010-470 49 50 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Läkemedelsindustri

De strängaste kraven är vägledande för oss i samarbetet med läkemedelstillverkare och den övriga medicinska industrin. Rentokils proaktiva skadedjursservice och korta responstid när ett problem uppstår ger högsta möjliga skyddsnivå, minimerar riskerna för korskontaminering av känsliga produkter och hjälper kunden till bästa överensstämmelse med gällande lagar, regler och förordningar inom vårt ansvarsområde.

Principen är att skapa en eller flera skyddsbarriärer kring och i kundens fastighet för att förhindra att skadedjur tar sig in i rena utrymmen. Dessa skyddsbarriärer inspekteras regelbundet för bibehållen verkningsgrad och åtgärder vidtas för att möta skadedjursriskerna.

Vi nöjer oss inte med att bara utföra kontroll- och bekämpningsåtgärder, våra tekniker hjälper er att söka orsaken till problemen och bistår er i att förhindra att samma problem uppstår flera gånger.

All information från varje servicebesök redovisas i myRentokil, Rentokils rapporterings- och analysverktyg. I systemet kan vi belysa problempunkter och ge mycket tydlig information om åtgärdsbehov, utförd service och händelser i anslutning till vår verksamhet hos kunden.

En handläggningsfunktion gör kundens interna kvalitetsarbete överskådligt och enkelt att fullfölja. All teknisk utrustning och de händelser som är knutna till respektive kontrollpunkt indikeras även i interaktiva planskisser. Trendanalyser i diagramform, fotografier, tidpunkter, använda preparat – allt finns tillgängligt för användaren under stark sekretess.

Tack vare denna spårbarhet och transparens kan vi enkelt uppfylla certifierande standarder.

För mer information om vår teknologi för läkemedelsindustrier eller för att boka ett besök av en skadedjurskonsult, ring oss på 010-470 49 50.

  • Kvalificerade tekniker & fältbiologer - vårt team av experter kommer att skapa effektiva arbetsrutiner för att undvika skadedjursproblem. Om så behövs kan vi ta fram oberoende kvalitets- och revisionsrapporter. Rentokils expertkunskaper om skadedjursbeteende och biologi ger oss möjlighet att snabbt reagera på enskilda situationer.

  • Online rapportering dygnet runt - All information från varje servicebesök finns i myRentokil, vårt online rapporteringsverktyg. Verktyget registrerar alla uppgifter om skadedjursaktivitet, tillsammans med åtgärder och rekommendationer för att minska risken för återfall. Informationen finns tillgänglig för dig dygnet runt. Vid eventuella tillbud är alla rapporter transparenta och enligt revisionssystemet för läkemedelstillverkning.

  • Skräddarsydd service på plats - för att skapa en individuell plan för varje område.

  • Regelbundna inspektioner

  • Avspärrningar - vi skapar skyddande avspärrningar för att minska risken för skadedjursaktivitet nära kritiska områden. Dessa avspärrningar inspekteras regelbundet för att garantera fullständigt skydd.

  • Snabba svarstider - Vi svarar snabbt på eventuella tecken på skadedjursaktivitet och vi kommer att se till att den grundläggande orsaken identifieras och åtgärdas för att förhindra ytterligare risker.