0207893206 Ota yhteyttä Jätä soittopyyntö

Tuholaistorjuntapalvelut elintarviketeollisuudelle

Elintarviketeollisuudella on nollatoleranssi tuholaisia kohtaan.

Kokemus

Kansainvälinen yritys joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1932

Sertifioinnit

CEPA (The Confederation of European Pest Management Associations) ja ISO 9001:2015 laatusertifioinnit

Tehokkuus

Ainutlaatuiset, innovatiiviset ratkaisut tuholaisten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn

Ymmärrämme, että sinulla on nollatoleranssi tuholaisia kohtaan.

Elintarviketeollisuus alan yritykset ovat yleisön tarkkailun alla. Lukuisat uutisotsikoihin nousseet ruokamyrkytys- ja eläintautitapaukset ovat johtaneet yleisön tietoisuuden lisääntymiseen elintarvikkeiden laadusta sekä turvallisuudesta.

Rentokilin verraton maine elintarviketeollisuuden yhteistyökumppanina tarkoittaa, että ymmärrämme yrityksesi tarpeet koskien tuholaisten ennaltaehkäisyä ja standardien ja vaatimusten noudattamista täysin. Rentokil on brändisi kiistaton puolustaja.
 

Rentokilin tuholaistorjuntaratkaisut elintarviketeollisuudelle

Asiantunteva tuholaistorjunta on elintarviketeollisuudelle elintärkeä toimenpide, joka vaikuttaa suoraan tuotteiden laatuun, turvallisuuteen ja yrityksen maineeseen.

Varastohyönteisten, hiirien ja rottien esiintyminen voi johtaa tuotteiden saastumiseen ja laadun heikkenemiseen. Tämä voi aiheuttaa vakavia taloudellisia tappioita yrityksellesi, kun tuotteet on mahdollisesti vedettävä pois markkinoilta tai ne eivät täytä tiukkoja laatustandardeja. 

Rentokil on avainasemassa elintarviketeollisuuden tiukkojen vaatimusten täyttämisessä. Autamme varmistamaan, että elintarvikkeet täyttävät korkeimmat turvallisuus- ja hygieniastandardit, mikä on olennaista kuluttajien luottamuksen säilyttämiseksi ja liiketoiminnan menestyksen varmistamiseksi.

Rentokilillä on asiantuntijoita, huoltoteknikoita, tarkastajia ja teknisiä johtajia jotka tekevät työtään antaumuksella ja ymmärtävät elintarvikejalostuksessa toimivien asiakkaiden erityisvaatimuksia. Kattava tietämyksemme asiakkaidemme vaatiman suojaustason ylläpitämisestä tarkoittaa, että osaamisemme, ammattitaitomme ja ratkaisumme ovat vertaansa vailla Suomessa ja koko maailmassa.

Digitaalinen tuholaistorjunta

Digitaalinen tuholaistorjunta tarjoaa uudenlaista tehokkuutta ja suojaa elintarviketeollisuudelle, jonka avulla voit ennakoivasti valvoa, hallita ja ehkäistä tuholaisia.

Integroitu tuholaistorjunta

Rentokil toteuttaa kattavia integroituja tuholaistorjuntaohjelmia, jotka vastaavat jokaisen elintarvike-alan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, minimoivat tuholaisriskejä ja säästävät kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Tarkastukset ja auditoinnit

Ravintola-alalla tuholaisriskien on oltava hallinnassa 24/7. myRentokil asiakasportaalimme tarjoaa täyttä läpinäkyvyyttä sekä kattavaa dataa ja raportointia, mikä tukee yrityksesi auditointeja ja vaatimustenmukaisuutta.

Integroitu tuholaishallinta (IPM)

Rentokil käyttää viisiportaista integroidun tuholaishallinnan (IPM) lähestymistapaa tuholaisten torjuntaan keskittyen reaktiivisten ohjelmien sijaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Suunnittelu ja rakentaminen

Tuholaistorjunta alkaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta, sisäisistä ja ulkoisista ratkaisuista sekä rakennusmateriaaleista. Suunnittelun ja rakentamisen tulisi jo itsessään estää tuholaisten pesiytymistä estämällä niiden sisäänpääsy ovista, ikkunoista, tuuletusaukoista, putkista ja viemäreistä.

Tuholaishallinnan käytännöt ja koulutus

Rentokil suunnittelee toimet joita tarvitaan tuholaisriskien minimoimiseksi, pitäen sisällään fyysisiä, kulttuuriin liittyviä ja kemiallisia menettelyjä, kuten:

 • fyysiset hallintatoimet: rakennusten ylläpito pääsyn estämiseksi;
 • kulttuuriin liittyvät hallintatoimet: muutokset toimintamenettelyihin, valvonnan aikavälit, vastuuhenkilöt, valvontatoimet, toimien uudelleenarviointi ja dokumentointi; 
 • puhtauteen liittyvät hallintatoimet: jätteiden, valumien ja epäasianmukaisesti säilötyn ruoan kaltaisten ravinnonlähteiden poistaminen; pesiytymisen poistaminen;
 • kemialliset hallintatoimet: kuinka poistaa tuholaisia käyttäen turvallisia ja hyväksyttyjä torjunta-aineita, jotka sopivat käyttöön yrityksissä, joissa varastoidaan, valmistetaan ja esitellään tuoretta sekä pakattua ruokaa;
 • tarkistussuunnitelman, jotta mahdolliset tuholaiset voitaisiin havaita mahdollisimman pian rakennusten ympäristöstä tai niiden sisältä, kalusteista, laitteista ja varastoiduista, esillä olevista sekä varastoiduista tuotteista;
 • henkilöstön koulutuksen;
 • määriteltyjen hallintatoimien dokumentoinnin; arviointitiimin ja tarkastajat

Tuholaisvalvonta ja sen ylläpito

Otetaan käyttöön parhaat tulokset tarjoavat ja turvallisuuden varmistavat suojatoimet:

 • nimetään koulutettua henkilökuntaa vastaamaan suojatoimien kustakin osasta. Tähän voi sisältyä sisäisten tai ulkoisten asiantuntijoiden nimeäminen tuholaisten valvontaan;
 • Osoitetaan riittävät resurssit menettelyjen ottamiseksi käyttöön;
 • Otetaan suunnitelman mukaiset hallintatoimet ja tarkastussuunnitelma käyttöön;
 • Pidetään kirjaa toimista ja niiden tuloksista standardien ja lakien vaatimusten mukaisesti

Tuholaishavaintoon reagointi

Jos tuholaisia esiintyy, se on tunnistettava selvästi, jotta voidaan määrittää asianmukaisimmat hallinnan ja ehkäisyn toimet uuden ongelman välttämiseksi.

 • Tuholaislaji – Toisilleen läheistä sukua olevien eri tuholaislajien käytös ja biologia eroaa toisistaan, joten parhaiden tulosten saaminen edellyttää räätälöityä käsittelyä
 • Alkuperä – Onko tuholainen saapunut tavaratoimitusten mukana vai ovatko sen pääsyyn vaikuttaneet rakenteelliset puutteet, huono ylläpito, puutteellinen hygienia, pilaantuvat tuotteet tms.
 • Mahdolliset vahingot – Onko kyseessä turvallisuusriski tuoreille, valmistelluille tai pakatuille tuotteille; voivatko laitteet, kalusteet tai rakennuksen rakenteet vahingoittua
 • Mahdollinen pesiytyminen – Tarkistetaan rakennus ja sen ympäristö pesiytymispaikkojen tunnistamiseksi
 • Määrä – Tuholaisten määrän arviointi kertoo paitsi ongelman koosta, myös siitä, kuinka kauan ne ovat olleet paikalla
 • Suotuisat olosuhteet – Tuholaisia saattaa esiintyä toimittajaan tai kuljetukseen liittyvien ongelmien tai tuholaisongelmia edistävien ympäristöolosuhteiden vuoksi

Tuholaishallinnan ohjelman arviointi

Tuholaistorjuntaohjelman tehon arviointi, tähän voi sisältyä:

 • tuholaistorjunnan toimien tutkiminen;
 • toimintamenettelyjen arviointi ravinnonlähteiden, pesiytymisen ja altistumisen vähentämiseksi;
 • ehkäisevien ylläpitomenettelyiden arviointi;
 • arvioinnin dokumentointi;
 • IPM-ohjelman suositellut muutokset ja parannukset;
 • IPM-ohjelman suositeltujen muutosten käyttöönotto

Miksi Rentokil?

Rentokil investoi kokeneeseen ja asiantuntevaan tiimiin maanlaajuisesti. Maanlaajuinen kattavuus merkitsee, että olemme aina lähellä ja ymmärrämme paikalliset vaatimukset. Olemme olleet tukemassa elintarviketeollisuutta ylä- ja alamäissä ja erilaisissa tuholaisvitsauksissa. Tällaisina aikoina tarvitset jonkun, johon voit luottaa. Asiantuntemuksemme takaa, että vahinkoriskit ja varastoitujen tuotteiden saastumisriski ja tautien leviäminen valmiisiin tuotteisiin pienenevät. 

Sinulle sopivat raportointivaihtoehdot

Aina kun Rentokilin asiantuntija käy luonasi, saat yksityiskohtaisen raportin havainnoista, käsittelymuistiinpanoista ja suositelluista toimenpiteistä. Voit valita, haluatko säilyttää nämä tiedot tulosteena toimitiloissasi tai saada ne käyttöösi verkossa vuorokauden ympäri ainutlaatuisen myRentokil-portaalin kautta. Kummallakin tavalla tietosi ovat aina saatavilla tarvittaessa.

Ota yhteyttä

* Vaadittu kenttä

Download this report

Lue lisää ympäristösuunnitelmastamme ja lataa vastuullisen liiketoiminnan raporttimme.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan ja tilaa kartoitus. Tarjoamme palveluja kaikkialla Suomessa.

Tietoa meistä

Rentokil on suojellut suomalaisia kotitalouksia ja yrityksiä jo yli 90 vuoden ajan.