010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Även om er verksamhet inte hanterar livsmedel kan ett skadedjursproblem uppstå och få fäste överallt där gods- och kundintensiv verksamhet pågår. När skadedjuren väl finns där kan de skada era varor, namn och goda rykte.

De primära skadedjurshoten är flugor, gnagare och bitande insekter, men ett stort antal andra insekter och även störande fåglar är problem som ofta drabbar handeln.

Våra tekniker har god lokal kännedom och finns som en stödresurs för er, för att lösa enstaka problem eller ge er den trygghet som ingår när man tecknar ett komplett skadedjursskydd.

Som ett led i vår förebyggande service kommer vår tekniker att göra regelbundna besök vid er anläggning för att kontrollera betesstationer och detektorer, leta efter spår av skadedjursaktivitet, identifiera eventuella angreppsrisker och ge råd om hur ni kan gå tillväga för att minska risken för skadedjursangrepp i framtiden.

Om er verksamhet omfattar flera anläggningar på olika platser kan skadedjursskyddet kompletteras med samlad rapportering online via vårt analys- och rapporteringsverktyg . En särskild kundansvarig ser då till att varje lokal anläggning får den service den behöver och att den lokala kontakten mellan Rentokil och anläggningen fungerar.

För mer information om Rentokils hantering och förebyggande verksamhet, ring oss på 010-470 49 50 för att boka ett besök med Rentokil.

Våra servicefördelar

Utbildade tekniker - våra tekniker kan snabbt vara på plats för att hjälpa dig att bli av med skadedjursproblem några enstaka gånger eller med ett serviceavtal där förebyggande åtgärder och regelbundna besök ingår.

Regelbundna servicebesök - en Rentokil-tekniker kommer att besöka dina lokaler regelbundet för att kontrollera och fylla på betesstationer, leta efter tecken på skadedjursaktivitet, identifiera potentiella risker och ge dig råd om eventuella åtgärder du kan vidta för att minska risken för skadedjursproblem.

Innovativa behandlingar - vi har tillgång till en rad skräddarsydda behandlingar, inklusive kemikaliefria lösningar för att eliminera vägglöss och mott.

Förebyggande åtgärder - vi kan erbjuda expertråd för att förebygga ett eventuellt nytt angrepp.

Online rapportering - all information från servicebesöken finns på myRentokil, vårt onlinerapportering- och analysverktyg. Detta registrerar alla uppgifter om skadedjursaktivitet, tillsammans med åtgärder och rekommendationer för att minska risken för återfall. Informationen finns tillgänglig för dig dygnet runt.