0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Humla ‒ bli av med humlor I trädgården

Fakta om humlor

Humlan tillhör släktet långtungebin och har en kraftig och luden kropp som går i gult, svart och vitt. De har en gadd som dock är svår att se. Till de vanligaste arterna i Sverige hör bland annat åkerhumlan, den mörka och den ljusa jordhumlan, stenhumlan, ängshumlan, hushumlan, trädgårdshumlan, blåklockshumlan, jordsnylthumlan och haghumlan. Honorna producerar vax som används till att forma behållare för nektar. Merparten av humlorna lever i samhällen som bildas av en befruktad drottning som övervintrat men det finns även snylthumlor som parasiterar på andras bon.

Humlans viktiga roll

Humlan är en viktig pollinerare eftersom den även pollinerar växter som inte honungsbiet tar sig an.

Så undviker du humlor:

  • Humlor dras till blommor och går sällan till attack.
  • Humlor är viktiga pollinerare, och ska varken undvikas eller bekämpas.

Så bekämpar du humlor:

  • Humlor är viktiga pollinerare och ska inte bekämpas.
  • Om humlor har byggt bo i till exempel direkt anslutning till entrén till boningshuset så kan man eventuellt sanera det. Kontakta i så fall en professionell skadedjursbekämpare.

Vanliga frågor och svar

Vad bor humlor i?

De bygger sina bon i porösa material, det kan vara i allt från gamla sorkbon till isolering i bostadshus. De flesta humlearter tillbringar bara en säsong i samma bo.

Har humlor gadd?

Endast honorna har en gadd som de kan stickas med. Dock är det sällan de går till attack.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält

Hitta ditt lokala kontor