010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Getingar och biarter

Det kan finnas hundratals arter av getingar, bålgetingar och bin runt om i världen. Endast ett fåtal av dessa ses som skadedjur här i Sverige.

Vissa arter, som Honungsbin, utgör faktiskt en värdefull del av vårt ekosystem. Om du misstänker att du har honungsbin kontakta en biodlare nära dig.

Att förstå deras vanor, livscykel och utseende kan bidra till att identifiera den bästa formen av getingkontroll för ditt hem eller företag.

Gemeine bzw. gewöhnliche Wespe

Sociala getingar

(Familj: Vespidae, t ex Vespula vulgaris)

Utseende

 • Gul och svart bakkropp. Teckningarna varierar mellan olika arter.

Livscykel

 • Unga drottningar övervintrar och kommer fram på våren, då de börjar bygga ett nytt bo och lägga ägg.
 • Arbetare (sterila honor) kommer fram på försommaren och tar över bobyggandet.
 • Drottningen fortsätter med äggläggningen.
 • Nya drottningar och hanar parar sig tidigt på hösten.
 • Samhället dör under vintern med alla hanar och arbetare.
 • Endast drottningar överlever vintern.

Vanor

 • Storleken på samhället i ett getingbo kan på sensommaren vara 5-6.000 individer, men det förekommer getingbon med ända upp till 25.000 individer.
 • Föredrar att bygga bon på vindar, i håligheter i vägg, i gamla gnagarbon, i ihåliga träd och buskar.
 • Boets består av pappersmassa. Cellerna läggs horisontalt. Varje år byggs det ett nytt bo.
 • Svärmning — svärmar inte.
 • Föda – Föredrar insekter och söt föda.
 • Sticker gärna och flera gånger.
Honigbiene

Honungsbi

(Apis mellifera)

Utseende

 • Mörk brun. Kroppen är täckt med hår.

Livscykel

 • Storlek på samhället — stor (ofta över 30.000 individer).
 • Föredrar att bygga bon i ihåliga träd, håligheter i tak och väggar.
 • Boet består av vaxceller som hänger lodrätt.
 • Samma bo används hela tiden under samhällets livstid.

Vanor

 • Svärmar på våren/försommaren.
 • Hela samhället övervintrar.
 • Föredrar att äta honung och pollen.
 • Drar sig för att sticka om den inte provoceras.
Solitary bees

Solitära bin

(Andrena spp)

Utseende

 • Ca 280 arter av solitära bin i Sverige. Liknar ofta honungsbin.

Livscykel

 • Storlek på samhället – små bon. Varje enskild hona tar hand om sitt eget bo. Kan ligga i kolonier.
 • Föredrar att bygga sina bon - ofta i jorden, ibland i mjuk cement och murbruk mellan byggklossar.
 • Boets konstruktion - av skiftande material. Vanligtvis ett nytt bo varje år.

Vanor

 • Svärmar inte.
 • Övervintring sker vanligtvis i puppstadiet i boet.
 • Föredrar att äta honung och pollen.
 • Sticker sällan.

Att tänka på

Experttips för att undvika getingar och deras smärtsamma stick