0207893206 Ota yhteyttä Jätä soittopyyntö

Tuholaistorjuntapalvelut maataloudelle

Suojaa yritystäsi tuholaisten aiheuttamilta vahingoilta.

Kokemus

Kansainvälinen yritys joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1932

Sertifioinnit

CEPA (The Confederation of European Pest Management Associations) ja ISO 9001:2015 laatusertifioinnit

Tehokkuus

Ainutlaatuiset, innovatiiviset ratkaisut tuholaisten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn

Asiantunteva tuholaistorjunta on olennainen osa maatalouden liiketoimintaa, sillä se vaikuttaa suoraan tuotannon tehokkuuteen ja tuloksiin. Rentokilillä on vuosien kokemus ja asiantuntemus maateollisuuden yhteistyökumppanuudesta kaikissa tuholaistorjuntaan ja -ehkäisyyn liittyvissä tarpeissa.

Voimme suojata yritystäsi monilta tuholaisuhkilta tarjoamalla tehokkaita tuholaistorjuntaratkaisuja: 

 • Rottien ja hiirien tiedetään aiheuttavan suurta vahinkoa maatilarakennuksille ja laitteistoille. Tautien levittämisen ja saastumisriskin lisäksi jyrsijät aiheuttavat myös tulipalovaaran, koska ne pystyvät nakertamaan sähköjohdot ja kaapelit poikki.
 • Kärpäset ja muut lentävät hyönteiset voivat saastuttaa varastosi ja aiheuttaa terveysuhan karjalle.
 • Elintarviketuholaiset kuten kovakuoriaiset ja kärsäkkäät voivat saastuttaa viljaa ja varastoja, aiheuttaen tuhoisia seurauksia liiketoiminnallesi ja maineellesi

Rentokilin palvelut maatalousteollisuudelle

Asiantunteva tuholaistorjunta on olennainen osa maatalousyritysten liiketoimintaa. Se ei ainoastaan suojaa satoa ja varmistaa tuotantotehokkuutta, vaan myös vahvistaa yrityksesi mainetta kestävänä ja vastuullisena toimijana.

Laadukkaaseen tuholaistorjuntaan investointi parantaa maatalousyrityksen kilpailukykyä, turvaa tuotannon jatkuvuutta ja suojelee varastojasi, asiakkaitasi ja työntekijöitäsi tuholaisten uhilta.

Kysy lisää Rentokilin palveluista soittamalla numeroon 0207893206 tai ota yhteyttä verkossa.

Digitaalinen tuholaistorjunta

Digitaalinen tuholaistorjunta tarjoaa uudenlaista tehokkuutta ja suojaa maataloudelle, jonka avulla voit ennakoivasti valvoa, hallita ja ehkäistä tuholaisia.

Integroitu tuholaistorjunta

Rentokil toteuttaa kattavia integroituja tuholaistorjuntaohjelmia, jotka vastaavat jokaisen maatalousyrityksen yksilöllisiä tarpeita, minimoivat tuholaisriskejä ja säästävät kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Tarkastukset ja auditoinnit

Maatalouden yrityksillä tuholaisriskien on oltava hallinnassa 24/7. myRentokil asiakasportaalimme tarjoaa täyttä läpinäkyvyyttä sekä kattavaa dataa ja raportointia, mikä tukee yrityksesi auditointeja ja vaatimustenmukaisuutta.

Integroitu tuholaishallinta (IPM)

Rentokil käyttää viisiportaista integroidun tuholaishallinnan (IPM) lähestymistapaa tuholaisten torjuntaan keskittyen reaktiivisten ohjelmien sijaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Suunnittelu ja rakentaminen

Tuholaistorjunta alkaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta, sisäisistä ja ulkoisista ratkaisuista sekä rakennusmateriaaleista. Suunnittelun ja rakentamisen tulisi jo itsessään estää tuholaisten pesiytymistä estämällä niiden sisäänpääsy ovista, ikkunoista, tuuletusaukoista, putkista ja viemäreistä.

Tuholaishallinnan käytännöt ja koulutus

Rentokil suunnittelee toimet joita tarvitaan tuholaisriskien minimoimiseksi, pitäen sisällään fyysisiä, kulttuuriin liittyviä ja kemiallisia menettelyjä, kuten:

 • fyysiset hallintatoimet: rakennusten ylläpito pääsyn estämiseksi;
 • kulttuuriin liittyvät hallintatoimet: muutokset toimintamenettelyihin, valvonnan aikavälit, vastuuhenkilöt, valvontatoimet, toimien uudelleenarviointi ja dokumentointi; 
 • puhtauteen liittyvät hallintatoimet: jätteiden, valumien ja epäasianmukaisesti säilötyn ruoan kaltaisten ravinnonlähteiden poistaminen; pesiytymisen poistaminen;
 • kemialliset hallintatoimet: kuinka poistaa tuholaisia käyttäen turvallisia ja hyväksyttyjä torjunta-aineita, jotka sopivat käyttöön yrityksissä, joissa varastoidaan, valmistetaan ja esitellään tuoretta sekä pakattua ruokaa;
 • tarkistussuunnitelman, jotta mahdolliset tuholaiset voitaisiin havaita mahdollisimman pian rakennusten ympäristöstä tai niiden sisältä, kalusteista, laitteista ja varastoiduista, esillä olevista sekä varastoiduista tuotteista;
 • henkilöstön koulutuksen;
 • määriteltyjen hallintatoimien dokumentoinnin; arviointitiimin ja tarkastajat

Tuholaisvalvonta ja sen ylläpito

Otetaan käyttöön parhaat tulokset tarjoavat ja turvallisuuden varmistavat suojatoimet:

 • nimetään koulutettua henkilökuntaa vastaamaan suojatoimien kustakin osasta. Tähän voi sisältyä sisäisten tai ulkoisten asiantuntijoiden nimeäminen tuholaisten valvontaan;
 • Osoitetaan riittävät resurssit menettelyjen ottamiseksi käyttöön;
 • Otetaan suunnitelman mukaiset hallintatoimet ja tarkastussuunnitelma käyttöön;
 • Pidetään kirjaa toimista ja niiden tuloksista standardien ja lakien vaatimusten mukaisesti

Tuholaishavaintoon reagointi

Jos tuholaisia esiintyy, se on tunnistettava selvästi, jotta voidaan määrittää asianmukaisimmat hallinnan ja ehkäisyn toimet uuden ongelman välttämiseksi.

 • Tuholaislaji – Toisilleen läheistä sukua olevien eri tuholaislajien käytös ja biologia eroaa toisistaan, joten parhaiden tulosten saaminen edellyttää räätälöityä käsittelyä
 • Alkuperä – Onko tuholainen saapunut tavaratoimitusten mukana vai ovatko sen pääsyyn vaikuttaneet rakenteelliset puutteet, huono ylläpito, puutteellinen hygienia, pilaantuvat tuotteet tms.
 • Mahdolliset vahingot – Onko kyseessä turvallisuusriski tuoreille, valmistelluille tai pakatuille tuotteille; voivatko laitteet, kalusteet tai rakennuksen rakenteet vahingoittua
 • Mahdollinen pesiytyminen – Tarkistetaan rakennus ja sen ympäristö pesiytymispaikkojen tunnistamiseksi
 • Määrä – Tuholaisten määrän arviointi kertoo paitsi ongelman koosta, myös siitä, kuinka kauan ne ovat olleet paikalla
 • Suotuisat olosuhteet – Tuholaisia saattaa esiintyä toimittajaan tai kuljetukseen liittyvien ongelmien tai tuholaisongelmia edistävien ympäristöolosuhteiden vuoksi

Tuholaishallinnan ohjelman arviointi

Tuholaistorjuntaohjelman tehon arviointi, tähän voi sisältyä:

 • tuholaistorjunnan toimien tutkiminen;
 • toimintamenettelyjen arviointi ravinnonlähteiden, pesiytymisen ja altistumisen vähentämiseksi;
 • ehkäisevien ylläpitomenettelyiden arviointi;
 • arvioinnin dokumentointi;
 • IPM-ohjelman suositellut muutokset ja parannukset;
 • IPM-ohjelman suositeltujen muutosten käyttöönotto

Miksi Rentokil?

Rentokilin kokenut ja asiantunteva tiimi pitää yllä tuholaishallinnan nollatoleranssia yrityksessäsi. Ymmärrämme tuholaisesiintymien arkaluonteisuuden alallasi ja tarjoamme nopean ja hienovaraisen ratkaisun kaikenlaisiin tuholaisongelmiin.

Maanlaajuinen kattavuus tarkoittaa sitä, että Rentokil asiantuntija on aina vain puhelinsoiton päässä, missä ikinä Suomessa oletkin. Tarvitsetpa luotettavia torjuntapalveluita, nopeaa vastausta hätätilanteessa, tuholaistorjuntakoulutusta työntekijöillesi tai kenttäbiologien tekemiä tarkastuksia osana tarkastusohjelmaa, meiltä saat kaiken tarvitsemasi avun. 

Sinulle sopivat raportointivaihtoehdot

Aina kun Rentokilin asiantuntija käy luonasi, saat yksityiskohtaisen raportin havainnoista, käsittelymuistiinpanoista ja suositelluista toimenpiteistä. Voit valita, haluatko säilyttää nämä tiedot tulosteena toimitiloissasi tai saada ne käyttöösi verkossa vuorokauden ympäri ainutlaatuisen myRentokil-portaalin kautta. Kummallakin tavalla tietosi ovat aina saatavilla.

Ota yhteyttä

* Vaadittu kenttä

Download this report

Lue lisää ympäristösuunnitelmastamme ja lataa vastuullisen liiketoiminnan raporttimme.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan ja tilaa kartoitus. Tarjoamme palveluja kaikkialla Suomessa.

Tietoa meistä

Rentokil on suojellut suomalaisia koteja ja yrityksiä jo yli 90 vuotta.