0207893206 Ota yhteyttä Jätä soittopyyntö

Tuholaistorjuntapalvelut ruokakaupoille

Ruokakaupassa ei ole tilaa tuholaisille.

Kokemus

Kansainvälinen yritys joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1932

Sertifioinnit

CEPA (The Confederation of European Pest Management Associations) ja ISO 9001:2015 laatusertifioinnit

Tehokkuus

Ainutlaatuiset, innovatiiviset ratkaisut tuholaisten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn

Tuholaiset aiheuttavat joka vuosi merkittäviä taloudellisia vahinkoja ruokakaupoille, erityisesti tuoretiskeillä joissa myydään liha-, maito- ja leipomotuotteita. Arvokkaiden raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden saastuminen tuhoaa varastot ja vahingoittaa mainettasi.

Uhka työntekijöittesi ja asiakkaittesi terveydelle on otettava vakavasti. Myymälät, joissa tuholaiset eivät pysy kurissa, joutuvat todennäköisesti kärsimään vahinkoa sekä liikevaihdolle että maineelle.

Nämä haasteet ja uhat tarkoittavat, että elintarvikkeiden vähittäiskaupan yritysten on otettava käyttöön kattavia, integroituja tuholaistorjuntamenetelmiä, jotka ovat räätälöity sekä yksittäisiin myymälöihin että niitä yhdistäviin toimintoihin sopiviksi. Näin voidaan varmistaa korkein mahdollinen elintarviketurvallisuuden taso, sekä liiketoimintasi ja brändisi menestys.

Kysy lisää Rentokilin ruokakaupoille suunnatuista palveluista soittamalla numeroon 0207893206 tai ota yhteyttä verkossa.

Rentokilin tuholaistorjuntaratkaisut ruokakaupoille

Rentokililla on pitkä kokemus elintarvikkeita käsittelevien yritysten yhteistyökumppanuudesta. Huoltoteknikomme, kenttäbiologimme ja tarkastajamme ovat elintarvikealan asiantuntijoita.

Kattava tietämyksemme asiakkaidemme vaatiman suojaustason ylläpitämisestä tarkoittaa, että osaamisemme, ammattitaitomme ja ratkaisumme ovat vertaansa vailla Suomessa ja koko maailmassa. Suomessa elintarvikelainsäädännön tuntemuksemme takaa, että palvelumme ansiosta voit täyttää kaikki lailliset velvoitteet ja alan standardit.

Torjuntamenetelmämme perustuvat erittäin tehokkaaseen integroituun torjuntaan, jossa yhdistyvät neljä keskeistä periaatetta:

 • Poissulkeminen: kulkemismahdollisuuksien poistaminen, kiinteistön rakojen ja ikkunoiden sulkeminen aina kun se on mahdollista.
 • Tietoisuus: myymälähenkilökunnan kouluttaminen, jotta tuholaisten merkit havaitaan varhaisessa vaiheessa.
 • Eliminointi: alan innovatiivisimpien ja tehokkaimpien ratkaisujen käyttäminen tuholaisten hävittämiseksi.
 • Seuranta: säännölliset tarkastuskäynnit tuholaisten jälkien havaitsemiseksi, käyttäen valvontalaitteita apuna.

Riippumatta siitä, minkälaisia tuholaisia vastaan taistelet, työskentelemme johdonmukaisesti tarjotaksemme alan korkeimpien standardien mukaista integroitua tuholaistorjuntaa (IPM), joka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin. Menetelmämme ovat kehitetty vuosikymmenten kokemuksella elintarvikealan kumppanina. Ne tarjoavat todistetusti tuloksellisia ratkaisuja, joilla suojelet tulojasi ja turvaat brändisi maineen.

Digitaalinen tuholaistorjunta

Digitaalinen tuholaistorjunta tarjoaa uudenlaista tehokkuutta ja suojaa ruokakaupoille, jonka avulla voit ennakoivasti valvoa, hallita ja ehkäistä tuholaisia.

Integroitu tuholaistorjunta

Rentokil toteuttaa kattavia integroituja tuholaistorjuntaohjelmia, jotka vastaavat jokaisen myymälän yksilöllisiä tarpeita, minimoivat tuholaisriskejä ja säästävät kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Tarkastukset ja auditoinnit

Elintarvikkeiden vähittäismyynnin alalla tuholaisriskien on oltava hallinnassa 24/7. myRentokil asiakasportaalimme tarjoaa täyttä läpinäkyvyyttä sekä kattavaa dataa ja raportointia, mikä tukee yrityksesi auditointeja ja vaatimustenmukaisuutta.

Integroitu tuholaishallinta (IPM)

Rentokil käyttää viisiportaista integroidun tuholaishallinnan (IPM) lähestymistapaa tuholaisten torjuntaan keskittyen reaktiivisten ohjelmien sijaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Suunnittelu ja rakentaminen

Tuholaistorjunta alkaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta, sisäisistä ja ulkoisista ratkaisuista sekä rakennusmateriaaleista. Suunnittelun ja rakentamisen tulisi jo itsessään estää tuholaisten pesiytymistä estämällä niiden sisäänpääsy ovista, ikkunoista, tuuletusaukoista, putkista ja viemäreistä.

Tuholaishallinnan käytännöt ja koulutus

Rentokil suunnittelee toimet joita tarvitaan tuholaisriskien minimoimiseksi, pitäen sisällään fyysisiä, kulttuuriin liittyviä ja kemiallisia menettelyjä, kuten:

 • fyysiset hallintatoimet: rakennusten ylläpito pääsyn estämiseksi;
 • kulttuuriin liittyvät hallintatoimet: muutokset toimintamenettelyihin, valvonnan aikavälit, vastuuhenkilöt, valvontatoimet, toimien uudelleenarviointi ja dokumentointi; 
 • puhtauteen liittyvät hallintatoimet: jätteiden, valumien ja epäasianmukaisesti säilötyn ruoan kaltaisten ravinnonlähteiden poistaminen; pesiytymisen poistaminen;
 • kemialliset hallintatoimet: kuinka poistaa tuholaisia käyttäen turvallisia ja hyväksyttyjä torjunta-aineita, jotka sopivat käyttöön yrityksissä, joissa varastoidaan, valmistetaan ja esitellään tuoretta sekä pakattua ruokaa;
 • tarkistussuunnitelman, jotta mahdolliset tuholaiset voitaisiin havaita mahdollisimman pian rakennusten ympäristöstä tai niiden sisältä, kalusteista, laitteista ja varastoiduista, esillä olevista sekä varastoiduista tuotteista;
 • henkilöstön koulutuksen;
 • määriteltyjen hallintatoimien dokumentoinnin; arviointitiimin ja tarkastajat

Tuholaisvalvonta ja sen ylläpito

Otetaan käyttöön parhaat tulokset tarjoavat ja turvallisuuden varmistavat suojatoimet:

 • nimetään koulutettua henkilökuntaa vastaamaan suojatoimien kustakin osasta. Tähän voi sisältyä sisäisten tai ulkoisten asiantuntijoiden nimeäminen tuholaisten valvontaan;
 • Osoitetaan riittävät resurssit menettelyjen ottamiseksi käyttöön;
 • Otetaan suunnitelman mukaiset hallintatoimet ja tarkastussuunnitelma käyttöön;
 • Pidetään kirjaa toimista ja niiden tuloksista standardien ja lakien vaatimusten mukaisesti

Tuholaishavaintoon reagointi

Jos tuholaisia esiintyy, se on tunnistettava selvästi, jotta voidaan määrittää asianmukaisimmat hallinnan ja ehkäisyn toimet uuden ongelman välttämiseksi.

 • Tuholaislaji – Toisilleen läheistä sukua olevien eri tuholaislajien käytös ja biologia eroaa toisistaan, joten parhaiden tulosten saaminen edellyttää räätälöityä käsittelyä
 • Alkuperä – Onko tuholainen saapunut tavaratoimitusten mukana vai ovatko sen pääsyyn vaikuttaneet rakenteelliset puutteet, huono ylläpito, puutteellinen hygienia, pilaantuvat tuotteet tms.
 • Mahdolliset vahingot – Onko kyseessä turvallisuusriski tuoreille, valmistelluille tai pakatuille tuotteille; voivatko laitteet, kalusteet tai rakennuksen rakenteet vahingoittua
 • Mahdollinen pesiytyminen – Tarkistetaan rakennus ja sen ympäristö pesiytymispaikkojen tunnistamiseksi
 • Määrä – Tuholaisten määrän arviointi kertoo paitsi ongelman koosta, myös siitä, kuinka kauan ne ovat olleet paikalla
 • Suotuisat olosuhteet – Tuholaisia saattaa esiintyä toimittajaan tai kuljetukseen liittyvien ongelmien tai tuholaisongelmia edistävien ympäristöolosuhteiden vuoksi

Tuholaishallinnan ohjelman arviointi

Tuholaistorjuntaohjelman tehon arviointi, tähän voi sisältyä:

 • tuholaistorjunnan toimien tutkiminen;
 • toimintamenettelyjen arviointi ravinnonlähteiden, pesiytymisen ja altistumisen vähentämiseksi;
 • ehkäisevien ylläpitomenettelyiden arviointi;
 • arvioinnin dokumentointi;
 • IPM-ohjelman suositellut muutokset ja parannukset;
 • IPM-ohjelman suositeltujen muutosten käyttöönotto

Miksi Rentokil?

Rentokil investoi voimakkaasti kokeneeseen ja asiantuntevaan tiimiin ylläpitääkseen tuholaistorjunnan nollatoleranssi -standardit myymälässäsi.

Työlleen omistautuneen tiimimme taustalla on Rentokilin maine, joka on kovalla työllä ansaittu tekemällä yhteistyötä Suomen suurimpien elintarvikeyritysten ja vähittäiskauppiaiden kanssa.

Koska olemme työskennelleet aktiivisesti laatujärjestelmien kanssa ja meillä on vahva yhteys HACCP:n ja BRC:n kanssa, olemme edelläkävijöitä tarkastusta ja lainsäädäntöä koskevien standardien kanssa työskentelyssä.

Rentokil investoi voimakkaasti kokeneeseen ja asiantuntevaan tiimiin maanlaajuisesti. Maanlaajuinen kattavuus ja ainutlaatuinen maanlaajuinen palveluverkostomme Suomessa merkitsee, että olemme aina lähellä ja ymmärrämme paikalliset vaatimukset.

Asiantuntemuksemme takaa, että liiketoiminnan vahinkojen, elintarvikkeiden saastumisen ja tautien leviämisen riskit minimoidaan.

Sinulle sopivat raportointivaihtoehdot

Aina kun Rentokilin asiantuntija käy luonasi, saat yksityiskohtaisen raportin havainnoista, käsittelymuistiinpanoista ja suositelluista toimenpiteistä. Voit valita, haluatko säilyttää nämä tiedot tulosteena toimitiloissasi tai saada ne käyttöösi verkossa vuorokauden ympäri ainutlaatuisen myRentokil-portaalin kautta. Kummallakin tavalla tietosi ovat aina saatavilla tarvittaessa.

Tietoa meistä

Rentokil on suojellut suomalaisia koteja ja yrityksiä jo yli 90 vuotta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan ja tilaa kartoitus. Tarjoamme palveluja kaikkialla Suomessa.

Vastuullisuus

Lue lisää ympäristösuunnitelmastamme ja lataa vastuullisen liiketoiminnan raporttimme.