010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Muséer & antikviteter

Rentokil hjälper till att skydda historiskt viktiga föremål.

Antikviteter och historiska byggnader är sårbara för en mängd olika skadedjursproblem:

  • Konstverk, böcker, textilier och andra mjuka organiska material är sårbara för malfjärilar och textilätande skalbaggar.
  • Råttor och möss gnager på trä och andra hårda material och river sönder textilier och mjuka material till bomaterial.
  • Möbler och andra träföremål riskerar angrepp av träskadeinsekter.

Rentokil erbjuder sin expertis för att skydda och bevara antikviteter mot skadedjur genom att använda produkter och metoder som minimerar risken för kontaktskador på föremål och material.

För fragila och särskilt känsliga objekt är det främst Rentokils CAT metod (Controlled Atmosphere Technology) som används för behandling mot skadeinsekter.

Angripna föremål placeras i en lufttät bubbla vilken fylls med en syrefattig atmosfär eller gas. CAT kan även användas för att behandla större ytor eller till och med hela byggnader mot träskadeinsekter eller andra skadedjur.

För ytterligare information om hur vi kan förebygga och hantera skadedjursproblem i museer, utställningar och byggnader, ring oss på 010-470 49 50 för att avtala ett besök av en besiktningsman från Rentokil.

Våra servicefördelar

  • Utbildade tekniker - har kompetens att hantera värdefulla, ömtåliga föremål.
  • Innovativa, kemikaliefria behandlingar - vi använder specialistprodukter mot skadeinsekter, som är lämpliga även för de mest ömtåliga föremålen.