010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Jordbruk & lantgårdar

Specialister på skadedjurskontroll för lantbruket

Skadedjur är ett allvarligt problem oavsett vilken typ av lantbruk ni bedriver. Ni riskerar att förlora intäkter på grund av förstörd eller förorenad skörd, men också skador på maskinutrustning och egendom.

Gnagare kan orsaka allt från förorening av foder och spannmål till gnagskador på byggnader och utrustning. Deras gnagande kan ligga bakom elektrisk kortslutning eller översvämning. Säsongsbundna skadedjur, i huvudsak flygande insekter, skapar inte bara obehag för boskapen, vissa arter kan också sprida smitta.

Rentokil har många års erfarenhet av skadedjurskontroll i lantbruket. Vi kan ge råd och anvisningar om god hushållshygien, lagrings- och förvaringsrutiner för att minimera skadedjursriskerna samt hjälpa er att lösa akuta problem med skadedjur, från gnagare till insekter och fåglar.

Många lantbruk väljer att teckna ett serviceavtal som ger regelbundna kontrollbesök av en Rentokil tekniker. Vi bevakar skadedjurssituationen och bidrar till att hålla gården hygienisk och fri från skadedjur.

Har ni ett skadedjursproblem? Ring oss på 010-470 49 50.

  • FRI inspektion - utförs på plats av en skadedjurskonsult för att ta fram en skräddarsydd serviceplan för din jordbruksmark / egendom.
  • Fågelkontroll - vårt sortiment av professionella tjänster för fågelkontroll kommer att skydda byggnaderna på din gård.
  • Regelbundna besök - regelbundna besök från en av våra tekniker med erfarenhet och utbildning i skadedjursbekämpningsmetoder för jordbruk, så du undviker få smittbärande sjukdomar från skadedjuren på gården. Kontroll för säsongsskadedjur - Rentokil kommer att kontrollera säsongensskadedjur såsom flygande insekter som kan förorena djurfodret och sprida sjukdomar till din besättning.
  • Kontroll för säsongsskadedjur - Rentokil kommer att kontrollera säsongens skadedjur såsom flygande insekter som kan förorena djurfodret och sprida sjukdomar till dina djur.

Livsmedels- lagstiftning

Hur lagstiftningen påverkar verksamheter som sysslar med livsmedel