010-470 49 50 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

På Rentokil, kan vi bidra till att upprätthålla en säker miljö för kontorspersonal och besökare, och minimera spridningen av sjukdomar och bakterier från vanliga skadedjur.

Skadedjur i och kring kontor kan orsaka stort obehag för dem som vistas i lokalerna. Djuren kan också orsaka skada på och i byggnaderna. Kablar och datorutrustning är särskilt utsatta för gnagskador från råttor och möss.

Flera faktorer skall vägas in som risker för skadedjursproblem i kontorsmiljöer:

  • Geografisk placering (innerstad, förort, industriområde, landsort etc)
  • Byggnadens konstruktion, ålder och tekniska skick
  • Kontorslokalernas storlek och utformning
  • Kontorslokalernas storlek och utformning
  • Om mat hanteras i byggnaden

Av dessa anledningar bör en kontorsanläggning inspekteras noggrant för att fastställa angreppsrisken och för att anpassa ett förebyggande program för skadedjurskontroll, så ett skadedjursangrepp inte får fäste i lokalerna. Er Rentokil-tekniker utför regelbundna besök för att kontrollera betesstationer, leta efter spår från skadedjursaktivitet, påtala eventuella risker och ge råd om åtgärder för att minska risken för skadedjursangrepp.

Om det finns ett skadedjursproblem kan ni dra nytta av vårt kundlöfte om snabb respons. Rentokils tekniker är då snabbt på plats och hanterar problemet.

För mer information om hur vi hanterar olika skadedjursproblem eller för att boka ett besök med Rentokil, ring oss på: 010-470 49 50.

  • FRI inspektion - Vi kommer att noggrant kartlägga hela ditt kontor för att bedöma risknivån och definiera en lämplig tjänst för att säkerställa en skadedjursfri miljö.
  • Snabb respons - Om det finns ett problem, kommer en Rentokil servicetekniker att snabbt ta itu med skadedjursproblemet så att det inte kommer tillbaka.
  • Regelbundna besök - Serviceteknikern kommer att besöka ditt kontor regelbundet för att kontrollera betesstationer, leta efter tecken på skadedjursaktivitet, identifiera potentiella risker och ge råd om eventuella åtgärder du kan vidta för att minska risken för skadedjursproblem.
  • Online rapportering - all information från varje servicebesök finns på myRentokil , vårt online rapporterings- och analysverktyg. Detta registrerar alla uppgifter om skadedjursaktivitet, tillsammans med åtgärder och rekommendationer för att minska risken för återfall. Informationen finns tillgänglig för dig dygnet runt.