0207893206 Ota yhteyttä Jätä soittopyyntö

Vastuullisuus

Tarkoituksenamme on suojata ihmisiä, parantaa elämänlaatua ja säilyttää yhteisiä luonnonvarojamme. Me Rentokilillä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja torjua tuholaisia tehokkaasti ja samalla minimoida toimintamme ympäristövaikutuksia.

Kokemus

Kansainvälinen yritys joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1932

Sertifioinnit

CEPA (The Confederation of European Pest Management Associations) ja ISO 9001:2015 laatusertifioinnit

Tehokkuus

Ainutlaatuiset, innovatiiviset ratkaisut tuholaisten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn

Jatkuva teollistuminen ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on johtanut kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen ja siten ilmaston lämpenemiseen, sään ääri-ilmiöiden yleistymiseen, merenpinnan nousuun ja muihin ympäristöön, talouteen ja ihmisiin kohdistuviin seurauksiin. Nämä tekijät yhdessä kiihtyvän kaupungistumisen kanssa luovat ihanteelliset olosuhteet monien tuholaispopulaatioiden leviämiseen, mikä lisää kansanterveyteen ja liiketoimintaan kohdistuvia riskejä.

Maailman johtavana kaupallisena tuholaistorjuntayrityksenä tiedämme, että meillä on vastuu toimia kestävän muutoksen suunnannäyttäjänä alallamme ja auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa luottavaisin mielin.

Lataa suomenkielinen vuoden 2023 vastuullisen liiketoiminnan raporttimme oppiaksesi lisää ympäristötavoitteistamme, ja siitä miten toimimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Toimintamme on yhdenmukaistettu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja olemme sitoutuneet edistämään positiivista muutosta toimitusketjuissamme ja saavuttaamaan nettonollahiilidioksidipäästöt kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla vuoteen 2040 mennessä.

Ympäristöohjelmamme sisältää viisi keskeistä lupausta.

1. Käytämme yhä enemmän myrkyttömiä torjuntaratkaisuja

Löydämme yhä parempia tapoja ehkäistä, havaita ja torjua tuholaispesintöjä, käyttämällä myrkyttömiä menetelmiä aina kun se on mahdollista.

Olemme sitoutuneet vähentämään haitallisten kemikaalien käyttöä tuholaistorjunnassa laajentamalla myrkyttömien vaihtoehtojen, uusien torjuntatuotteiden ja digitaalisien ratkaisujen valikoimaamme.

Kiinteistön suojaus (tulossa!)

Flexi Armour jyrsijätiivisteiden -valikoimamme tarjoaa tehokkaan suojan hiiriä ja rottia vastaan. Jyrsijöiden läpäisemättömiä materiaaleja käytetään tukkimaan kiinteistön kolot ja raot - vähentäen tuholaisten pesintäriskiä ja jyrsijämyrkkyjen tarvetta.

Tarjoamme erilaisia lämpökäsittelyjä, joilla vältetään perinteisten hyönteismyrkkyjen käyttö. Käsittelyt ovat ympäristöystävällisiä ja sopivat myös herkkille ympäristöille. Lämpökäsittelyt eliminoivat tuholaisten kaikki elinvaiheet, aina munista aikuisiin hyönteisiin.

PestConnect tarjoaa reaaliaikaisen varoitusjärjestelmän jyrsijöiden seurantaan ja valvontaan. Järjestelmä tarjoaa ympärivuorokautista valvontaa ja hiirien ja rottien nopeaa torjuntaa, mikä säästää asiakkaiden aikaa ja rahaa. Digitaalisten ratkaisujen avulla olemme vähentäneet jyrsijämyrkkyjen käyttöä jopa 40%.

2. Vastuullisuuden edistäminen jokaisella innovaatiolla

Tarjoamme palveluitamme ja suunnittelemme jokaisen markkinoille tuomamme uuden innovaation kestävyys edellä.

Innovoimme jatkuvasti tuodaksemme markkinoille uusia tuotteita, jotka mahdollistavat tehokkaamman tuholaistorjunnan pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Sovellamme asiantuntemustamme, jotta voimme päihittää tuholaiset entistä energiatehokkaammilla ja kierrätettävämmillä ratkaisuilla, jotka käyttävät vähemmän resursseja ja ovat vähemmän riippuvaisia kemikaalien käytöstä.

Kestävään kehitykseen keskittyvä tutkimus

Maailmanlaajuinen tiede- ja innovaatiokeskuksemme on käyttäytymistieteiden ja havainnointitutkimuksen eturintamassa, ja sen avulla löydämme uusia, tehokkaampia tapoja tunnistaa ja torjua tuholaisia ympäristöä vahingoittamatta. 100% markkinoille tuomistamme uusista ratkaisuista vaikuttaa myönteisesti ympäristösuorituskykyymme.

Lumnia on maailman ensimmäinen hyönteisansojen sarja, jossa käytetään LED-valoja houkuttelemaan ja torjumaan lentäviä hyönteisiä hygieenisesti. Sen hiilidioksidipäästöt ovat 62% alhaisemmat kuin perinteisten loistelamppujen, ja se on tuonut asiakkaillemme sähkösäästöjä, jotka vastaavat yli 38 700 tonnia hiilidioksidia.

Kohdennetut, tehokkaat ratkaisut

Rodent Tracking Gel on valvontaratkaisu, joka auttaa hiirien ja rottien havaitsemisessa seuraamalla niiden liikkeitä UV-valon avulla. Tämä mahdollistaa kohdennetummat torjuntatoimenpiteet, joista syntyy vähemmän jätettä, ja jossa käytetään vähemmän jyrsijämyrkkyjä.

3. Huomioimme kestävyyden kaikessa toiminnassamme

Analysoimme kaikkia toimintojemme, työympäristöjemme ja toimitusketjumme osa-alueita rakentaaksemme kestävän kehityksen kulttuuria koko yritykseen ja varmistaaksemme, että ryhdymme ennakoiviin toimenpiteisiin ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kestävä kehitys on kaiken toimintamme ytimessä. Olipa kyse siirtymisestä sähköautoihin koko kalustossamme, uusiutuvan energian käytöstä kiinteistöissämme tai kestävien toimittajien valitsemisesta, otamme ennakoivia askeleita nettonollasitoumuksemme täyttämiseksi.

Vähäpäästöiset ajoneuvot

Olemme EV100:n jäsen, joka tarkoittaa että pyrimme kansainvälisesti nopeuttamaan siirtymistä sähköajoneuvoihin. Tavoitteenamme on, että Iso-Britannian ja Euroopan autokalustomme on 100% erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja (ULEV) vuoteen 2030 mennessä ja 100% maailmanlaajuisesti vuoteen 2040 mennessä.

Kestävät toimitusketjut

Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa minimoidaksemme sekä heidän omansa että tuotteidemme ilmastovaikutukset. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä 90% toimitusketjumme varoista käytetään kestäviin toimittajiin. Olemme myös vähentämässä paperia toimitusketjustamme digitalisoimalla yhä useampia prosesseja.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö

Tavoitteenamme on, että 90% kiinteistöistämme maailmanlaajuisesti käyttää uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä, mikä tekee työympäristöistämme kestäviä. Viimeisten viiden vuoden aikana olemme vahvistaneet kiinteistösalkkuamme, ja kiinteistöjemme energiatehokkuus on parantunut 58%.

4. Kierrätys, uusiokäyttö ja jätteen vähennys

Tavoitteenamme on mitata ja vähentää yrityksessämme syntyvää jätettä niin ettei se pääsy kaatopaikoille tai poltettavaksi ja lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissamme ja kaikissa toiminnoissamme.

Olemme sitoutuneet vähentämään jätteiden ympäristövaikutuksia. Tavoitteenamme on että 100% toiminnastamme aiheutuvasta jätemateriaaleista käytetään uudelleen, kierrätetään tai muunnetaan energiaksi vuoteen 2035 mennessä. Vastuullisuuden varmistamiseksi olemme ottaneet käyttöön jätteenmittausprosessit kaikilla päämarkkinoillamme.

Neitsytmuovin käytön vähentäminen

Eradico syöttilaatikkomme on valmistettu kokonaan kierrätetystä polymeeristä, joka korvaa toimitusketjussamme noin 377 tonnia neitsytmuovia vuodessa.

Akkujen ja paristojen kierrätys

Parannamme paristojen ja akkujen kierrätystä. Tyynenmeren alueella olemme vähentäneet 40 tonnia paristoja kaatopaikalta, ja Euroopassa kierrätämme 50% akuista ja paristoista.

Kestävät pakkausmateriaalit

Siirrymme 100% uudelleenkäytettäviin, kierrätettäviin tai kierrätettyihin pakkauksiin vuoteen 2035 mennessä. Jätteenvähennysstrategiamme on jo poistanut 10 tonnia pakkausjätettä kaikista toiminnoistamme.

5. Teemme yhteistyötä ympäristön suojelemiseksi

Rakennamme pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta ja säästävät luonnonvaroja tuleville sukupolville.

Johtavana globaalina tuholaistorjunta-alan toimijana tunnustamme vastuullisen toiminnan merkityksen ja käytämme resurssejamme ja vaikutusvaltaamme ympäristön ennakoivaan suojeluun. Siksi olemme luoneet suhteita ympäristöjärjestöihin ja yhteisöihin eri puolilla maailmaa tukeaksemme heidän työtään metsäkadon estämiseksi, luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja ilmastokriisin torjumiseksi.

Kumppanuutemme ympäristöjärjestö Cool Earthin kanssa tukee Papua-Uuden-Guinean, Mosambikin ja Kamerunin yhteisöjä suojelemaan 42 000 hehtaaria sademetsää, mikä vastaa 8 miljoonaa tonnia varastoitunutta hiiltä.

Metsäkadon ehkäisy

Kamerunissa yhteisölliset tiedotustilaisuudet ovat auttaneet vähentämään pienimuotoisen laittoman puunkäytön harjoittajien määrää 28:sta vain kahdeksaan, ja vähentänyt merkittävästi arvokkaiden puulajien, kuten obechen, mahongin ja sapeleen, häviämistä.

Sademetsien suojelu

Kumppanuutemme Australian Rainforest Rescue -järjestön kanssa auttaa suojelemaan ja tervehdyttämään Daintreen sademetsää, joka on maailman vanhin ja monimuotoisin. Olemme osallistuneet Buy Back and Protect Forever -hankkeen kautta yli 19 000 puun istuttamiseen.

Akkreditoinnit ja sertifioinnit

Pyrimme saamaan akkreditointaja ja sertifiointeja riippumattomilta organisaatioilta, jotta voimme todentaa kestävään kehitykseen tähtäävät pyrkimyksemme. Näitä ovat mm:

  • Akkreditointi ja jäsenyys Dow Jones Sustainability Europe Index- ja World Index -indekseissä sekä 75% tulos ilmastostrategiasta ja 72% tulos toimintamme ekotehokkuudesta.
  • Olemme FTSE4Good-Index jäsen.
  • OpenCorporation sijoitti Rentokil Initialin sijalle 10 100 johtavan yrityksen listallaan.
  • Vigeo Eiris sijoitti Rentokil Initialin kolmanneksi 103 yrityksen joukossa yrityspalvelujen alalla ja sijalle 66 kaikkien 4963 yrityksen kokonaisarvioinnissa.
  • MSCI antoi yhtiöllemme ESG-luokituksen "AA", ja Sustainalytics "alhaisen riskin" ESG-luokituksen.
  • Lumnian sähköisillä kärpäsloukuilla on Planet Mark -sertifikaatti energian säästämisestä.