0771-122 300 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

Fakta om getingar och geingbon

Mest förekommande är vanliga getingar, tyskgetingar, rödbandade getingar, buskgetingar och bålgetingar. De tillhör insektsfamiljen steklar precis som myror. Antalet getingar i ett bo varierar men kan uppgå till flera tusen per samhälle. Deras bon består av tuggat trä som de hittar i stubbar, träd eller panel m.m. men de kan även bygga bo i marken. På hösten dör alla getingar utom drottningen och getingboet överlever bara en sommar. Getingar är pollinerare och ska därför ej bekämpas i onödan.

Vart bygger getingar bon?

Getingar bygger gärna bon under utbuktande delar på hustak samt i väggar och träd men en del getingar bygger även bon i marken.

Är getingstick farligt?

Det gör i regel ont och svider på stället där man blivit stucken men det är oftast inte farligt såvida man inte är allergisk mot getingstick.

Så undviker du getingar:

  • Tänk på att hålla snyggt och rent vid sopkärl och håll efter spill av sötsaker.
  • Sätt in insektsnät i öppna fönster. Montera insektsnät för att täcka luftspalter, ventiler och ventilationsluckor med mera där getingar kan ta sig in och bygga bo.
  • Sätt upp getingfällor i problemområden, dessa går att beställa från Rentokil.

Så bekämpar du getingar:

  • Borttagning av getingbo och kemisk bekämpning.
  • Vid allergi eller överkänslighet för getingstick, kontakta en professionell skadedjursbekämpare.
  • Ta ner getingbon i början på sommaren när de ännu inte är större än en pingisboll. Sätt på dig tjocka handskar och trä en påse runt boet innan du tar ner det.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vanliga frågor och svar

Hur blir man av med jordgetingar?

Kontakta Rentokil på 0771–122 300 eller Rentokil eller ditt försäkringsbolag för hjälp med sanering.

Hur blir man av med getingar inomhus?

Enklast är att öppna ett fönster och försiktigt fösa ut dom. Är det problem med många återkommande getingar inomhus så kontakta Rentokil på 0771–122 300 eller Rentokil för hjälp.

Hur blir man av med getingar på balkongen?

Avlägsna sådant som lockar till sig getingar, till exempel matrester och spill av söta livsmedel. Om problemet med många getingar på balkongen kvarstår så kontakta Rentokil på 0771–122 300 eller Rentokil för hjälp.

Vart befinner sig fläskänger?

I Sverige håller fläskängrar för det mesta till inomhus men i södra Europa kan de även påträffas utomhus.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

* Måste fylla i fält

Hitta ditt lokala kontor