0207893206 Ota yhteyttä Jätä soittopyyntö

Tuholaistorjuntapalvelut kunnille ja kaupungeille

Minimoi tuholaisriskit ja pidä huolta elinympäristön turvallisuudesta.

Kokemus

Kansainvälinen yritys joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1932

Sertifioinnit

CEPA (The Confederation of European Pest Management Associations) ja ISO 9001:2015 laatusertifioinnit

Tehokkuus

Ainutlaatuiset, innovatiiviset ratkaisut tuholaisten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn

Tuholaistorjunta on keskeinen osa paikallishallintoa ja kuntien tehtävää ylläpitää terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä. Tuholaiset voivat levitä nopeasti kaupunkiympäristössä ja ongelman huomiotta jättäminen johtaa nopeasti kalliisiin vahinkoihin ja terveysriskeihin.

Tuholaistorjunta on tärkeää kaupunkien ja kuntien infrastruktuurin ylläpidossa. Erityisesti julkinen omaisuus, kuten puistot, tiet, ja viheralueet, ovat alttiita tuholaisten aiheuttamille vaurioille. Isot tuholaismäärät voivat vaikuttaa negatiivisesti kaupungin viihtyvyyteen ja houkuttelevuuteen. Rentokilin asiantuntevat tuholaistorjuntapalvelut auttavat suojelemaan ja ylläpitämään kaupunkiympäristöä.

Tuholaistorjunta on myös välttämätön osa ruoka- ja vesiturvallisuuden varmistamista. Kunnissa ja kaupungeissa on usein monimutkaisia jätehuoltojärjestelmiä, ja tuholaistorjunnan tehokkuus on kriittinen tekijä estettäessä ruoan saastumista ja veden likaantumista. Kuntien on varmistettava, että ravintolat, kaupat ja muut elintarvikealan toimijat noudattavat asianmukaisia tuholaistorjuntakäytäntöjä.

Tuholaistorjunnalla on merkittävä vaikutus kaupunkien maineeseen ja houkuttelevuuteen. Yritykset ja asukkaat valitsevat sijaintinsa osittain kaupungin puhtauden ja turvallisuuden perusteella. Kunnat, jotka satsaavat laadukkaisiin tuholaistorjuntapalveluihin, voivat houkutella enemmän investointeja ja asukkaita.

Kysy lisää palveluistamme soittamalla numeroon 0207893206 tai ota yhteyttä verkossa.

Rentokilin tuholaistorjuntaratkaisut kunnille ja kaupungeille

Rentokililla on pitkä kokemus monenlaisten alojen tuholaistorjunnan yhteistyökumppanina. Tarjoamme nopeita, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka tukevat hygieenisiä ja tuholaisvapaita elinympäristöjä.

Rentokil on ammattitaitoinen kumppanisi tuholaisriskien vähentämisessä kattavien, huomiota herättämättömien ja tehokkaiden ratkaisujemme avulla.

Digitaalinen tuholaistorjunta

Digitaalinen tuholaistorjunta tarjoaa uudenlaista tehokkuutta ja suojaa paikallishallinnolle, jonka avulla voit ennakoivasti valvoa, hallita ja ehkäistä tuholaisia.

Integroitu tuholaistorjunta

Rentokil toteuttaa kattavia integroituja tuholaistorjuntaohjelmia, jotka vastaavat jokaisen paikallishallinnon asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, minimoivat tuholaisriskejä ja säästävät kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Tarkastukset ja auditoinnit

Kuntien ja kaupunkien tuholaisriskien on oltava hallinnassa 24/7. myRentokil asiakasportaalimme tarjoaa täyttä läpinäkyvyyttä sekä kattavaa dataa ja raportointia, mikä tukee organisaatiosi auditointeja ja vaatimustenmukaisuutta.

Integroitu tuholaishallinta (IPM)

Rentokil käyttää viisiportaista integroidun tuholaishallinnan (IPM) lähestymistapaa tuholaisten torjuntaan keskittyen reaktiivisten ohjelmien sijaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Suunnittelu ja rakentaminen

Tuholaistorjunta alkaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta, sisäisistä ja ulkoisista ratkaisuista sekä rakennusmateriaaleista. Suunnittelun ja rakentamisen tulisi jo itsessään estää tuholaisten pesiytymistä estämällä niiden sisäänpääsy ovista, ikkunoista, tuuletusaukoista, putkista ja viemäreistä.

Tuholaishallinnan käytännöt ja koulutus

Rentokil suunnittelee toimet joita tarvitaan tuholaisriskien minimoimiseksi, pitäen sisällään fyysisiä, kulttuuriin liittyviä ja kemiallisia menettelyjä, kuten:

 • fyysiset hallintatoimet: rakennusten ylläpito pääsyn estämiseksi;
 • kulttuuriin liittyvät hallintatoimet: muutokset toimintamenettelyihin, valvonnan aikavälit, vastuuhenkilöt, valvontatoimet, toimien uudelleenarviointi ja dokumentointi; 
 • puhtauteen liittyvät hallintatoimet: jätteiden, valumien ja epäasianmukaisesti säilötyn ruoan kaltaisten ravinnonlähteiden poistaminen; pesiytymisen poistaminen;
 • kemialliset hallintatoimet: kuinka poistaa tuholaisia käyttäen turvallisia ja hyväksyttyjä torjunta-aineita, jotka sopivat käyttöön yrityksissä, joissa varastoidaan, valmistetaan ja esitellään tuoretta sekä pakattua ruokaa;
 • tarkistussuunnitelman, jotta mahdolliset tuholaiset voitaisiin havaita mahdollisimman pian rakennusten ympäristöstä tai niiden sisältä, kalusteista, laitteista ja varastoiduista, esillä olevista sekä varastoiduista tuotteista;
 • henkilöstön koulutuksen;
 • määriteltyjen hallintatoimien dokumentoinnin; arviointitiimin ja tarkastajat

Tuholaisvalvonta ja sen ylläpito

Otetaan käyttöön parhaat tulokset tarjoavat ja turvallisuuden varmistavat suojatoimet:

 • nimetään koulutettua henkilökuntaa vastaamaan suojatoimien kustakin osasta. Tähän voi sisältyä sisäisten tai ulkoisten asiantuntijoiden nimeäminen tuholaisten valvontaan;
 • Osoitetaan riittävät resurssit menettelyjen ottamiseksi käyttöön;
 • Otetaan suunnitelman mukaiset hallintatoimet ja tarkastussuunnitelma käyttöön;
 • Pidetään kirjaa toimista ja niiden tuloksista standardien ja lakien vaatimusten mukaisesti

Tuholaishavaintoon reagointi

Jos tuholaisia esiintyy, se on tunnistettava selvästi, jotta voidaan määrittää asianmukaisimmat hallinnan ja ehkäisyn toimet uuden ongelman välttämiseksi.

 • Tuholaislaji – Toisilleen läheistä sukua olevien eri tuholaislajien käytös ja biologia eroaa toisistaan, joten parhaiden tulosten saaminen edellyttää räätälöityä käsittelyä
 • Alkuperä – Onko tuholainen saapunut tavaratoimitusten mukana vai ovatko sen pääsyyn vaikuttaneet rakenteelliset puutteet, huono ylläpito, puutteellinen hygienia, pilaantuvat tuotteet tms.
 • Mahdolliset vahingot – Onko kyseessä turvallisuusriski tuoreille, valmistelluille tai pakatuille tuotteille; voivatko laitteet, kalusteet tai rakennuksen rakenteet vahingoittua
 • Mahdollinen pesiytyminen – Tarkistetaan rakennus ja sen ympäristö pesiytymispaikkojen tunnistamiseksi
 • Määrä – Tuholaisten määrän arviointi kertoo paitsi ongelman koosta, myös siitä, kuinka kauan ne ovat olleet paikalla
 • Suotuisat olosuhteet – Tuholaisia saattaa esiintyä toimittajaan tai kuljetukseen liittyvien ongelmien tai tuholaisongelmia edistävien ympäristöolosuhteiden vuoksi

Tuholaishallinnan ohjelman arviointi

Tuholaistorjuntaohjelman tehon arviointi, tähän voi sisältyä:

 • tuholaistorjunnan toimien tutkiminen;
 • toimintamenettelyjen arviointi ravinnonlähteiden, pesiytymisen ja altistumisen vähentämiseksi;
 • ehkäisevien ylläpitomenettelyiden arviointi;
 • arvioinnin dokumentointi;
 • IPM-ohjelman suositellut muutokset ja parannukset;
 • IPM-ohjelman suositeltujen muutosten käyttöönotto

Miksi Rentokil?

Rentokilin asiantuntijat käyvät jatkuvaa koulutusta ylläpitääkseen tuholaistorjunnan nollatoleranssi -standardeja asiakkaillemme. Me Rentokililla tiedämme kiireellisen vastauksen ja tehokkaiden ratkaisujen tärkeyden - tuholaiset voivat nimittäin aiheuttaa nopeasti paniikkia ja negatiivista huomiota.

Ainutlaatuinen maanlaajuinen verkostomme tarkoittaa, että Rentokil asiantuntija on vain puhelinsoiton päässä, missä ikinä Suomessa oletkin. Tarvitsetpa luotettavia huoltopalveluita, nopeaa vastausta hätätilanteessa tai tuholaistorjuntakoulutusta työntekijöillesi, meiltä saat kaiken tarvitsemasi avun.

Useampaa toimipaikkaa koskevat sopimukset

Jos olet vastuussa toimipaikkaverkosta, ne kaikki voidaan sisällyttää yhteen asiakaspäällikön kanssa tehtävään palvelusopimukseen, jolla koordinoidaan palvelujen saatavuus kaikilla toimipaikoillasi. Kutakin yksittäistä toimipaikkaa palvelevat paikalliset tiimit ja pääset keventämään työtaakkaasi.

Ota yhteyttä

* Vaadittu kenttä

Download this report

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan ja tilaa kartoitus. Tarjoamme palveluja kaikkialla Suomessa.

Tietoa meistä

Rentokil on suojellut suomalaisia kotitalouksia ja yrityksiä jo yli 90 vuoden ajan.