010-470 49 50 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Håll oinbjudna gäster borta

Förebyggande skadedjurskontroll i hotell är viktigt, inte bara för att hotell är särskilt sårbara för skadedjursangrepp utan också på grund av den negativa inverkan skadedjur har på hotellets namn och goda rykte.

Detta innebär dock inte att skyddskostnaden ska vara överdrivet hög - det viktiga är att känna till skadedjursriskerna i olika delar av hotellets verksamhet och att implemetera relevanta skyddsåtgärder för att möta de utmaningar ett hotell ställs inför:

Kök och matsalar

Köket och matsalarna behöver särskilt skydd mot möss, råttor, flugor och kackerlackor, arter som medför en hög risk för smittspridning. I dessa utrymmen krävs förebyggande åtgärder som också skall klara kraven för livsmedelslokaler när kontrollmyndigheterna gör inspektion.

Om skadedjuren inte bekämpas effektivt kommer de att sprida sig från kök och lagerutrymmen till matsalar och andra platser i hotellet och skapa obehag och oro för era gäster.

Hotellrum

De främsta skadedjurshoten mot hotellrummen är vägglöss och andra bitande insekter.

Idag är vägglöss ett växande problem i hotell världen över. Inga hotell är immuna mot angrepp av vägglöss, dock är de som värst utsatta när man har en hög andel internationella resenärer eller gäster som reser ofta och därmed besöker olika hotell.

Snabba insatser är av största vikt när det gäller vägglöss - tidig upptäckt och behandling krävs för att de inte skall hinna sprida sig till andra delar av byggnaden. Rentokil hjälper er inte bara att bekämpa och förebygga skadedjursproblem, vi hjälper er också att utbilda er personal i hur man upptäcker problem med vägglöss. Ju fler som kan känna igen problemet, desto snabbare kan vi hjälpa er att bekämpa det.

 

Övriga lokaler

Andra delar av hotellets lokaler har en lägre risk för skadedjursangrepp, som tex träningsanläggning och driftområden, dessa bör dock alltid inkluderas som en del av det grundläggande serviceprogrammet.

Utomhusmiljön

Rentokil etablerar utvändiga skyddsåtgärder och bekämpar befintliga skadedjursproblem utomhus, i anslutning till byggnaderna. Detta kan även omfatta getingbon, åtgärder mot störande fåglar och hjälp med tätning av byggnaderna för ökad skadedjurssäkring.

För mer information om hur vi kan skydda ert hotell mot skadedjur eller lösa befintliga skadedjursproblem, ring oss på 010-470 49 50 för att boka ett besök med en skadedjurskonsult med särskild kunskap om hotell- och restaurangverksamhet.

Våra servicefördelar

  • Snabb responstid - vår snabba respons innebär att Rentokil-teknikern snabbt kommer att ta itu med skadedjursproblemet så att det inte återkommer.
  • Skräddarsydda lösningar - utformade specifikt för varje hotellområde och för att förhindra skadedjursaktivitet inomhus och utomhus.
  • Utbildade servicetekniker - med rätt kunskaper om skadedjur och de effektivaste bekämpningsmetoderna.
  • Innovativa lösningar - inklusive vår kemikaliefria värmebehandling för vägglöss.
  • Anpassade servicebesök - våra åtgärder är baserade på dina problem och dina behov. Vår Rentokil-tekniker kommer att besöka era lokaler regelbundet för att kontrollera betesstationer, leta efter tecken på skadedjursaktivitet, identifiera potentiella risker och ge råd om eventuella åtgärder för att minska risken för framtida skadedjursproblem.
  • Online rapportering och analysverktyg - all information från servicebesöken finns på myRentokil, vårt onlinerapportering- och analysverktyg. Detta registrerar alla uppgifter om skadedjursaktivitet, tillsammans med åtgärder och rekommendationer för att minska risken för återfall. Informationen finns tillgänglig för dig 24/7.

Livsmedels- lagstiftning

Hur lagstiftningen påverkar verksamheter som sysslar med livsmedel