010-470 49 50 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Industri & konstruktion

Byggplatser, distributionscentraler och fabriker erbjuder en fristad för skadedjur som förorenar varor de kommer i kontakt med. Rentokil kan hjälpa er med förebyggande service, bekämpning, hjälp och support för att hålla er anläggning fri från skadedjur.

Arkitektur & byggnadsprojekt

Heltäckande skydd mot skadedjur

Det finns ständigt djur som söker vår närhet. När ni planerar och genomför byggnadsprojekt bör ni försäkra er om att inte locka dit oönskade gäster. Oavsett projektets storlek är byggarbetsplatser en fristad för råttor och möss och deras närvaro kan orsaka obehag såväl som skador på byggnader, maskiner och material. Ytor och föremål som kommer i kontakt med djurens päls och/eller spillning, blir förorenade vilket i sin tur leder till risk för smittspridning.

Träskadeinsekter som trägnagare och husbock såväl som mögelsvampar kan orsaka allvarliga ekonomiska skador på byggnader. I värsta fall undermineras bärande konstruktioner.Rentokils skadedjursexperter har bred kunskap om träskadeinsekter och de metoder för bekämpning och förebyggande åtgärder som finns för att skydda träkonstruktioner.

Duvor kan skada fasader och putsverk på byggnader. Deras spillning är rik på salpetersyra och kan helt förstöra sandsten, stuck, anodiserad metall, korsvirkesbyggen, puts- och träfasader. Våra fågelsäkringssystem förhindrar att duvorna sitter eller bygger bo på cornicher, vindskupor, avsatser, fönsterbleck etc. Oavsett hur komplicerad fasaden är kan vi göra näst intill osynliga åtgärder för att lösa fågelproblem.

Fågelspillning skapar även sekundära problem eftersom den gör trottoarer, gångbryggor och byggställningar extremt hala vid våt väderlek, med risk för svåra fallolyckor. Planerar ni att renovera eller bygga om en gammal vind eller ett loft? Många arkitekter har fått otrevliga överraskningar när arbetet blivit färdigt: Fågelkvalster och fästingar angriper människor när deras naturliga värdar inte längre finns kvar.

Rentokil kan utvärdera ett byggprojekt ur skadedjursperspektiv redan i planeringsstadiet och hjälpa er till mer problemfritt och beständigt resultat. Ring oss på 010-470 49 50.

Tillverkningsindustri

Renlighet och hygien får aldrig äventyras i tillverkningsindustrins processer. Ni måste alltid vara beredd att redovisa för dem ni levererar till och till era kunders kunder att er tillverkning står över sådan kritik. Detta är Rentokils styrka. Vi sköter serviceavtal för ledande företag över hela världen, för att skydda deras processer mot alla typer av skadedjursangrepp.

Olika led i tillverkningsprocesserna, oavsett om det gäller livsmedel eller stapelvaror, kräver olika nivå av skydd mot skadedjur. Våra skadedjursexperter kommer att arbeta i nära samverkan med er för att skapa effektiva skydd i varje led av er tillverkning. De kan även hjälpa er förbättra era rutiner för att undvika att skadedjur blir ett problem.

Eftersom vi arbetar i över 50 länder finns det goda chanser att vi kan erbjuda samma höga skyddsnivå och goda service var än era processindustrier, lager eller serviceanläggningar finns. Om ni tillverkar förpackningsmaterial vet ni att era kunder inte förväntar sig något annat än felfri kvalitet. Ni förväntas också klara regelbundna inspektioner av myndigheter och kontrollorgan och ni måste uppfylla alla gällande kvalitetsstandarder och föreskrifter.

Förpackningar som förorenas av flugor eller andra skadedjur kan vara ett hot inte bara mot era kundrelationer utan mot hela ert företags existens. Rentokil har stor erfarenhet av de krav er verksamhet ställer och kan hantera alla typer av skadedjur i alla typer av miljöer, med högsta säkerhet och effektivitet för er, era kunder och era kunders kunder.

Vi erbjuder de mest moderna och effektiva metoderna för skadedjurskontroll i alla delar av er verksamhet, från godsmottagning till produktleverans. Rentokils proaktiva arbetsmetoder och unika teknologi sätter ständigt nya höga mål, med giftfri bekämpning och rapportering online i realtid tack vare systemet myRentokil.

Med helt transparent spårbarhet kan ni klart och tydligt redogöra för vilka skadedjursproblem ni ställdes inför och vilken respons ert skadedjursskydd gav vid varje tillfälle.

För mer information eller för att boka ett besök från Rentokil, ring oss på 010-470 49 50.

Logistik & distribution

Med stora godsvolymer som flödar genom er verksamhet och stora kundvärden på spel är ett effektivt skydd mot skadedjur av största vikt. Vi kan erbjuda tjänster för bevakning mot skadedjur i era anläggningar dygnet runt. Med er egna Rentokil-tekniker tillgänglig står ni aldrig ensam om ett akut skadedjursproblem uppstår.

Elektronisk övervakning ger oss möjlighet att göra trendanalyser för varje specifik anläggning. Vi förutser och motverkar skadedjur innan de blir ett problem som kan skada er verksamhet.

Som internationell servicepartner med verksamhet i över 50 länder kan vi leverera samma höga skyddsnivå och goda service på de flesta platser i världen, så att risken för ofrivillig import av skadedjur i er verksamhet kan minimeras.

För mer information, akut problemlösning eller för att boka ett besök med Rentokil, ring oss eller läs mer om skadedjursproblem.

Våra servicefördelar

  • Fördjupad kunskap om industrin - våra servicetekniker och skadedjurskonsulter kommer att arbeta med dig för att utarbeta effektiva åtgärder i alla led. Vi kan också hjälpa till med råd om arbetsmetoder för att förhindra ett skadedjursangrepp.
  • Skräddarsydda lösningar - vi förstår de olika tillverkningsutmaningarna inom alla branscher, och kan därför skapa den mest effektiva behandlingsplanen för din verksamhet.
  • Utbudet av behandlingar - våra experter kan ge dig råd om användning av lämpliga övervaknings- eller giftfria system i mycket känsliga produktions- och lagerutrymmen där användningen av giftiga beten för gnagare inte är tillåtet.
  • Online rapportering - all information från servicebesöken finns på myRentokil, vårt onlinerapporterings- och analysverktyg. Detta registrerar alla uppgifter om skadedjursaktivitet, tillsammans med åtgärder och rekommendationer för att minska risken. Informationen finns tillgänglig för dig dygnet runt.