0207893206 Ota yhteyttä Jätä soittopyyntö

Tuholaistorjuntapalvelut toimistoille

Anna tuholaisille potkut lopullisesti.

Kokemus

Kansainvälinen yritys joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1932

Sertifioinnit

CEPA (The Confederation of European Pest Management Associations) ja ISO 9001:2015 laatusertifioinnit

Tehokkuus

Ainutlaatuiset, innovatiiviset ratkaisut tuholaisten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn

Asiantunteva tuholaistorjunta on tärkeä osa toimistoympäristöjen turvallisuutta ja työhyvinvointia. Toimistot, joissa työskentelee suuri joukko ihmisiä, voivat olla alttiita erilaisille tuholaisille, kuten rotille, hiirille ja tuholaishyönteisille. Tehokas tuholaistorjunta on välttämätöntä varmistamaan terveellinen ja viihtyisä työympäristö sekä suojelemaan työntekijöitä ja yrityksesi omaisuutta.

Tuholaisten aiheuttamat vahingot voivat vaikuttaa merkittävästi toimistosi omaisuuteen ja infrastruktuuriin. Esimerkiksi hiiret voivat pureskella kaapeleita ja vahingoittaa tietojärjestelmiä, mikä voi johtaa tietojen menetyksiin ja tuotantokatkoihin - ja pahimmassa tapauksessa jopa tulipaloon. Rentokilin asiantuntijat ennaltaehkäisevät näitä vahinkoja, ja varmistavat, että voit keskittyä toimintaasi ilman häiriöitä.

Me ymmärrämme, että toimistossasi ei ole tilaa tuholaisille. Rentokil voi auttaa säilyttämään turvallisen ympäristön konttorihenkilökunnalle ja kävijöille ja minimoimaan tautien ja yleisten tuholaisten bakteerien leviämisen ja siihen liittyvät henkilökunnan sairauslomat.

Tuholaistorjunta on tärkeää toimistokiinteistöissä myös maineen ja asiakassuhteiden säilyttämisen kannalta. Tuholaishavainto toimistossasi voi luoda negatiivisen vaikutelman asiakkaillesi, yhteistyökumppaneillesi ja vierailijoillesi.

Tuholaisten esiintyminen voi aiheuttaa terveysriskejä, kuten allergioita, infektioita ja muita terveysongelmia. Hyönteisten puremat tai ulosteet voivat levittää allergisoivia aineita, kun taas jyrsijöiden kuljettamat taudit voivat levitä nopeasti työympäristössä. Tuholaistorjunnan ammattilaiset auttaa pitämään toimiston terveenä ja vähentämään henkilöstlsi altistumista näille riskeille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että asiantunteva tuholaistorjunta on olennainen osa toimistoympäristöjen ylläpitoa. Se ei ainoastaan suojele työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia, vaan myös varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden, maineen säilymisen ja asiakassuhteiden vahvistumisen. Tuholaistorjunnan säännöllinen ylläpito on investointi, joka maksaa itsensä takaisin parantamalla työympäristön laatua ja tukemalla liiketoiminnan menestystä.

Rentokilin tuholaistorjuntaratkaisut toimistoille

Asiantunteva tuholaistorjunta on olennainen osa toimistoympäristöjen ylläpitoa. Se ei ainoastaan suojele työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia, vaan myös varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden, maineen säilymisen ja asiakassuhteiden vahvistumisen. 

Rentokilin asiantuntijat pitävät toimistosi tuholaisvapaana jotta voit keskittyä liiketoimintaasi häiriöittä ja pitää henkilöstösi ja maineesi turvassa. Ainutlaatuisen maanlaajuisen verkostomme ansiosta Rentokil tiimi on vain puhelinsoiton päässä, missä ikinä Suomessa oletkin.

Tuholaistorjunnan säännöllinen ylläpito on investointi, joka maksaa itsensä takaisin parantamalla työympäristösi laatua ja tukemalla liiketoimintasi menestystä.

Kysy lisää Rentokilin palveluista toimistoille soittamalla numeroon 0207893206 tai ota yhteyttä verkossa.

Digitaalinen tuholaistorjunta

Digitaalinen tuholaistorjunta tarjoaa uudenlaista tehokkuutta ja suojaa toimistoille, jonka avulla voit ennakoivasti valvoa, hallita ja ehkäistä tuholaisia.

Integroitu tuholaistorjunta

Rentokil toteuttaa kattavia integroituja tuholaistorjuntaohjelmia, jotka vastaavat jokaisen toimistorakennuksen yksilöllisiä tarpeita, minimoivat tuholaisriskejä ja säästävät kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Tarkastukset ja auditoinnit

Toimistoissa tuholaisriskien on oltava hallinnassa 24/7. myRentokil asiakasportaalimme tarjoaa täyttä läpinäkyvyyttä sekä kattavaa dataa ja raportointia, mikä tukee yrityksesi auditointeja ja vaatimustenmukaisuutta.

Integroitu tuholaishallinta (IPM)

Rentokil käyttää viisiportaista integroidun tuholaishallinnan (IPM) lähestymistapaa tuholaisten torjuntaan keskittyen reaktiivisten ohjelmien sijaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Suunnittelu ja rakentaminen

Tuholaistorjunta alkaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta, sisäisistä ja ulkoisista ratkaisuista sekä rakennusmateriaaleista. Suunnittelun ja rakentamisen tulisi jo itsessään estää tuholaisten pesiytymistä estämällä niiden sisäänpääsy ovista, ikkunoista, tuuletusaukoista, putkista ja viemäreistä.

Tuholaishallinnan käytännöt ja koulutus

Rentokil suunnittelee toimet joita tarvitaan tuholaisriskien minimoimiseksi, pitäen sisällään fyysisiä, kulttuuriin liittyviä ja kemiallisia menettelyjä, kuten:

 • fyysiset hallintatoimet: rakennusten ylläpito pääsyn estämiseksi;
 • kulttuuriin liittyvät hallintatoimet: muutokset toimintamenettelyihin, valvonnan aikavälit, vastuuhenkilöt, valvontatoimet, toimien uudelleenarviointi ja dokumentointi; 
 • puhtauteen liittyvät hallintatoimet: jätteiden, valumien ja epäasianmukaisesti säilötyn ruoan kaltaisten ravinnonlähteiden poistaminen; pesiytymisen poistaminen;
 • kemialliset hallintatoimet: kuinka poistaa tuholaisia käyttäen turvallisia ja hyväksyttyjä torjunta-aineita, jotka sopivat käyttöön yrityksissä, joissa varastoidaan, valmistetaan ja esitellään tuoretta sekä pakattua ruokaa;
 • tarkistussuunnitelman, jotta mahdolliset tuholaiset voitaisiin havaita mahdollisimman pian rakennusten ympäristöstä tai niiden sisältä, kalusteista, laitteista ja varastoiduista, esillä olevista sekä varastoiduista tuotteista;
 • henkilöstön koulutuksen;
 • määriteltyjen hallintatoimien dokumentoinnin; arviointitiimin ja tarkastajat

Tuholaisvalvonta ja sen ylläpito

Otetaan käyttöön parhaat tulokset tarjoavat ja turvallisuuden varmistavat suojatoimet:

 • nimetään koulutettua henkilökuntaa vastaamaan suojatoimien kustakin osasta. Tähän voi sisältyä sisäisten tai ulkoisten asiantuntijoiden nimeäminen tuholaisten valvontaan;
 • Osoitetaan riittävät resurssit menettelyjen ottamiseksi käyttöön;
 • Otetaan suunnitelman mukaiset hallintatoimet ja tarkastussuunnitelma käyttöön;
 • Pidetään kirjaa toimista ja niiden tuloksista standardien ja lakien vaatimusten mukaisesti

Tuholaishavaintoon reagointi

Jos tuholaisia esiintyy, se on tunnistettava selvästi, jotta voidaan määrittää asianmukaisimmat hallinnan ja ehkäisyn toimet uuden ongelman välttämiseksi.

 • Tuholaislaji – Toisilleen läheistä sukua olevien eri tuholaislajien käytös ja biologia eroaa toisistaan, joten parhaiden tulosten saaminen edellyttää räätälöityä käsittelyä
 • Alkuperä – Onko tuholainen saapunut tavaratoimitusten mukana vai ovatko sen pääsyyn vaikuttaneet rakenteelliset puutteet, huono ylläpito, puutteellinen hygienia, pilaantuvat tuotteet tms.
 • Mahdolliset vahingot – Onko kyseessä turvallisuusriski tuoreille, valmistelluille tai pakatuille tuotteille; voivatko laitteet, kalusteet tai rakennuksen rakenteet vahingoittua
 • Mahdollinen pesiytyminen – Tarkistetaan rakennus ja sen ympäristö pesiytymispaikkojen tunnistamiseksi
 • Määrä – Tuholaisten määrän arviointi kertoo paitsi ongelman koosta, myös siitä, kuinka kauan ne ovat olleet paikalla
 • Suotuisat olosuhteet – Tuholaisia saattaa esiintyä toimittajaan tai kuljetukseen liittyvien ongelmien tai tuholaisongelmia edistävien ympäristöolosuhteiden vuoksi

Tuholaishallinnan ohjelman arviointi

Tuholaistorjuntaohjelman tehon arviointi, tähän voi sisältyä:

 • tuholaistorjunnan toimien tutkiminen;
 • toimintamenettelyjen arviointi ravinnonlähteiden, pesiytymisen ja altistumisen vähentämiseksi;
 • ehkäisevien ylläpitomenettelyiden arviointi;
 • arvioinnin dokumentointi;
 • IPM-ohjelman suositellut muutokset ja parannukset;
 • IPM-ohjelman suositeltujen muutosten käyttöönotto

Miksi Rentokil?

Rentokil investoi jatkuvasti kokeneeseen ja asiantuntevaan tiimiin ylläpitääkseen tuholaistorjunnan nollatoleranssi -standardit yrityksessäsi. Voit olla varma siitä, että Rentokil ymmärtää tarpeen saada kiireellisen vastauksen ja tehokkaiden ratkaisujen tärkeyden.

Maanlaajuinen kattavuus merkitsee, että yksi asiantuntijoistamme on aina lähellä. Tarvitsetpa luotettavia huoltopalveluita, nopeaa vastausta hätätilanteessa tai tuholaistorjuntakoulutusta työntekijöillesi, me voimme tarjota kaiken tarvitsemasi avun. 

Yksi yhteydenottopiste

Jos olet vastuussa toimipaikkaverkosta, ne kaikki voidaan sisällyttää yhteen asiakaspäällikön kanssa tehtävään palvelusopimukseen, jolla koordinoidaan palvelujen saatavuus kaikilla toimipaikoillasi. Kutakin yksittäistä toimipaikkaa palvelevat paikalliset tiimit ja pääset vähentämään työtaakkaasi.

Ota yhteyttä

* Vaadittu kenttä

Download this report

Lue lisää ympäristösuunnitelmastamme ja lataa vastuullisen liiketoiminnan raporttimme.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan ja tilaa kartoitus. Tarjoamme palveluja kaikkialla Suomessa.

Miksi Rentokil?

Rentokil on suojellut suomalaisia koteja ja yrityksiä jo yli 90 vuoden ajan.