0207893206 Ota yhteyttä Jätä soittopyyntö

Tuholaistorjunta yrityksille

Rentokil tarjoaa kattavaa tuholaishallintapalvelua sekä yhden että useamman toimipisteen yrityksille kautta Suomen. Kokemuksemme ja asiantuntemuksemme aina elintarvike- ja juomateollisuuden laitoksista rakennustyömaihin suojaa liiketoimintasi, henkilöstösi ja asiakkaasi tuholaisilta.

Pienimmilläkin tuholaisongelmilla voi olla suuri vaikutus brändiisi ja tulokseesi. Alan johtavat yritysten tuholaishallintaratkaisumme ovat lakisääteisten ja tarkastusvaatimusten mukaisia, suojaavat arvokkaita tuotteita ja laitteita sekä turvaavat brändin maineen.

Mitä Rentokililtä voi odottaa

Rentokilin tuholaishallintapalvelut yrityksille yhdistävät alan edistyneimmän tekniikan ja menettelyt sekä paikalliset ja kokeneet tuholaistorjunnan ammattilaiset. Tämän ansiosta räätälöity tuholaishallintasuunnitelmasi laaditaan hallitsemaan juuri sinun liiketoimintasi kannalta merkittävimpiä tuholaisia. 

 

Räätälöidyt tuholaishallinnan ratkaisut suunnitellaan suojaamaan yritystäsi, tarjoamaan kustannustehokkuutta ja hallitsemaan tulokseesi vaikuttavia tuholaisriskejä

Turvallinen ja reaaliaikainen myRentokil-raportointi tarjoaa kellon ympäri välittömän pääsyn tuholaishallinnan asiakirjoihisi sekä koko yrityksesi tuholaistoimintaa koskeviin trendeihin ja suosituksiin

Paikalliset, sertifioidut ja hyvin erikoistuneet tuholaistorjunnan asiantuntijamme ympäri Suomea saavat tukea globaalista tuholaisasiantuntemuksesta ja -innovaatioista.

Integroitu tuholaishallinta (IPM)

Rentokil käyttää viisiportaista integroidun tuholaishallinnan (IPM) lähestymistapaa tuholaisten torjuntaan keskittyen reaktiivisten ohjelmien sijaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

 

Suunnittelu ja rakentaminen

Tuholaistorjunta alkaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta, sisäisistä ja ulkoisista ratkaisuista sekä rakennusmateriaaleista. Suunnittelun ja rakentamisen tulisi jo itsessään estää tuholaisten pesiytymistä – estää pääsy ovista, ikkunoista, tuuletusaukoista, putkista, viemäreistä yms. ja minimoida pääsyn riski liiketoiminnan aikana.

Tuholaisten hallinnan käytännöt ja koulutus

Rentokil suunnittelee toimet, joita tarvitaan tuholaisille altistumisen ehkäisyyn sisältäen fyysiset, kulttuuriin liittyvät ja kemialliset menettelyt ja antaa suosituksia määrittääkseen:

 • fyysiset hallintatoimet: rakennusten ylläpito pääsyn estämiseksi;
 • kulttuuriin liittyvät hallintatoimet: altistumista ehkäisevät muutokset toimintamenettelyihin, valvonnan aikavälit, vastuuhenkilöt, valvontatoimet, toimien uudelleenarviointi ja dokumentointi; 
 • puhtauteen liittyvät hallintatoimet: jätteiden, valumien ja epäasianmukaisesti säilötyn ruoan kaltaisten ravinnonlähteiden poistaminen; pesiytymisen poistaminen;
 • kemialliset hallintatoimet: kuinka poistaa tuholaisia käyttäen turvallisia ja hyväksyttyjä torjunta-aineita, jotka sopivat käyttöön yrityksissä, joissa varastoidaan, valmistetaan ja esitellään tuoretta sekä pakattua ruokaa ja jossa yleisö on läsnä;
 • tarkistussuunnitelman, jotta mahdolliset tuholaiset voitaisiin havaita mahdollisimman pian rakennusten ympäristöstä tai niiden sisältä, kalusteista, laitteista ja varastoiduista, esitellyistä sekä vastaanotettavista tuotteista;
 • henkilöstön koulutuksen;
 • määriteltyjen hallintatoimien dokumentoinnin; arviointitiimin ja tarkastajien käytettävissä olemisen

Tuholaisvalvonta ja sen ylläpito

Otetaan käyttöön parhaat tulokset tarjoavat ja turvallisuuden varmistavat suojatoimet:

 • nimetään koulutettua henkilökuntaa vastaamaan suojatoimien kustakin osasta. Tähän voi sisältyä sisäisten tai ulkoisten asiantuntijoiden nimeäminen tuholaisten valvontaan;
 • Osoitetaan riittävät resurssit menettelyjen ottamiseksi käyttöön;
 • Otetaan suunnitelman mukaiset hallintatoimet ja tarkastussuunnitelma käyttöön;
 • Pidetään kirjaa toimista ja niiden tuloksista standardien ja lakien vaatimusten mukaisesti

Reagointi tuholaisten esiintymiseen

Jos tuholaisia esiintyy, on tuholainen tunnistettava selvästi, jotta olisi mahdollista määrittää asianmukaisimmat hallinnan ja ehkäisyn toimet uuden esiintymän välttämiseksi. 

 • Tuholaislaji – Toisilleen läheistä sukua olevien eri tuholaislajien käytökset ja biologiat poikkeavat toisistaan, joten parhaiden tulosten saaminen edellyttää räätälöityä käsittelyä
 • Alkuperä – Onko tuholainen saapunut tavaratoimitusten mukana vai ovatko sen pääsyyn vaikuttaneet rakenteelliset puutteet, huono ylläpito, puutteellinen hygienia, pilaantuvat tuotteet tms.
 • Mahdolliset vahingot – Onko kyseessä turvallisuusriski tuoreille, valmistelluille tai pakatuille tuotteille; voivatko laitteet, kalusteet tai rakennuksen rakenteet vahingoittua
 • Mahdollinen pesiytyminen – Tarkista rakennus ja sen ympäristö pesiytymispaikkojen tunnistamiseksi
 • Määrä – Tuholaisten määrän arviointi kertoo paitsi ongelman koosta, myös siitä, kuinka kauan ne ovat olleet paikalla
 • Suotuisat olosuhteet – Tuholaisia saattaa esiintyä toimittajaan tai kuljetukseen liittyvien ongelmien tai tuholaisongelmia edistävien tai käynnistävien ympäristöolosuhteiden vuoksi

Tuholaishallinnan ohjelman arviointi

Arvioi tuholaishallinnan ohjelman tehon, tähän voi sisältyä:

 • tuholaistorjunnan toimien tutkiminen;
 • toimintamenettelyjen arviointi ravinnon lähteiden, pesiytymisen ja altistumisen vähentämiseksi;
 • ehkäisevien ylläpitomenettelyiden arviointi;
 • arvioinnin dokumentointi;
 • IPM-ohjelman suositellut muutokset ja parannukset;
 • IPM-ohjelman suositeltujen muutosten käyttöönotto

Digitaalinen tuholaistorjunta

Lukuisat IoT-tuholaistorjuntaratkaisut tarjoavat yritysasiakkaille ainutlaatuista tietoa, näkemyksiä ja raportointia tuholaisista niiden proaktiivista torjuntaa ja hallintaa varten

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan ja tilaa ilmainen kartoitus. Tarjoamme koko maan kattavia ratkaisuja.

Tietoa Rentokilista

Torjuntaratkaisumme perustuvat innovaatioon, kestävyyteen ja vastuullisuuteen.