400 30 310 Kontakt oss Be om en tilbakeringing

Rotter og rottekontroll

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Rotter utgjør en betydelig helserisiko for både mennesker og dyr. De er smarte dyr og dersom de kommer seg inn i hjem eller arbeidsplasser kan de spre sykdom, gjøre skade på materiell og forurense mat.

Rotter slipper mer enn 1 million kroppshår i året og én rotte etterlater seg opp til 25 000 ekskrementer.

Ved første tegn på rotter, bør du rastk iverksette nødvendige tiltak. På den måten blir det enklere å løse problemet og det vil ta kortere tid å bli kvitt rottene.

Ulike tegn på rotter

Profesjonell og målrettet behandling som fjerner rottene

Råd

Slik unngår du rotter

Rentokil sine rotteløsninger

Våre sertifiserte skadedyrbekjempere tilbyr trygge og effektive løsninger for å bli kvitt rotter. De starter med å finne årsaken til problemet for deretter å kontrollere denne.

Giftfrie metoder
Rentokil jobber med å utvikle produkter som skal forebygge, bekjempe og sikre våre kunder mot rotter. Vi benytter alltid giftfrie metoder i bekjempelse av rotter og andre gnagere. Dersom rottegift benyttes, kontrolleres bruken nøye. GoodNature slagfelle og andre klappfeller, er giftfrie metoder som brukes mye. I tillegg forebygger vi med å tette de stedene rottene vil inn, som oppunder bekledning, rørgjennomføringer, ventiler og sprekker under dører og på steder der rottene gjerne vil inn. Våre sertifiserte skadedyrbekjempere tilbyr trygge og effektive løsninger, etter at de har kartlagt problemet.

Finn ditt lokale kontor

Kontakt oss

Snakk med en ekspert

For virksomheter

Fjern rotter med våre bransjespesifikke og målrettede behandlingsmetoder