010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Restaurang & Café

Skadedjurskontroll i restaurangbranschen

Den mest värdefulla tillgången för varje restaurang, pub eller café är dess namn och goda rykte. Detta beror i första hand på god mat och service men era kunder förväntar sig också hygien på högsta nivå.

Möss, råttor och kackerlackor utgör ett verkligt hot mot hygienstandarden där mat tillagas och förvaras på grund av den höga risken för smittspridning. Men det finns många andra skadedjur som kan förstöra mat och skapa obehag för era gäster.

Modern och förebyggande skadedjurskontroll från Rentokil skyddar restauranger, pubar och caféer från dessa skadedjurshot. Er Rentokiltekniker besöker er regelbundet för att kontrollera betesstationer och leta efter spår av skadedjur. Vi identifierar möjliga risker och ger råd om vilka åtgärder ni kan vidta för att minska risken för skadedjursangrepp i framtiden.

Om ni drabbas av ett skadedjursproblem har ni en trygghet i vårt kundlöfte om snabb respons. Det innebär att er tekniker kommer för att ta hand om problemet så snabbt som möjligt.

För mer information om hur vi hanterar skadedjursproblem och förebygger att samma problem uppstår flera gånger, eller för att för att boka ett möte med en av våra skadedjurskonsulter, ring oss på 010-470 49 50.

Vi kan även hjälpa er med skräddarsydda kontrollprogram för ert lokala hygienarbete. Programmen har unik design, uppfyller gällande lagar och förordningar och skapas enligt HACCP principerna. Vi ger användarstöd, support på plats om ett problem uppstår och håller ert program uppdaterat och aktuellt. Dra nytta av Rentokils globala erfarenhet av arbete med hygien och rengöring när det gäller livsmedelshantering.

Våra servicefördelar

  • Regelbundna besök - en servicetekniker kommer att besöka era lokaler regelbundet för att kontrollera betesstationer, leta efter tecken på skadedjursaktivitet, identifiera potentiella risker och ge råd om eventuella åtgärder du kan vidta för att minska risken för framtida skadedjursproblem.

  • Skräddarsydda lösningar - vi anpassar vår service för att bekämpa skadedjuren som förekommer i livsmedelsföretag, såsom råttormössflugor och kackerlackor.

  • Desinfektion - tack vare vår desinfektionstjänst kan du vara säker att smittorisken från skadedjursorganismer är borta.

  • Snabb respons - vår Rentokil-tekniker är snabbt på plats för att behandla dina skadesjursproblem.

  • Online rapportering - all information från servicebesöken finns i myRentokil, vårt onlinerapportering- och analysverktyg. Där registreras alla uppgifter om skadedjursaktivitet, tillsammans med åtgärder och rekommendationer för att minska risken. Informationen finns tillgänglig för dig dygnet runt.

  • Livsmedelshygien - med våra lösningar får du hjälp att följa lagstiftningen inom livsmedelshygien.

Livsmedels- lagstiftning

Hur lagstiftningen påverkar verksamheter som sysslar med livsmedel

Kontakta oss

Kontakta en expert

Varför Rentokil?