter. Rentokil Initial Group påtar seg ikke ansvar for unøyaktigheter eller utelatelser på dette nettstedet, og eventuelle beslutninger du tar på grunnlag av informasjonen på dette nettstedet er ene og alene ditt ansvar. Rentokil Initial Group påtar seg ikke ansvar for noen direkte, indirekte, påfølgende eller andre tap eller skader av noen som helst art som måtte oppstå ut fra bruken eller tilgangen til dette nettstedet eller noe informasjon på det.

Tilgang til nettstedet

Rentokil Initial Group garanterer ikke at tilgjengeligheten på nettstedet eller bruken av den vil være uten avbrytelser, eller at nettstedet, innholdet, driften av det og/eller serveren som gjør det tilgjengelig er feil- eller virusfri. Rentokil Initial Group forbeholder seg retten til å avslutte, suspendere eller nekte deg tilgang til nettstedet til enhver tid og av enhver grunn uten forhåndsvarsel.

Opphavsrett

Opphavsrett © 2009 Rentokil Initial plc. Med enerett. Alle opphavsrettslige og andre åndsverksrettigheter i all tekst, alle bilder og annet materiale på dette nettstedet eies av Rentokil Initial Group eller er inkludert med tillatelse av eieren. Du har tillatelse til å lese gjennom dette nettstedet og til å produsere utdrag i form av utskrift eller nedlasting kun for ikke-ervervsmessige, informasjonsmessige eller personlige formål. All annen bruk er strengt forbudt. Ingen reproduksjon noen deler av dette nettstedet kan selges, distribueres eller overføres for ervervsmessig vinning, modifiseres, innlemmes i andre verker, publikasjoner eller nettsteder uten skriftlig tillatelse fra Rentokil Initial plc.

Produkt- og tjenestetilbud

En henvisning til en tjeneste eller et produkt på dette nettstedet utgjør ikke et tilbud om å levere eller selge den tjenesten eller det produktet, og betyr ikke at tjenesten eller produktet er tilgjengelig i alle områder eller alle land. Alle som er interesserte i en bestemt tjeneste eller et bestemt produkt bør kontakte sin lokale Rentokil Initial Group-bedrift eller -representant for spesifikke råd om tilgjengeligheten eller egnetheten for en bestemt tjeneste eller et bestemt produkt i sitt område.

Varemerker

Navnene “Rentokil”, “Initial”, “Ambius” og “City Link” er registrerte varemerker. Alle varemerker vist på dette nettstedet enten eies eller brukes under lisens av Rentokil Initial Group.

Verdipapirer

Informasjonen på dette nettstedet har ikke til hensikt og skal ikke anses for å være en invitasjon eller motivasjon til å investere i eller på andre måter handle med noen verdipapirer tilhørende Rentokil Initial plc, og slik informasjon gir eller utgjør heller ikke råd eller anbefalinger om å kjøpe aksjer i Rentokil Initial plc.

Aksjepriser og inntekten utledet av dem kan gå både opp og ned, og investorer kan muligens ikke få tilbake beløpet de opprinnelig investerte i dem. Investorer bør være klar over at tidligere ytelser ikke nødvendigvis er en pekepinn på fremtidig ytelse. Før du tar noen investeringsbeslutninger, bør du gjøre din egen uavhengige vurdering og søke råd hos en økonomisk rådgiver eller annen profesjonell som er kjent med vår økonomiske situasjon og investeringsformål.

Tredjeparters nettsteder

Rentokil Initial Group er ikke ansvarlig for innholdet på noen andre nettsteder herunder nettsteder du kan ha fått tilgang til dette nettstedet gjennom, eller som du kan få tilgang til gjennom dette nettstedet. Koblinger til tredjeparters nettsteder betyr ikke at Rentokil Initial Group har gjennomgått eller godkjent tredjepartens nettsted eller innholdet på den. Rentokil Initial Group påtar seg verken ansvar eller erstatningsansvar av noen art for disse nettstedene eller noen informasjon på dem, da Rentokil Initial Group verken har verifisert eller gitt sin tilslutning til dem.

Endringer i vilkår og betingelser

Rentokil Initial Group kan komme til å endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen uten varsel. Du bør kontrollere disse vilkårene og betingelsene med jevne mellomrom. Din fortsatte bruk av dette nettstedet vil bli ansett som aksept av de oppdaterte eller endrede vilkårene.

Datavern

Personlige opplysninger som opplyses Rentokil Initial Group gjennom dette nettstedet vil kun bli brukt i samsvar med våre Retningslinjer for personvern. Vennligst les nøye for du fortsetter. Ved å gi oss dine personopplysninger, samtykker du i bruken av disse opplysningene i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om våre retningslinjer for personvern, kontakt [email protected].

Jurisdiksjon

Din bruk av dette nettstedet og bruken av disse vilkårene og betingelsene styres av og skal fortolkes i samsvar med Norsk lover. Norske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon over enhver konflikt som måtte oppstå ut fra disse vilkårene og betingelsene, eller fra bruken av dette nettstedet.

Bedriftsinformasjon

Bedriftsinformasjon inneholder detaljer om registrerte navn og adresser, og telefonnumre kan finnes her.

Finn ditt lokale kontor

Kontakt oss

Snakk med en ekspert

Hvorfor Rentokil?

Oppdag fordelene og mulighetene ved å jobbe med Rentokil