400 30 310 Kontakt oss Be om en tilbakeringing

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Mattrygghet vil si næringsmidler som ikke utgjør en helsefare for konsumenten når den tilberedes og/eller konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Helseskade kan forårsakes av stoffer som kommer inn i kroppen ved inntak av næringsmidler og kan være av typen biologisk, kjemisk, allergen eller fysisk. Eksempler er sykdomsfremkallende mikroorganismer som Salmonella, miljøgifter som PCB eller fremmedlegemer, som metall biter fra utstyr.

Mattilsynet håndhever regelverket som sikrer at Mattryggheten er ivaretatt gjennom inspeksjoner og revisjoner av alle aktører i matkjeden. De vurdere da driften i forhold til regelverket og setter en « karakter « med Smilefjes som ble innført i 2016.

Vi kan hjelpe alle som på en eller annen måte produserer, distribuerer og serverer næringsmidler med å imøtekomme de krav som kreves i forhold til Mattrygghet gjennom våre tjenester.

 

Steritech

Smilefjesordningen fra Mattilsynet

Informasjon om hvilke områder og hvordan Smilefjes-ordningen fungerer.

Våre tjenester

Steritech utfører en komplett mattrygghets- og evalueringstjeneste med HACCP samt veiledning og revisjon.

Digitalt mattrygghetssystem

Checkpoint er vårt digitale verktøy med oversikt over temperaturer, rutiner, avvik og tiltak.

Lovgivning for mattrygghet

Hvordan mathygienelovgivningen påvirker virksomheter som håndterer mat

Kontakt oss

Snakk med en ekspert

Hvorfor Rentokil?

Oppdag fordelene og mulighetene ved å jobbe med Rentokil